เนื้อเพลง Help Me คำอ่านไทย Holly Valance

Tell me how it feels
(เทลล มี ฮาว อิท ฟีล)
What you’re going though
(ว๊อท ยัวร์ โกอิ้ง โธ)
It’s like a little too real
(อิทซ ไล๊ค เก ลิ๊ทเทิ่ล ทู เรียล)
A little too real
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู เรียล)
Take another breath
(เท้ค อะน๊าเทร่อร์ บรี๊ทฺรฺ)
Take another day
(เท้ค อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Get a little sad
(เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล แซ้ด)
Let it fade away
(เล็ท ดิธ เฟด อะเวย์)

Help me heal
(เฮ้ลพ มี ฮีล)
The way you feel
(เดอะ เวย์ ยู ฟีล)
Everything you conceal
(เอ๊วี่ติง ยู คอนซีล)
Let me see
(เล็ท มี ซี)
How it feels
(ฮาว อิท ฟีล)
Like a waterfall
(ไล๊ค เก วอเตอร์ฟอล)
You know you can have it all
(ยู โนว์ ยู แคน แฮ็ฝ อิท ดอร์)
Take my hand
(เท้ค มาย แฮนด์)

Help me help you
(เฮ้ลพ มี เฮ้ลพ ยู)
Help me help you
(เฮ้ลพ มี เฮ้ลพ ยู)
Help me help you
(เฮ้ลพ มี เฮ้ลพ ยู)
Help me when you’re blue
(เฮ้ลพ มี เว็น ยัวร์ บลู)

Make another plan
(เม้ค อะน๊าเทร่อร์ แพลน)
Feel a different sun
(ฟีล อะ ดีฟเฟอะเร็นท ซัน)
Set another sea
(เซ็ท อะน๊าเทร่อร์ ซี)
And make it start again
(แอนด์ เม้ค อิท สท๊าร์ท อะเกน)
Take another look
(เท้ค อะน๊าเทร่อร์ ลุ๊ค)
Play a different game
(เพลย์ อะ ดีฟเฟอะเร็นท เกม)
Fly a different flag
(ฟลาย อะ ดีฟเฟอะเร็นท แฟล๊ก)
And throw the past away
(แอนด์ โธรว์ เดอะ พาสท์ อะเวย์)

Help me heal
(เฮ้ลพ มี ฮีล)
The way you feel
(เดอะ เวย์ ยู ฟีล)
Everthing you conceal
(อีเวอร์ติง ยู คอนซีล)
Let me see
(เล็ท มี ซี)
How it feels
(ฮาว อิท ฟีล)
Like a waterfall
(ไล๊ค เก วอเตอร์ฟอล)
You know you can have it all
(ยู โนว์ ยู แคน แฮ็ฝ อิท ดอร์)
Take my hand
(เท้ค มาย แฮนด์)

Help me help you
(เฮ้ลพ มี เฮ้ลพ ยู)
Help me help you
(เฮ้ลพ มี เฮ้ลพ ยู)
Help me help you
(เฮ้ลพ มี เฮ้ลพ ยู)
Help me when you’re blue
(เฮ้ลพ มี เว็น ยัวร์ บลู)

Help me help you
(เฮ้ลพ มี เฮ้ลพ ยู)
Help me help you
(เฮ้ลพ มี เฮ้ลพ ยู)
Help me help you
(เฮ้ลพ มี เฮ้ลพ ยู)
Help me
(เฮ้ลพ มี)
Wouldn’t that be cool
(วูดดึ่น แดท บี คูล)

You will be free someday
(ยู วิล บี ฟรี ซัมเดย์)
The pain will go away
(เดอะ เพน วิล โก อะเวย์)
Just leave it in the past
(จั๊สท ลี๊ฝ อิท อิน เดอะ พาสท์)
You’re already on your way
(ยัวร์ ออลเร๊ดี้ ออน ยุร เวย์)
You know you can have it all
(ยู โนว์ ยู แคน แฮ็ฝ อิท ดอร์)
Take my hand
(เท้ค มาย แฮนด์)

Help me [When you wanna be turned around]
(เฮ้ลพ มี [ เว็น ยู วอนนา บี เทิร์น อะราวนฺดฺ ])
Help you [When you wanna be turned around]
(เฮ้ลพ ยู [ เว็น ยู วอนนา บี เทิร์น อะราวนฺดฺ ])
Help me [When you wanna talk some more]
(เฮ้ลพ มี [ เว็น ยู วอนนา ท๊อล์ค ซัม โม ])
Help you
(เฮ้ลพ ยู)
Help me [When you wanna be turned around]
(เฮ้ลพ มี [ เว็น ยู วอนนา บี เทิร์น อะราวนฺดฺ ])
Help you [When you wanna be turned around]
(เฮ้ลพ ยู [ เว็น ยู วอนนา บี เทิร์น อะราวนฺดฺ ])
Help me [When you wanna talk some more]
(เฮ้ลพ มี [ เว็น ยู วอนนา ท๊อล์ค ซัม โม ])
Wouldn’t that be cool
(วูดดึ่น แดท บี คูล)

Help me [When you wanna be turned around]
(เฮ้ลพ มี [ เว็น ยู วอนนา บี เทิร์น อะราวนฺดฺ ])
Help you [When you wanna be turned around]
(เฮ้ลพ ยู [ เว็น ยู วอนนา บี เทิร์น อะราวนฺดฺ ])
Help me [When you wanna talk some more]
(เฮ้ลพ มี [ เว็น ยู วอนนา ท๊อล์ค ซัม โม ])
Help you
(เฮ้ลพ ยู)
Help me [When you wanna be turned around]
(เฮ้ลพ มี [ เว็น ยู วอนนา บี เทิร์น อะราวนฺดฺ ])
Help you [When you wanna be turned around]
(เฮ้ลพ ยู [ เว็น ยู วอนนา บี เทิร์น อะราวนฺดฺ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Help Me คำอ่านไทย Holly Valance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น