เนื้อเพลง Can’t Tell Me Nothing คำอ่านไทย Kanye West

I had a dream I can buy my way to heaven
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม ไอ แคน บาย มาย เวย์ ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
When I awoke, I spent that on a necklace.
(เว็น นาย อโวค , ไอ ซเพ็นท แดท ออน อะ เนคเครด)
I told God I’d be back in a second,
(ไอ โทลด ก๊อด อาย บี แบ็ค อิน อะ เซ๊คคั่น ,)
Man It’s so hard not to act reckless.
(แมน อิทซ โซ ฮาร์ด น็อท ทู แอ๊คท เรคเล็ซ)
To whom much is given much is tested.
(ทู ฮูม มัช อีส กีฝเอ็น มัช อีส เทสท์)
Get arrested, got some chili, get the message.
(เก็ท อะเร๊สท , ก็อท ซัม ชิลลี่ , เก็ท เดอะ เม๊สเสจ)
I feel the pressure, under more scrutiny,
(ไอ ฟีล เดอะ พเรฌเออะ , อั๊นเด้อร โม ซครูทินิ ,)
And What I do? Act more stupidly.
(แอนด์ ว๊อท ไอ ดู แอ๊คท โม ซทยูพิดลิ)
Bought More Jewelry, More Louis V, My momma couldn’t get through to me.
(บอท โม จูเอ็ลริ , โม ลุอี วี , มาย มอมมา คูดซึ่น เก็ท ทรู ทู มี)
The drama, people suing me,
(เดอะ ดร๊าม่า , พี๊เพิ่ล suings มี ,)
I’m on T.V. talking like it’s just you and me.
(แอม ออน ที วี ทอคอิง ไล๊ค อิทซ จั๊สท ยู แอนด์ มี)
I’m just saying how I feel man,
(แอม จั๊สท เซอิง ฮาว ไอ ฟีล แมน ,)
I ain’t one of the Cosby’s I ain’t go to Hill man
(ไอ เอน วัน อ็อฝ เดอะ Cosbys ซาย เอน โก ทู ฮิลล์ แมน)
I guess the money should’ve changed him,
(ไอ เกสส เดอะ มั๊นนี่ ชูดดิฝ เช้งจํ ฮิม ,)
I guess I should’ve forgot where I came From.
(ไอ เกสส ซาย ชูดดิฝ เฟาะกอท แวร์ ไอ เคม ฟรอม)

La,la,la,la wait till I get my money right
(ลา , ลา , ลา , ลา เว้ท ทิลล์ ไอ เก็ท มาย มั๊นนี่ ไร๊ท)
la, la, la, la then you cant tell me nothing right
(ลา , ลา , ลา , ลา เด็น ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง ไร๊ท)
Excuse Me, is you saying something?
(เอ็กซคิ้วส มี , อีส ยู เซอิง ซัมติง)
Uh, uh, you can’t tell me nothing
(อา , อา , ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง)
[Haha] you cant tell me nothing
([ ฮาฮา ] ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง)
Uh, uh, you cant tell me nothing
(อา , อา , ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง)

Let up the suicide doors.
(เล็ท อั๊พ เดอะ ซุยไซ้ด ดอร์)
This is my life homey, you decide yours.
(ดิส ซิส มาย ไล๊ฟ โฮมี , ยู ดีไซด์ ยุร)
I know Jesus died for us,
(ไอ โนว์ จีสัซ ดาย ฟอร์ อัซ ,)
But I couldn’t tell you who decide wars.
(บั๊ท ไอ คูดซึ่น เทลล ยู ฮู ดีไซด์ วอร์)
So I parallel double parked that motherf***er sideways
(โซ ไอ พ๊าราเล้ล ดั๊บเบิ้ล พาร์ค แดท motherf***er sideways)
Old folks talking bout back in my day
(โอลด์ โฟล้ค ทอคอิง เบาท แบ็ค อิน มาย เดย์)
But homey this is my day.
(บั๊ท โฮมี ดิส ซิส มาย เดย์)
Class started 2 hours ago, oh am I late?
(คลาสสํ สท๊าร์ท 2 เอาเอ้อร์ อะโก , โอ แอ็ม ไอ เหลท)
You know I already graduated
(ยู โนว์ ไอ ออลเร๊ดี้ กแรจอิวเอ็ท)
And you can live through anything if Magic made it.
(แอนด์ ยู แคน ไล้ฝ ทรู เอนอิธิง อิ๊ฟ แม๊จิค เมด อิท)

They say I talk with so much emphasis,
(เด เซย์ ไอ ท๊อล์ค วิธ โซ มัช เอ๊มฟาสิส ,)
OOOO They so Sen-Sa-Tive.
(อู้ เด โซ เส็น Sa Tive)
Don’t ever fix your lips like collagen
(ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ ฟิกซ์ ยุร ลิพ ไล๊ค collagen)
Say something were you gone end up apologising.
(เซย์ ซัมติง เวอ ยู กอน เอ็นด อั๊พ apologisings)
Let me know if it’s a problem man,
(เล็ท มี โนว์ อิ๊ฟ อิทซ ซา โพร๊เบล่ม แมน ,)
Alright man, holla then.
(ออลไร๊ท แมน , ฮอลละ เด็น)

La,la,la,la wait till I get my money right
(ลา , ลา , ลา , ลา เว้ท ทิลล์ ไอ เก็ท มาย มั๊นนี่ ไร๊ท)
la, la, la, la then you cant tell me nothing right
(ลา , ลา , ลา , ลา เด็น ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง ไร๊ท)
Excuse Me, is you saying something?
(เอ็กซคิ้วส มี , อีส ยู เซอิง ซัมติง)
Uh, uh, you can’t tell me nothing
(อา , อา , ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง)
[Haha] you cant tell me nothing
([ ฮาฮา ] ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง)
Uh, uh, you cant tell me nothing
(อา , อา , ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง)

Let the champagne splash, let that man get cash,
(เล็ท เดอะ แฌ็มเพน ซพแลฌ , เล็ท แดท แมน เก็ท แค๊ช ,)
Let that man get past.
(เล็ท แดท แมน เก็ท พาสท์)
You don’t need a stop to get gas,
(ยู ด้อนท์ นี๊ด อะ สท๊อพ ทู เก็ท แก๊ซ ,)
If he can move through the rumors, he can drive off the fumes cuzz
(อิ๊ฟ ฮี แคน มู๊ฝ ทรู เดอะ รู๊เม่อร์ , ฮี แคน ไดร๊ฝ ออฟฟ เดอะ ฟยูม cuzz)
How he move in a room full of nose?
(ฮาว ฮี มู๊ฝ อิน อะ รูม ฟูล อ็อฝ โน้ส)
How he stay faithful in a room full of h**s?
(ฮาว ฮี สเทย์ เฟธฟุล อิน อะ รูม ฟูล อ็อฝ เฮส **เอส)
Must be the pharaohs, he in tune with his soul,
(มัสท์ บี เดอะ แฟโร , ฮี อิน จูน วิธ ฮิส โซล ,)

So when he buried in a tomb full of gold.
(โซ เว็น ฮี เบ๊อรี่ อิน อะ ทูม ฟูล อ็อฝ โกลด์)
Treasure. What’s you pleasure?
(เทร๊เช่อร ว๊อท ยู พเลฉเออะ)
Life is a, uh, depending how you dress her.
(ไล๊ฟ อีส ซา , อา , ดีแพนดิ้ง ฮาว ยู เดรส เฮอ)
So if the devil wear Prada,
(โซ อิ๊ฟ เดอะ เด๊ฝิ้ล แวร์ พราดา ,)
Adam Eve wear Nada,
(แอดแอ็ม อี๊ฟ แวร์ Nada ,)
I’m in between, but way more fresher.
(แอม อิน บีทะวีน , บั๊ท เวย์ โม ฟเรฌเออะ)
With way less effort, ’cause when you try hard,
(วิธ เวย์ เลซ เอ๊ฟฟอร์ท , ค๊อส เว็น ยู ธราย ฮาร์ด ,)
That’s when you die hard.
(แด้ท เว็น ยู ดาย ฮาร์ด)
Ya homies looking like ” Why God? ”
(ยา โฮมี ลุคอิง ไล๊ค ” วาย ก๊อด “)
When they reminisce over you, my god.
(เว็น เด ริมมีนิด โอ๊เฝ่อร ยู , มาย ก๊อด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Tell Me Nothing คำอ่านไทย Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น