เนื้อเพลง Get Down คำอ่านไทย Busta Rhymes

[Busta Rhymes]
([ บัสตร้า ไรม ])
Aiyyo; ah to my people on the left [get down!]
(เออายเอว ; อา ทู มาย พี๊เพิ่ล ออน เดอะ เล๊ฟท [ เก็ท เดาน ! ])
Uh-huh; to my people on the right [get down!]
(อา ฮู ; ทู มาย พี๊เพิ่ล ออน เดอะ ไร๊ท [ เก็ท เดาน ! ])
Uh-huh; ah to my people in the middle [get down!]
(อา ฮู ; อา ทู มาย พี๊เพิ่ล อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ เก็ท เดาน ! ])
Check it
(เช็ค อิท)

You see a fresh off the grill n*gga keepin it hot
(ยู ซี อะ เฟรช ออฟฟ เดอะ กริลล์ เอ็น *gga คริพปิน หนิด ฮอท)
Now watch it spread all through the hood I’m back controllin the block
(นาว ว๊อทช อิท สเพร๊ด ออล ทรู เดอะ ฮุด แอม แบ็ค คอนโทวลิน เดอะ บล๊อค)
With one of rap’s greatest ever Timbaland production
(วิธ วัน อ็อฝ แร็พ เกสเดด เอ๊เฝ่อร์ ทิมแบน พโระดัคฌัน)
Y’all n*ggaz know just what to do; go ‘head, follow instructions
(ยอล เอ็น *ggaz โนว์ จั๊สท ว๊อท ทู ดู ; โก เฮด , ฟ๊อลโล่ว อินซทรัคฌัน)
When the God’s in the building [get down!]
(เว็น เดอะ ก๊อด ซิน เดอะ บีลดิง [ เก็ท เดาน ! ])
Uh-huh; I know you n*ggaz know the feelin [get down!]
(อา ฮู ; ไอ โนว์ ยู เอ็น *ggaz โนว์ เดอะ ฟีลิน [ เก็ท เดาน ! ])
Alright; and if you ready and you willin [SAY YO!]
(ออลไร๊ท ; แอนด์ อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้ แอนด์ ยู วิลลิน [ เซย์ โย ! ])
Okay; throw your hands to the ceiling [get down!]
(โอเค ; โธรว์ ยุร แฮนด์ ทู เดอะ ซี๊ลิ่ง [ เก็ท เดาน ! ])
Alright; go ‘head and stack another million [get down!]
(ออลไร๊ท ; โก เฮด แอนด์ ซแท็ค อะน๊าเทร่อร์ มิ๊ลเลี่ยน [ เก็ท เดาน ! ])
Jumpin around like you ain’t really carin [get down!]
(จัมปิน อะราวนฺดฺ ไล๊ค ยู เอน ริแอ็ลลิ แคริน [ เก็ท เดาน ! ])
Ladies rippin off everything they wearin [HEY YO!]
(เลดิส ริพปิน ออฟฟ เอ๊วี่ติง เด เวียริน [ เฮ โย ! ])
I’m on top of the throne n*gga, you know I ain’t sharin [get down!]
(แอม ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ ธโรน เอ็น *gga , ยู โนว์ ไอ เอน sharin [ เก็ท เดาน ! ])
Now you know; I wanna hear you say it [DO-DOH-DOHHHHH, DO-DOH-DOH]
(นาว ยู โนว์ ; ไอ วอนนา เฮียร ยู เซย์ อิท [ ดู โด่ว DOHHHHH , ดู โด่ว โด่ว ])
I wanna hear my muh’f*ckers say it [DO-DOH-DOHHHHH, DO-DOH-DOH]
(ไอ วอนนา เฮียร มาย muhf*ckers เซย์ อิท [ ดู โด่ว DOHHHHH , ดู โด่ว โด่ว ])
A lil’ louder muh’f*ckers say it [DO-DOH-DOHHHHH, DO-DOH-DOH!]
(อะ ลิล ลาวเดอ muhf*ckers เซย์ อิท [ ดู โด่ว DOHHHHH , ดู โด่ว โด่ว ! ])
C’mon; a lil’ louder n*gga, say it [DO-DOH-DOHHHHH, DO-DOH-DOH!!!!]
(ซีมอน ; อะ ลิล ลาวเดอ เอ็น *gga , เซย์ อิท [ ดู โด่ว DOHHHHH , ดู โด่ว โด่ว ! ! ! ! ])

Until the block start blowin blowin up [get down!]
(อันทิล เดอะ บล๊อค สท๊าร์ท โบลวิน โบลวิน อั๊พ [ เก็ท เดาน ! ])
Uh-huh; and e’rybody throwin up [get down!]
(อา ฮู ; แอนด์ เอรี่บอดี้ โตวอิน อั๊พ [ เก็ท เดาน ! ])
‘Til they got the fire marshall showin up [get down!]
(ทิล เด ก็อท เดอะ ไฟเออะร มาร์แชลล์ โชว์วิน อั๊พ [ เก็ท เดาน ! ])
Or until the club start closin up [get down!]
(ออ อันทิล เดอะ คลับ สท๊าร์ท โคลซิน อั๊พ [ เก็ท เดาน ! ])
Okay; see how a n*gga walk through ’em when the beat put a spark to him
(โอเค ; ซี ฮาว อะ เอ็น *gga ว๊อล์ค ทรู เอ็ม เว็น เดอะ บีท พุท ดา สพ๊าร์ค ทู ฮิม)
Let me just talk to ’em [LADIES] quit’cha man
(เล็ท มี จั๊สท ท๊อล์ค ทู เอ็ม [ เลดิส ] quitcha แมน)
Go ‘head put them plans off [LADIES] well okay
(โก เฮด พุท เด็ม แพลน ออฟฟ [ เลดิส ] เวลล โอเค)
Go ‘head and piss your man off [LADIES]
(โก เฮด แอนด์ พิซ ยุร แมน ออฟฟ [ เลดิส ])
Take your pants off and shake it for ’em [SHAKE IT LIKE A DOG FOR ‘EM]
(เท้ค ยุร แพ็นท ออฟฟ แอนด์ เช้ค อิท ฟอร์ เอ็ม [ เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก ฟอร์ เอ็ม ])
And put your ass on ’em [SHAKE IT LIKE A DOG FOR ‘EM]
(แอนด์ พุท ยุร อาซ ออน เอ็ม [ เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก ฟอร์ เอ็ม ])
Go ‘head and spaz on ’em [SHAKE IT LIKE A DOG FOR ‘EM]
(โก เฮด แอนด์ สปาซ ออน เอ็ม [ เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก ฟอร์ เอ็ม ])
Now put the mash on ’em [SHAKE IT LIKE A DOG FOR ‘EM]
(นาว พุท เดอะ แม็ฌ ออน เอ็ม [ เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก ฟอร์ เอ็ม ])
Okay; now from the root to the tree to the top of the building
(โอเค ; นาว ฟรอม เดอะ รู๊ท ทู เดอะ ทรี ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ บีลดิง)
See they ain’t f*ckin with me killa [hit ’em]
(ซี เด เอน เอฟ *ckin วิธ มี คิวลา [ ฮิท เอ็ม ])
Boom bap as far as you can see, got ’em bouncin and hoppin
(บูม bap แอส ฟาร์ แอส ยู แคน ซี , ก็อท เอ็ม เบ๊าซิน แอนด์ โฮ๊พปิน)
N*gga you can’t stop me scrilla [hit ’em]
(เอ็น *gga ยู แค็นท สท๊อพ มี สครีเรีย [ ฮิท เอ็ม ])
Well okay; and if you with me say it [DO-DOH-DOHHHHH, DO-DOH-DOH]
(เวลล โอเค ; แอนด์ อิ๊ฟ ยู วิธ มี เซย์ อิท [ ดู โด่ว DOHHHHH , ดู โด่ว โด่ว ])
I wanna hear my muh’f*ckers say it [DO-DOH-DOHHHHH, DO-DOH-DOH]
(ไอ วอนนา เฮียร มาย muhf*ckers เซย์ อิท [ ดู โด่ว DOHHHHH , ดู โด่ว โด่ว ])
A lil’ louder muh’f*ckers say it [DO-DOH-DOHHHHH, DO-DOH-DOH!]
(อะ ลิล ลาวเดอ muhf*ckers เซย์ อิท [ ดู โด่ว DOHHHHH , ดู โด่ว โด่ว ! ])
C’mon; a lil’ louder n*gga, say it [DO-DOH-DOHHHHH, DO-DOH-DOH!!!!]
(ซีมอน ; อะ ลิล ลาวเดอ เอ็น *gga , เซย์ อิท [ ดู โด่ว DOHHHHH , ดู โด่ว โด่ว ! ! ! ! ])

Yeah – well okay; and while you n*ggaz party sh*t I spit a jewel for the thug
(เย่ เวลล โอเค ; แอนด์ ไวล์ ยู เอ็น *ggaz พ๊าร์ที่ ฌะ *ที ไอ ซพิท ดา จิ๊วเอ็ล ฟอร์ เดอะ ธัก)
Before a n*gga try to front make sure your tool in the club
(บีฟอร์ อะ เอ็น *gga ธราย ทู ฟร๊อนท เม้ค ชัวร์ ยุร ทูล อิน เดอะ คลับ)
That ain’t the basis of this sh*t, though it’s true when it’s love
(แดท เอน เดอะ เบ๊สิส อ็อฝ ดิส ฌะ *ที , โธ อิทซ ทรู เว็น อิทซ ลัฝ)
they’ll have you n*ggaz whylin like a f*ckin fool on the drug
(เด๊ว แฮ็ฝ ยู เอ็น *ggaz whylin ไล๊ค เก เอฟ *ckin ฟูล ออน เดอะ ดรัก)
Now if you with me muh’f*cker [get down!]
(นาว อิ๊ฟ ยู วิธ มี muhf*cker [ เก็ท เดาน ! ])
Uh-huh; we gettin gizzle muh’f*cker [get down!]
(อา ฮู ; วี เกดดิน gizzle muhf*cker [ เก็ท เดาน ! ])
Word to God; we make it sizzle muh’f*cker [get down!]
(เวิร์ด ทู ก๊อด ; วี เม้ค อิท ซิซเซล muhf*cker [ เก็ท เดาน ! ])
Uh-huh; I’m on my grizzle holla back [OWWW!]
(อา ฮู ; แอม ออน มาย grizzle ฮอลละ แบ็ค [ อาว ! ])
Well okay; see how the God bounce back while you n*ggaz just sound sloppy
(เวลล โอเค ; ซี ฮาว เดอะ ก๊อด เบ๊าสฺ แบ็ค ไวล์ ยู เอ็น *ggaz จั๊สท ซาวน์ด ซลอพพิ)
Givin you n*ggaz sh*t they’ll be knowin you can’t copy
(กีฝอิน ยู เอ็น *ggaz ฌะ *ที เด๊ว บี โนว์อิน ยู แค็นท ค๊อพพี่)
The way the God be spillin all over the track
(เดอะ เวย์ เดอะ ก๊อด บี สปิลลิน ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ แทร็ค)
Get off my d*ck, tell your b*tch holla back [OWWW!]
(เก็ท ออฟฟ มาย ดี *ck , เทลล ยุร บี *tch ฮอลละ แบ็ค [ อาว ! ])
C’mon; violate with me up in the spot is a no-no
(ซีมอน ; ไฝ๊โอเหลท วิธ มี อั๊พ อิน เดอะ สพอท อีส ซา โน โน)
A lot of n*ggaz sh*t trash, soundin all so-so
(อะ ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggaz ฌะ *ที ทแร็ฌ , ซาวดิน ออล โซ โซ)
Shinin so much D’s takin my photo
(ชายนิน โซ มัช ดีสฺ ทอคกิ่น มาย โฟโท)
Lower the brim of my fitted while I try to be low-pro
(โลเออะ เดอะ บริม อ็อฝ มาย ฟิททฺ ไวล์ ไอ ธราย ทู บี โลว พโร)
We gettin mo’ cheddar while you stuntin with no dough
(วี เกดดิน โม เชเดอร์ ไวล์ ยู สตันดิน วิธ โน โด)
Gotta skip the line sh*t movin in slow-mo
(กอททะ สคิพ เดอะ ไลน์ ฌะ *ที มูฝวิน อิน สโลว์ โม)
Shorty whylin out, try to hit with a low blow
(ชอร์ทดิง whylin เอ๊าท , ธราย ทู ฮิท วิธ อะ โลว โบลว์)
With her crotch on my thigh, rubbin all on her cho-cho
(วิธ เฮอ ครอตชฺ ออน มาย ไธ , รับบิน ออล ออน เฮอ cho cho)
SHAKE YO’ SH*T ’til you fall on the flo’
(เช้ค โย ฌะ *ที ทิล ยู ฟอลล์ ออน เดอะ โฟล)
Sho’ we be f*ckin class b*tches, I ain’t f*ckin with no hoe
(โช วี บี เอฟ *ckin คลาสสํ บี *tches , ไอ เอน เอฟ *ckin วิธ โน โฮ)
Bust two shots – let me hear it [BO! BO!]
(บัซท ทู ฌ็อท เล็ท มี เฮียร อิท [ โบ ! โบ ! ])
‘Til the security get para’ when they callin the po’-po’
(ทิล เดอะ ซิคยูริทิ เก็ท พอร์ลา เว็น เด คอลลิน เดอะ โพ โพ)
If you with me say it [DO-DOH-DOHHHHH, DO-DOH-DOH]
(อิ๊ฟ ยู วิธ มี เซย์ อิท [ ดู โด่ว DOHHHHH , ดู โด่ว โด่ว ])
I wanna hear my muh’f*ckers say it [DO-DOH-DOHHHHH, DO-DOH-DOH]
(ไอ วอนนา เฮียร มาย muhf*ckers เซย์ อิท [ ดู โด่ว DOHHHHH , ดู โด่ว โด่ว ])
A lil’ louder muh’f*ckers say it [DO-DOH-DOHHHHH, DO-DOH-DOH!]
(อะ ลิล ลาวเดอ muhf*ckers เซย์ อิท [ ดู โด่ว DOHHHHH , ดู โด่ว โด่ว ! ])
C’mon; a lil’ louder n*gga, say it [DO-DOH-DOHHHHH, DO-DOH-DOH!!!!]
(ซีมอน ; อะ ลิล ลาวเดอ เอ็น *gga , เซย์ อิท [ ดู โด่ว DOHHHHH , ดู โด่ว โด่ว ! ! ! ! ])

[Get down] [4X]
([ เก็ท เดาน ] [ 4X ])
[LADIES] [3X]
([ เลดิส ] [ 3X ])
[SHAKE IT LIKE A DOG FOR ‘EM] [4X]
([ เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก ฟอร์ เอ็ม ] [ 4X ])
[Hit ’em] [4X]
([ ฮิท เอ็ม ] [ 4X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Down คำอ่านไทย Busta Rhymes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น