เนื้อเพลง Clint Eastwood (Phi Life Cypher Version) คำอ่านไทย Gorillaz

()
” Yo. Yo. Yo. ”
(” โย โย โย “)

‘Cause I’m this, Gorillaz from the mist
(ค๊อส แอม ดิส , โกลีลาซ ฟรอม เดอะ มิซท)
lyricist and my thoughts be twisted.
(ลีลิคเซซ แอนด์ มาย ธอท บี ทวิสท)
I spit the wickedest rhymes from a time that’s never existed.
(ไอ ซพิท เดอะ วิคเกเดด ไรม ฟรอม มา ไทม์ แด้ท เน๊เฝ่อร์ เอ็กซิ๊สท)
My futuristic linguistics turn fools into statistics
(มาย ฟิวเจอร์ริสติค ลิงกวีซทิค เทิร์น ฟูล อิ๊นทู ซทะทีซทิค)
I’m a lyrical misfit with a sadistic characteristics
(แอม มา ลีริแค็ล มิซฟีท วิธ อะ ซะดีซทิค แคแร็คเทอะรีซทิค)
I perform murderous acts on my tracks with a single breath and if a boy wanfa test, then I be stampin’ upon his chest.
(ไอ เพอร์ฟอร์ม เมอเดอะรัซ แอ๊คท ออน มาย แทร็ค วิธ อะ ซิ๊งเกิ้ล บรี๊ทฺรฺ แอนด์ อิ๊ฟ อะ บอย wanfa เทสท์ , เด็น นาย บี stampin อุพอน ฮิส เชสทํ)
Done makin’ a mess
(ดัน เมกิน อะ เมซ)
not a man could conceive the weed I’m consumin’ and I transform from my cartoon pseudonym, turn to a human.
(น็อท ดา แมน เคิด ค็อนซีฝ เดอะ วี แอม consumin แอนด์ ดาย ทรานซฟอร์ม ฟรอม มาย คาทูน ซยูโดะนิม , เทิร์น ทู อะ ฮิ๊วแมน)
I spit words from my mouth that be turnin’ you inside out and I tie knots in intestines just like I’m a boy scout that’s workin’ ’em out
(ไอ ซพิท เวิร์ด ฟรอม มาย เม๊าธ แดท บี เทินนิน ยู อิ๊นไซด์ เอ๊าท แอนด์ ดาย ไท น็อท ซิน อินเทซทินส จั๊สท ไล๊ค แอม มา บอย สเค๊าท แด้ท เวิคกิน เอ็ม เอ๊าท)
Now rearrangin’ your whole skeletal structure then I find some nine inch nails to perform some acupuncture
(นาว rearrangin ยุร โฮล skeletal สทรั๊คเจ่อร เด็น นาย ไฟนด์ ซัม ไนน อิ้นช์ เนล ทู เพอร์ฟอร์ม ซัม acupuncture)
When I punch ya, I rupture all of your ribcage in a rage and I turn you into a cartoon too then erase the page
(เว็น นาย พั๊นช ยา , ไอ รัพเชอะ ออล อ็อฝ ยุร ribcage อิน อะ เร้จ แอนด์ ดาย เทิร์น ยู อิ๊นทู อะ คาทูน ทู เด็น อีเรส เดอะ เพจ)
I take you back to the stone age with Barney and Fred Flintstone
(ไอ เท้ค ยู แบ็ค ทู เดอะ สโทน เอจ วิธ Barney แอนด์ เฟรด Flintstone)
Get Dino to take a machinos and then force you to live home
(เก็ท Dino ทู เท้ค เก machinos แซน เด็น ฟอร์ซ ยู ทู ไล้ฝ โฮม)

I’ma take off like a jet pack better get back, rather step back.
(แอมอา เท้ค ออฟฟ ไล๊ค เก เจ๊ต แพ็ค เบ๊ทเท่อร์ เก็ท แบ็ค , ร๊าเธ่อร์ สเท็พ แบ็ค)
I’ma make the crowd react and nod they heads until they neck snap
(แอมอา เม้ค เดอะ คราวดํ รีแอ๊ค แอนด์ น็อด เด เฮด อันทิล เด เน็ค ซแน็พ)
Life can flip raps while riding a skateboard and doin’ a tic-tac and leave your head in a spin like staring at turn table skid mats.
(ไล๊ฟ แคน ฟลิพ แร็พ ไวล์ ไรดอิง อะ สเคทบอร์ดท แอนด์ โดย อะ ทิค tac แอนด์ ลี๊ฝ ยุร เฮด อิน อะ สพิน ไล๊ค ซแทริง แอ็ท เทิร์น เท๊เบิ้ล ซคิด แมท)
I’m a concrete lion, big cat.
(แอม มา ค๊อนครีท ไล๊อ้อน , บิ๊ก แค๊ท)
This is real talk, not big chat.
(ดิส ซิส เรียล ท๊อล์ค , น็อท บิ๊ก แชท)
Did ya get that ’cause I ain’t no small timer.
(ดิด ยา เก็ท แดท ค๊อส ไอ เอน โน สมอลล์ ไทมเออะ)
I rhyme on big tracks.
(ไอ ไรม ออน บิ๊ก แทร็ค)
Now feel the vibes I create.
(นาว ฟีล เดอะ วายพฺ ซาย คริเอท)
This heavyweight, I’m about to detonate and
(ดิส เฮฝวีเวท , แอม อะเบ๊าท ทู เดทโอะเนท แอนด์)
demonstrate how I generate lyrics that supernaturally levitate to the top.
(ดีมอนสเทรท ฮาว ไอ เจ๊นเนอเหรท ลีริค แดท ซยูเพอะแนชเออะแร เลวิเทจ ทู เดอะ ท๊อพ)
My lyrics escalate,
(มาย ลีริค เอ๊สคาเลท ,)
Accelerate and leave you panickin’,
(แอ๊คเซ้ลเลอเรท แอนด์ ลี๊ฝ ยู panickin ,)
Take the ground from beneath your feet, leave you Skywalk-in’ like Anakin.
(เท้ค เดอะ กราวนด์ ฟรอม บีนี๊ทร ยุร ฟีท , ลี๊ฝ ยู Skywalk อิน ไล๊ค Anakin)
I’m sharper than the tips of Zulu spears and Olympic javelins.
(แอม ฌาเพอะ แฑ็น เดอะ ทิพ อ็อฝ สูลู ซเพีย แซน โอะลีมพิค แจฝลิน)
My style is totally buck wild and most definitely happenin’.
(มาย สไทล์ อีส โททอลลี่ บั๊ค ไวลด์ แอนด์ โมซท เดฟอินิทลิ แฮพปีนิน)
To your brains I be tappin’ in, to computers I be hackin’ in.
(ทู ยุร เบรน ซาย บี tappin อิน , ทู ค็อมพยูทเออะ ซาย บี hackin อิน)
To me, I be out of this world like aliens who were time travelin’.
(ทู มี , ไอ บี เอ๊าท อ็อฝ ดิส เวิลด ไล๊ค เอ๊เลี่ยน ฮู เวอ ไทม์ แทฝเวอริน)
I’m dabblin’ in the Fists of Fury technique when I speak.
(แอม dabblin อิน เดอะ ฟิซท อ็อฝ ฟยูริ เท็คนีค เว็น นาย สพี๊ค)
Forget Karate Kid and these wooden blocks, I chop from concrete.
(ฟอร์เก๊ท คะราเท คิด แอนด์ ฑิส วูเดน บล๊อค , ไอ ช๊อพ ฟรอม ค๊อนครีท)
Concrete, concrete, concrete!
(ค๊อนครีท , ค๊อนครีท , ค๊อนครีท !)
Wha-wha-well-well-wha-well!
(Wha wha เวลล เวลล wha เวลล !)

I’be been stoned; ever since the days of creation,
(Ibe บีน สโทน ; เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ เดอะ เดย์ อ็อฝ คริเอฌัน ,)
I’ve been red.
(แอฝ บีน เร้ด)
I’m a mad dred, causin’ so much havoc in Russel’s head.
(แอม มา แม้ด ดรี , คอซิน โซ มัช แฮ๊ฝอค อิน รัสเซล เฮด)
My lyracism is just like an aneurysm inside his brain.
(มาย lyracism อีส จั๊สท ไล๊ค แอน aneurysm อิ๊นไซด์ ฮิส เบรน)
He plays the beat in a trance and he’s never feeling no pain.
(ฮี เพลย์ เดอะ บีท อิน อะ ทแร็นซ แอนด์ อีส เน๊เฝ่อร์ ฟีลอิง โน เพน)
I could never be a racist because I posess so many faces.
(ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ บี อะ เรซิสทฺ บิคอส ไอ posess โซ เมนอิ เฟซ)
I’m one of those beat-up bad wit’ bags and a pair of braces with lines longer than laces.
(แอม วัน อ็อฝ โฑส บีท อั๊พ แบ้ด วิท แบ๊ก แซน อะ แพ อ็อฝ บเรซ วิธ ไลน์ ลองเงอ แฑ็น เลซ)
I’m gracin’ you with my presence.
(แอม gracin ยู วิธ มาย พเรสเอ็นซ)
The lyrics went flippin’, makin’ ya bubble like effervescence.
(เดอะ ลีริค เว็นท ฟริพพิน , เมกิน ยา บั๊บเบิ้ล ไล๊ค เอฟเฟอะเฝซเซ็นซ)
I pulverize and bamboozle, shake numb skulls like a boodle.
(ไอ พัลเฝอะไรส แอนด์ bamboozle , เช้ค นัมบ์ สคั๊ลล ไล๊ค เก boodle)
I smashed the top of your head with a guitar I borrowed from Noodle.
(ไอ สแม๊ช เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร เฮด วิธ อะ กิทา ไอ บ๊อโร่ว ฟรอม นู๊ดเดิ้ล)
I’m as animated as Japanese animes causin’ callamities.
(แอม แอส แอนอิเม็ท แอส แจพะนิส แอนนิเม คอซิน callamities)
Some serious savory from my roarous rhymes of reality.
(ซัม ซี๊เรี๊ยส เซเฝอะริ ฟรอม มาย roarous ไรม อ็อฝ ริแอลอิทิ)
At the speed of sound, I’m wanderin’ around.
(แอ็ท เดอะ สพี๊ด อ็อฝ ซาวน์ด , แอม wanderin อะราวนฺดฺ)
The clown done tried to defeat us without
(เดอะ คลาวนํ ดัน ทไร ทู ดีฟี๊ท อัซ วิธเอ๊าท)
tenacities or audacity.
(tenacities ออ ออแดซอิทิ)
Don’t you ever thought you could beat us.
(ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ ธอท ยู เคิด บีท อัซ)
Beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us,
(บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ ,)
beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us,
(บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ ,)
beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us…
(บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ , บีท อัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clint Eastwood (Phi Life Cypher Version) คำอ่านไทย Gorillaz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น