เนื้อเพลง Carrot Rope คำอ่านไทย Pavement

Spiral: I want to say:
(สไพ๊ร่อล : ไอ ว้อนท ทู เซย์ :)
SM: It’s my second hand wonder,
(SM : อิทซ มาย เซ๊คคั่น แฮนด์ วั๊นเด้อร ,)
a thing that recovers the doubt
(อะ ทริง แดท รีคั๊ฝเฝ่อร์ เดอะ เดาท)
Spiral: Slim door,
(สไพ๊ร่อล : สลิม ดอร์ ,)
Mark: Like a rainstorm, you’ve got to do
(ม๊าร์ค : ไล๊ค เก เรนสตอม , ยู๊ฟ ก็อท ทู ดู)
what you want and say it
(ว๊อท ยู ว้อนท แอนด์ เซย์ อิท)
SM: It’s of my design assembled at the cut
(SM : อิทซ อ็อฝ มาย ดีไซนํ แอสเซ๊มเบิ้ล แอ็ท เดอะ คัท)
Spiral: Slim door,
(สไพ๊ร่อล : สลิม ดอร์ ,)
SM: It’s all right to shake, to fight, to feel
(SM : อิทซ ซอร์ ไร๊ท ทู เช้ค , ทู ไฟ้ท , ทู ฟีล)
Mark: You go down, down, down, down
(ม๊าร์ค : ยู โก เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)
Spiral: Slim door,
(สไพ๊ร่อล : สลิม ดอร์ ,)
SM: It’s all right to shake, to fight, to feel
(SM : อิทซ ซอร์ ไร๊ท ทู เช้ค , ทู ไฟ้ท , ทู ฟีล)
Mark: You go down, down, down, down
(ม๊าร์ค : ยู โก เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)

SM: Harness your hopes to the folks
(SM : ฮาเน็ซ ยุร โฮพ ทู เดอะ โฟล้ค)
with the liquor with the ropes,
(วิธ เดอะ ลิ๊เคว่อร วิธ เดอะ โร๊พ ,)
Red, red ropes, periscopes
(เร้ด , เร้ด โร๊พ , เพริซโคพ)
They’ve got everything will ever need
(เดวฟ ก็อท เอ๊วี่ติง วิล เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด)
stored under the chair
(สโทร์ อั๊นเด้อร เดอะ แชร์)

Simmer, simmer, simmer down
(ซีมเมอะ , ซีมเมอะ , ซีมเมอะ เดาน)
Simmer, simmer, simmer down
(ซีมเมอะ , ซีมเมอะ , ซีมเมอะ เดาน)
Don’t waste your precious breath
(ด้อนท์ เวซท ยุร พรีเชี๊ยส บรี๊ทฺรฺ)
explaining that you are worthwhile
(เอคซฺเปนนิง แดท ยู อาร์ เวริตฮวาย)

Simmer, simmer, simmer down
(ซีมเมอะ , ซีมเมอะ , ซีมเมอะ เดาน)
Simmer, simmer, simmer down
(ซีมเมอะ , ซีมเมอะ , ซีมเมอะ เดาน)
Be patient and I’ll let you see my
(บี เพ๊เที้ยนท์ แอนด์ อิลล เล็ท ยู ซี มาย)
Carrot rope, feed my thrill,
(แครัท โร๊พ , ฟี มาย ธริล ,)
I got beat by weather
(ไอ ก็อท บีท บาย เว๊เธ่อร)
Carrot rope, feed my thrill,
(แครัท โร๊พ , ฟี มาย ธริล ,)
I got beat by weather
(ไอ ก็อท บีท บาย เว๊เธ่อร)
Carrot rope, feed my thrill,
(แครัท โร๊พ , ฟี มาย ธริล ,)
It’s time to get me off of the ground,
(อิทซ ไทม์ ทู เก็ท มี ออฟฟ อ็อฝ เดอะ กราวนด์ ,)
The wicket keeper is down
(เดอะ วิคเค็ท คีพเออะ อีส เดาน)
[the wicked keep us down?]
([ เดอะ วิค คี๊พ อัซ เดาน ])

SM: Hey little boy, would you like to know
(SM : เฮ ลิ๊ทเทิ่ล บอย , เวิด ยู ไล๊ค ทู โนว์)
what’s in my pocket or not
(ว๊อท ซิน มาย พ๊อคเค่ท ออ น็อท)
It’s no ploy, it’s no gimmick,
(อิทซ โน พลอย , อิทซ โน กิ๊มมิค ,)
It’s the chance of a lifetime to see
(อิทซ เดอะ แช้นซํ อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์ ทู ซี)
something that’s never seen by mere mortals
(ซัมติง แด้ท เน๊เฝ่อร์ ซีน บาย เมียร์ ม๊อร์ท่อล)
Mark: Except me
(ม๊าร์ค : เอ็กเซ๊พท มี)
Spiral:And myself
(สไพ๊ร่อล : แอนด์ ไมเซลฟ)
SM: And sweet I, so what do you say?
(SM : แอนด์ สวี้ท ไอ , โซ ว๊อท ดู ยู เซย์)
Would you like to play 20 questions with me?
(เวิด ยู ไล๊ค ทู เพลย์ 20 เคว๊สชั่น วิธ มี)
SM: A little, little Christian lie,
(SM : อะ ลิ๊ทเทิ่ล , ลิ๊ทเทิ่ล ครีซแช็น ไล ,)
A little, little Christian lie
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล , ลิ๊ทเทิ่ล ครีซแช็น ไล)
Debating if it’s time
(ดีเบดิ้ง อิ๊ฟ อิทซ ไทม์)
to drop the bomb on you, my dear
(ทู ดรอพ เดอะ บอมบฺ ออน ยู , มาย เดียร์)
A little, little Christian lie,
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล , ลิ๊ทเทิ่ล ครีซแช็น ไล ,)
A little, little Christian lie
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล , ลิ๊ทเทิ่ล ครีซแช็น ไล)
Let’s get down to brass tacks and start it
(เล็ท เก็ท เดาน ทู บร๊าสสฺ แท็ค แซน สท๊าร์ท ดิธ)
A carrot rope, feed my thrill,
(อะ แครัท โร๊พ , ฟี มาย ธริล ,)
I got beat by weather
(ไอ ก็อท บีท บาย เว๊เธ่อร)
A carrot rope, feed my thrill,
(อะ แครัท โร๊พ , ฟี มาย ธริล ,)
I got beat by weather
(ไอ ก็อท บีท บาย เว๊เธ่อร)
Carrot rope, feed my thrill
(แครัท โร๊พ , ฟี มาย ธริล)
It’s time to get me off of the grounds
(อิทซ ไทม์ ทู เก็ท มี ออฟฟ อ็อฝ เดอะ กราวนด์)
The wicket keeper is down,
(เดอะ วิคเค็ท คีพเออะ อีส เดาน ,)
The wicked keeper is down
(เดอะ วิค คีพเออะ อีส เดาน)
And he gets me off of the grounds
(แอนด์ ฮี เก็ท มี ออฟฟ อ็อฝ เดอะ กราวนด์)

Spiral:Leg
(สไพ๊ร่อล : เล้ก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Carrot Rope คำอ่านไทย Pavement

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น