เนื้อเพลง King Of Comedy คำอ่านไทย R.E.M.

Make your money with a suit and tie
(เม้ค ยุร มั๊นนี่ วิธ อะ ซุ๊ท แอนด์ ไท)
Make your money with shrewd denial
(เม้ค ยุร มั๊นนี่ วิธ ฌรูด ดิไนแอ็ล)
Make your money expert advice,
(เม้ค ยุร มั๊นนี่ เอ๊กซเพิร์ท แอดไฝ๊ซ์ ,)
If you can wing it
(อิ๊ฟ ยู แคน วิง อิท)

Make your money with a power ply
(เม้ค ยุร มั๊นนี่ วิธ อะ พ๊าวเว่อร์ พลาย)
Make your money with a buyout bribe
(เม้ค ยุร มั๊นนี่ วิธ อะ buyout ไบรบํ)
Make it lie as long as you mean it
(เม้ค อิท ไล แอส ลอง แอส ยู มีน หนิด)

I’m not king of comedy,
(แอม น็อท คิง อ็อฝ ค๊อมเมดี้ ,)
Grease the pig, give a squeeze [squeeze me]
(กรีซ เดอะ พิก , กี๊ฝ อะ สควี๊ซ [ สควี๊ซ มี ])

Make your money with exploitation
(เม้ค ยุร มั๊นนี่ วิธ เอคซพลอยเทฌัน)
Make it holy illumination
(เม้ค อิท โฮ๊ลี่ อิลยูมิเนฌัน)
Say a prayer at every station
(เซย์ อะ พเรเออะ แรท เอ๊เฝอร์รี่ สเทชั่น)
Don’t forget to ask for mercy
(ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ทู อาสคฺ ฟอร์ เม๊อร์ซี่)

Make your money with a pretty face
(เม้ค ยุร มั๊นนี่ วิธ อะ พริ๊ทที่ เฟซ)
Make it easy with product placement
(เม้ค อิท อีสอิ วิธ โพร๊ดัคท พเลซเม็นท)
Make it charged with controversy
(เม้ค อิท ชาร์จ วิธ ค๊อนโทรเวอร์ซี่)
I’m straight, I’m queer, I’m bi
(แอม สเทร๊ท , แอม เควียร์ , แอม ไบ)

I’m not king of comedy,
(แอม น็อท คิง อ็อฝ ค๊อมเมดี้ ,)
I’m not your magazine,
(แอม น็อท ยุร แม๊กกาซีน ,)
I’m not your television
(แอม น็อท ยุร เทเลฝิ๊ชั่น)

Make your money, make it rich
(เม้ค ยุร มั๊นนี่ , เม้ค อิท ริ๊ช)
Make it young and make it quick
(เม้ค อิท ยัง แอนด์ เม้ค อิท ควิค)
Make your money on the jukebox, baby,
(เม้ค ยุร มั๊นนี่ ออน เดอะ จยูคบ็อคซ , เบ๊บี้ ,)
It’s pick up sticks,
(อิทซ พิค อั๊พ สทิ๊ค ,)

Make your enemies make your moves
(เม้ค ยุร อียีมีสฺ เม้ค ยุร มู๊ฝ)
Make your critics fumble through
(เม้ค ยุร คริ๊ทิค ฟัมเบิล ทรู)
Make it smart and make it schmooze
(เม้ค อิท สมาร์ท แอนด์ เม้ค อิท schmooze)
Make it look easy
(เม้ค อิท ลุ๊ค อีสอิ)

I’m not king of comedy,
(แอม น็อท คิง อ็อฝ ค๊อมเมดี้ ,)
I’m not your magazine,
(แอม น็อท ยุร แม๊กกาซีน ,)
I’m not your television,
(แอม น็อท ยุร เทเลฝิ๊ชั่น ,)
I’m not your movie screen
(แอม น็อท ยุร มูวี่ สครีน)

I’m not commodity [all together now]
(แอม น็อท คอมม๊อดิที่ [ ออล ทูเก๊ทเธ่อร์ นาว ])
I’m not commodity
(แอม น็อท คอมม๊อดิที่)
I’m not commodity
(แอม น็อท คอมม๊อดิที่)
I’m not commodity
(แอม น็อท คอมม๊อดิที่)
I’m not commodity
(แอม น็อท คอมม๊อดิที่)
I’m not commodity
(แอม น็อท คอมม๊อดิที่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง King Of Comedy คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น