เนื้อเพลง Expectations คำอ่านไทย Belle and Sebastian

Monday morning wake up knowing that you’ve got to go to school
(มันดิ ม๊อร์นิ่ง เว้ค อั๊พ โนอิง แดท ยู๊ฟ ก็อท ทู โก ทู สคูล)
Tell your mum what to expect, she says it’s right out of the blue
(เทลล ยุร มัม ว๊อท ทู เอ็กซเพ็คท , ชี เซย์ อิทซ ไร๊ท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ บลู)
Do you went to work in debenham’s, because that’s what they expect
(ดู ยู เว็นท ทู เวิ๊ร์ค อิน debenhams , บิคอส แด้ท ว๊อท เด เอ็กซเพ็คท)
Start in lingerie, and doris is your supervisor
(สท๊าร์ท อิน แลงฉรี , แอนด์ ดอริซ ซิส ยุร ซยูเพอะไฝเสอะ)

And the head said that you always were a queer one from the start
(แอนด์ เดอะ เฮด เซ็ด แดท ยู ออลเว เวอ อะ เควียร์ วัน ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
For careers you say you went to be remembered for your art
(ฟอร์ แคร์เรีย ยู เซย์ ยู เว็นท ทู บี รีเม๊มเบ่อร์ ฟอร์ ยุร อาร์ท)
Your obsessions get you known throughout the school for being strange
(ยุร อ็อบเซฌอัน เก็ท ยู โนน ธรูเอาท เดอะ สคูล ฟอร์ บีอิง สเทร๊งจ)
Making life-size models of the velvet underground in clay
(เมคอิง ไล๊ฟ ไซ๊ซ โม๊เด็ล อ็อฝ เดอะ เฝลเฝ็ท อันเดิกเรานด อิน เคลย์)

In the queue for lunch they take the piss, you’ve got no appetite
(อิน เดอะ คยู ฟอร์ ลั้นช เด เท้ค เดอะ พิซ , ยู๊ฟ ก็อท โน แอ๊พเพไท้ท)
And the rumour is you never go with boys and you are tight
(แอนด์ เดอะ รูเมอะ อีส ยู เน๊เฝ่อร์ โก วิธ บอย แซน ยู อาร์ ไท๊ท)
So they jab you with a fork, you drop the tray and go berserk
(โซ เด แจ็บ ยู วิธ อะ ฟ๊อร์ค , ยู ดรอพ เดอะ ทเร แอนด์ โก เบอะเซิค)
While your cleaning up the mess the teacher’s looking up your skirt
(ไวล์ ยุร คลีนอิง อั๊พ เดอะ เมซ เดอะ ที๊ชเช่อร ลุคอิง อั๊พ ยุร สเคิ๊ร์ท)

You’ve been used, you’re confused
(ยู๊ฟ บีน ยู๊ส , ยัวร์ คอนฟิ้วส)
Write a song, i’ll sing along
(ไร๊ท อะ ซ็อง , อิลล ซิง อะลอง)
Are you calm? settle down
(อาร์ ยู คาลํม เซ็ทเทิ่ล เดาน)
Soon you will know that you are sane
(ซูน ยู วิล โนว์ แดท ยู อาร์ เซน)
You’re on top of the world again
(ยัวร์ ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด อะเกน)

Monday morning wake up knowing that you’ve got to go to school
(มันดิ ม๊อร์นิ่ง เว้ค อั๊พ โนอิง แดท ยู๊ฟ ก็อท ทู โก ทู สคูล)
Mum said she had little choice when she was young, so why should you?
(มัม เซ็ด ชี แฮ็ด ลิ๊ทเทิ่ล ช๊อยซํ เว็น ชี วอส ยัง , โซ วาย เชิด ยู)
Do you went to work in c&a, ’cause that’s what they expect
(ดู ยู เว็นท ทู เวิ๊ร์ค อิน ซี &อะ.-, ค๊อส แด้ท ว๊อท เด เอ็กซเพ็คท)
Move to ladieswear and take a feel off joe the storeman
(มู๊ฝ ทู ladieswear แอนด์ เท้ค เก ฟีล ออฟฟ โจ เดอะ storeman)

Tell veronica the secrets of the boy you never kissed
(เทลล เฝะรอนอิคะ เดอะ ซี๊เขร็ท อ็อฝ เดอะ บอย ยู เน๊เฝ่อร์ คิสส)
She’s got everything to gain ’cause she’s a fat girl with a lisp
(ชี ก็อท เอ๊วี่ติง ทู เกน ค๊อส ชี ซา แฟท เกิร์ล วิธ อะ ลิซพ)
She sticks up for you when you get aggravation from the snobs
(ชี สทิ๊ค อั๊พ ฟอร์ ยู เว็น ยู เก็ท แอกระเฝฌัน ฟรอม เดอะ ซน็อบ)
’cause you can’t afford a blazer and you’re always wearing clogs
(ค๊อส ยู แค็นท แอฟฟอร์ด อะ บเลสเออะ แอนด์ ยัวร์ ออลเว เวียริง คล็อก)

At the interval you lock yourself away inside a room
(แอ็ท ดิ อีนเทอะแฝ็ล ยู ล๊อค ยุรเซลฟ อะเวย์ อิ๊นไซด์ อะ รูม)
Heed of english gets you, asks you, ” what the hell do you think you’re doing? ”
(ฮี อ็อฝ อีงกลิฌ เก็ท ยู , อาสคฺ ยู , ” ว๊อท เดอะ เฮ็ลล ดู ยู ทริ๊งค ยัวร์ ดูอิง “)
” do you think you’re better then the other kids? well get outside. ”
(” ดู ยู ทริ๊งค ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ เด็น ดิ อ๊อเธ่อร์ คิด เวลล เก็ท เอ๊าทไซ้ด “)
You’ve got permission, but you’ve got to make the bastard think he’s right
(ยู๊ฟ ก็อท เพอมีฌอัน , บั๊ท ยู๊ฟ ก็อท ทู เม้ค เดอะ แบซเทิด ทริ๊งค อีส ไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Expectations คำอ่านไทย Belle and Sebastian

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น