เนื้อเพลง A Linda Song คำอ่านไทย Barry Manilow

He never wrote a song for Linda
(ฮี เน๊เฝ่อร์ โรท อะ ซ็อง ฟอร์ ลินดา)
he wrote as though he lived alone
(ฮี โรท แอส โธ ฮี ไล้ฝ อะโลน)
he wrote of dreams that end of sad brave men
(ฮี โรท อ็อฝ ดรีม แดท เอ็นด อ็อฝ แซ้ด เบร๊ฝ เม็น)
inventing worlds he never know
(inventings เวิลด ฮี เน๊เฝ่อร์ โนว์)

but he never wrote a song for Linda
(บั๊ท ฮี เน๊เฝ่อร์ โรท อะ ซ็อง ฟอร์ ลินดา)
and she was right there all alone
(แอนด์ ชี วอส ไร๊ท แดร์ ออล อะโลน)
loved him back to life
(ลัฝ ฮิม แบ็ค ทู ไล๊ฟ)
when his luck ran low
(เว็น ฮิส ลัค แร็น โลว)
but he never wrote a Linda song
(บั๊ท ฮี เน๊เฝ่อร์ โรท อะ ลินดา ซ็อง)

he nearly broke his heart at writing
(ฮี เนียลิ บโรค ฮิส ฮาร์ท แอ็ท ไรทอิง)
Linda kept him from despair
(ลินดา เค็พท ฮิม ฟรอม ดิซแพ)
standing by his side, through the hungry days
(ซแทนดิง บาย ฮิส ไซด์ , ทรู เดอะ ฮั๊งกรี้ เดย์)
but he hardly seemed to see her there
(บั๊ท ฮี ฮาดลิ ซีม ทู ซี เฮอ แดร์)

and he never wrote a song for Linda
(แอนด์ ฮี เน๊เฝ่อร์ โรท อะ ซ็อง ฟอร์ ลินดา)
and she was right there all alone
(แอนด์ ชี วอส ไร๊ท แดร์ ออล อะโลน)
the one real thing in his crazy world
(ดิ วัน เรียล ทริง อิน ฮิส คเรสิ เวิลด)
and he never wrote a Linda song
(แอนด์ ฮี เน๊เฝ่อร์ โรท อะ ลินดา ซ็อง)

when the bills piled up and couldn’t pay
(เว็น เดอะ บิลล์ ไพล์ อั๊พ แอนด์ คูดซึ่น เพย์)
he couldn’t dream no more
(ฮี คูดซึ่น ดรีม โน โม)
so he hitched a ride and he road away
(โซ ฮี ฮิช อะ ไรด์ แอนด์ ฮี โร้ด อะเวย์)
and he left a note for Linda by the door
(แอนด์ ฮี เล๊ฟท ดา โน๊ท ฟอร์ ลินดา บาย เดอะ ดอร์)
by the door
(บาย เดอะ ดอร์)

when times got rough he phone her
(เว็น ไทม์ ก็อท รั๊ฟ ฮี โฟน เฮอ)
once or twice she took the call
(วั๊นซ ออ ทไวซ ชี ทุค เดอะ คอลลํ)
then she changed her number and she turned her head
(เด็น ชี เช้งจํ เฮอ นั๊มเบ้อร์ แอนด์ ชี เทิร์น เฮอ เฮด)
and Linda never looked back at all
(แอนด์ ลินดา เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค แกท ออล)

he’ll never write a song for Linda
(เฮ็ลล เน๊เฝ่อร์ ไร๊ท อะ ซ็อง ฟอร์ ลินดา)
and she was right there all alone
(แอนด์ ชี วอส ไร๊ท แดร์ ออล อะโลน)
oh he knows,is no one understands
(โอ ฮี โนว์ , อีส โน วัน อั๊นเด้อรสแทนด)
and he never wrote a Linda song
(แอนด์ ฮี เน๊เฝ่อร์ โรท อะ ลินดา ซ็อง)
no he never wrote a Linda song
(โน ฮี เน๊เฝ่อร์ โรท อะ ลินดา ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Linda Song คำอ่านไทย Barry Manilow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น