เนื้อเพลง Step in The Name of Love คำอ่านไทย R. Kelly

Everything Between [Sung by Background]
(เอ๊วี่ติง บีทะวีน [ ซัง บาย แบ็คกราว ])

Many lovers has come, and
(เมนอิ ลัฝเออะ แฮ็ส คัม , แอนด์)
Many lovers have gone.
(เมนอิ ลัฝเออะ แฮ็ฝ กอน)
Similar to an old fashion song
(ซิ๊มิล่าร์ ทู แอน โอลด์ แฟ๊ชั่น ซ็อง)
< (<)
We’ll be still putting it down my baby. >>
(เวลล บี สทิลล พูทดิง อิท เดาน มาย เบ๊บี้ >>)

You can change the frame,
(ยู แคน เช้งจํ เดอะ เฟรม ,)
But the picture remains the same.
(บั๊ท เดอะ พิ๊คเจ้อร์ รีเมน เดอะ เซม)
Similar to the sun after the rain.
(ซิ๊มิล่าร์ ทู เดอะ ซัน แอ๊ฟเท่อร เดอะ เรน)
< (<)
Be still puttin’ it down my baby>>
(บี สทิลล พันดิน หนิด เดาน มาย เบ๊บี้ >>)

Baby girl in other words for ever more
(เบ๊บี้ เกิร์ล อิน อ๊อเธ่อร์ เวิร์ด ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์ โม)
I’ll be here. [I’ll be here].
(อิลล บี เฮียร [ อิลล บี เฮียร ])
Cause, my whole has been full of joy every since
(ค๊อส , มาย โฮล แฮ็ส บีน ฟูล อ็อฝ จอย เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊นซ)
You came here…Girl
(ยู เคม เฮียร เกิร์ล)

[R. Kelly singing over <>]
([ อาร์ เคลลี่ ซิงกิง โอ๊เฝ่อร <> ])

<>
(<>)
<>
(<>)

My whole world goes around,
(มาย โฮล เวิลด โกซ อะราวนฺดฺ ,)
Because you spin me yeah <>
(บิคอส ยู สพิน มี เย่ <>)
And every time we’re done making love girl
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ เวีย ดัน เมคอิง ลัฝ เกิร์ล)
You makes me wanna…

(ยู เม้ค มี วอนนา)

<> [Snap my fingers]
(<> [ ซแน็พ มาย ฟิ๊งเก้อร ])
<> [Clap my hands yeah]
(<> [ คแล็พ มาย แฮนด์ เย่ ])
<> [Step from side to side]
(<> [ สเท็พ ฟรอม ไซด์ ทู ไซด์ ])
<> [Grooove and it’s alright]
(<> [ Grooove แอนด์ อิทซ ออลไร๊ท ])

Some believes in love,
(ซัม บีลี๊ฝ ซิน ลัฝ ,)
And some people don’t
(แอนด์ ซัม พี๊เพิ่ล ด้อนท์)
Similar to a story, when it’s told.
(ซิ๊มิล่าร์ ทู อะ สท๊อรี่ , เว็น อิทซ โทลด)
A thousand years from now
(อะ เธ๊าซั่นด เยียร์ ฟรอม นาว)
We’ll be still puttin’ down my baby
(เวลล บี สทิลล พันดิน เดาน มาย เบ๊บี้)
Some have cross the finish line and some gave up.
(ซัม แฮ็ฝ ครอสสํ เดอะ ฟิ๊หนิช ไลน์ แอนด์ ซัม เกฝ อั๊พ)
It’s like moving a mountain
(อิทซ ไล๊ค มูฝอิง อะ เม๊าเท่น)
Love can be just that tough yeah.
(ลัฝ แคน บี จั๊สท แดท ทั๊ฟ เย่)
<>
(<>)
<>
(<>)
Baby girl in other words for ever more
(เบ๊บี้ เกิร์ล อิน อ๊อเธ่อร์ เวิร์ด ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์ โม)
I’ll be here. [I’ll be here.]
(อิลล บี เฮียร [ อิลล บี เฮียร ])
Cause my whole has been full of joy since
(ค๊อส มาย โฮล แฮ็ส บีน ฟูล อ็อฝ จอย ซิ๊นซ)
you came here…Girl
(ยู เคม เฮียร เกิร์ล)

< (<)
<>
(<>)

My whole world goes around goes around,
(มาย โฮล เวิลด โกซ อะราวนฺดฺ โกซ อะราวนฺดฺ ,)
Because you spin me yeah <>
(บิคอส ยู สพิน มี เย่ <>)
And every time we’re done making love girl
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ เวีย ดัน เมคอิง ลัฝ เกิร์ล)
You makes me wanna…
(ยู เม้ค มี วอนนา)

<> [Snap]
(<> [ ซแน็พ ])
<> [My fingers]
(<> [ มาย ฟิ๊งเก้อร ])
<> [Clap]
(<> [ คแล็พ ])
<> [clap both of my hands]
(<> [ คแล็พ โบทรฺ อ็อฝ มาย แฮนด์ ])
<> [Step]
(<> [ สเท็พ ])
<> [In the name]
(<> [ อิน เดอะ เนม ])
<> [And grooove and it’s alright]
(<> [ แอนด์ grooove แอนด์ อิทซ ออลไร๊ท ])

<> [wooooo]
(<> [ wooooo ])
<> [wooooo]
(<> [ wooooo ])
<> [Clap my hands]
(<> [ คแล็พ มาย แฮนด์ ])
<> [ohhhhh]
(<> [ โอ้ ])
<> [Step Step Step]
(<> [ สเท็พ สเท็พ สเท็พ ])
<> [uh-huh, you got it]
(<> [ อา ฮู , ยู ก็อท ดิธ ])
<> [groove in the name]
(<> [ กรูฝ อิน เดอะ เนม ])
<> [of loooovvvveee]
(<> [ อ็อฝ loooovvvveee ])

Ha ha! yeah! Uh – huh
(ฮา ฮา ! เย่ ! อา ฮู)

Now we gonna play a little game.
(นาว วี กอนนะ เพลย์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกม)
And this game is for all of those who
(แอนด์ ดิส เกม อีส ฟอร์ ออล อ็อฝ โฑส ฮู)
Know how to follow the rules of this game. Aight?
(โนว์ ฮาว ทู ฟ๊อลโล่ว เดอะ รูล อ็อฝ ดิส เกม ไอชฺ)

Listen. When I sing, I want everybody out there
(ลิ๊สซึ่น เว็น นาย ซิง , ไอ ว้อนท เอวี่บอดี้ เอ๊าท แดร์)
To do what ever I sing. Aight? Come on.
(ทู ดู ว๊อท เอ๊เฝ่อร์ ไอ ซิง ไอชฺ คัมมอน)
Here we go…
(เฮียร วี โก)

Step Step Side to side
(สเท็พ สเท็พ ไซด์ ทู ไซด์)
Round and round, Dip it now
(ราวนด แอนด์ ราวนด , ดิพ อิท นาว)
Separate, bring it back…
(เซ๊พาเหรท , บริง อิท แบ็ค)
Let me see you do the
(เล็ท มี ซี ยู ดู เดอะ)
Love slide
(ลัฝ สไล๊ด)

Step Step Side to side
(สเท็พ สเท็พ ไซด์ ทู ไซด์)
Round and round, Dip it now
(ราวนด แอนด์ ราวนด , ดิพ อิท นาว)
Separate, bring it back…
(เซ๊พาเหรท , บริง อิท แบ็ค)
Let me see you do the
(เล็ท มี ซี ยู ดู เดอะ)
Love slide
(ลัฝ สไล๊ด)

See my whole my whole world goes around
(ซี มาย โฮล มาย โฮล เวิลด โกซ อะราวนฺดฺ)
All because you spin me yeah <>
(ออล บิคอส ยู สพิน มี เย่ <>)
And when we’re done making love baby
(แอนด์ เว็น เวีย ดัน เมคอิง ลัฝ เบ๊บี้)
Hey! I just wanna get to steppin’, go out on the town and
(เฮ ! ไอ จั๊สท วอนนา เก็ท ทู สเตปปิน , โก เอ๊าท ออน เดอะ ทาวน์ แอนด์)

<> [Snnnaaapp!]
(<> [ Snnnaaapp ! ])
<> [in the name of love!]
(<> [ อิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ ! ])
<> [yeah baby!]
(<> [ เย่ เบ๊บี้ ! ])
<>
(<>)
<> [I wanna step, woooo]
(<> [ ไอ วอนนา สเท็พ , วู ])
<> [In the name of love!]
(<> [ อิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ ! ])
<>
(<>)
<>
(<>)

Repeat
(รีพี๊ท)

Listen, Love brought us together,
(ลิ๊สซึ่น , ลัฝ บรอท อัซ ทูเก๊ทเธ่อร์ ,)
So keep on steppin’ because
(โซ คี๊พ ออน สเตปปิน บิคอส)
Love’s gonna last forever.
(ลัฝ กอนนะ ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)

Clap in the name of love.
(คแล็พ อิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ)
Let’s step out, hit the club
(เล็ท สเท็พ เอ๊าท , ฮิท เดอะ คลับ)
DJ’s rockin’ that song for us,
(ดีเจซ รอคกิน แดท ซ็อง ฟอร์ อัซ ,)
If anybody ask, why we’re steppin’
(อิ๊ฟ เอนอิบอดิ อาสคฺ , วาย เวอ สเตปปิน)
Tell them that…
(เทลล เด็ม แดท)
We did it for love.
(วี ดิด ดิท ฟอร์ ลัฝ)

Dedicated to Uncle Henry Love…Thank you!
(เด๊ดดิเขต ทู อั๊งเคิ่ล เฮนริ ลัฝ แธ๊งค์ ยู !)
Ohh, I love you Thank you
(โอ้ , ไอ ลัฝ ยู แธ๊งค์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Step in The Name of Love คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น