เนื้อเพลง You Know That I Love You คำอ่านไทย Donell Jones

Mmm…
(อึม)
I really gotta know
(ไอ ริแอ็ลลิ กอททะ โนว์)
If you trust me, do you trust me now, hey
(อิ๊ฟ ยู ทรัสท มี , ดู ยู ทรัสท มี นาว , เฮ)
I really gotta know
(ไอ ริแอ็ลลิ กอททะ โนว์)

You know that I love you
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู)
And that ain’t gon’ change
(แอนด์ แดท เอน ก็อน เช้งจํ)
And though you’re not here with me now
(แอนด์ โธ ยัวร์ น็อท เฮียร วิธ มี นาว)
My love for you stays the same
(มาย ลัฝ ฟอร์ ยู สเทย์ เดอะ เซม)

Don’t worry about those other girls
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท โฑส อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล)
They can’t take your place
(เด แค็นท เท้ค ยุร เพลส)
You’re the only woman in my world
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วู๊แม่น อิน มาย เวิลด)
And you can’t be replaced
(แอนด์ ยู แค็นท บี รีเพลส)

[Girl, you know]
([ เกิร์ล , ยู โนว์ ])
You know that I love you [Ooh, girl]
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู [ อู้ , เกิร์ล ])
Girl, you’re everything to me [Ooh, girl]
(เกิร์ล , ยัวร์ เอ๊วี่ติง ทู มี [ อู้ , เกิร์ล ])
Just let me show you [Ooh, baby]
(จั๊สท เล็ท มี โชว์ ยู [ อู้ , เบ๊บี้ ])
Just how much you mean to me
(จั๊สท ฮาว มัช ยู มีน ทู มี)

It’s been such a long time
(อิทซ บีน ซัช อะ ลอง ไทม์)
Since I’ve been with you
(ซิ๊นซ แอฝ บีน วิธ ยู)
My friends say I should play around
(มาย เฟรน เซย์ ไอ เชิด เพลย์ อะราวนฺดฺ)
They wish that they could have what I found in you
(เด วิ๊ช แดท เด เคิด แฮ็ฝ ว๊อท ไอ เฟานด อิน ยู)

You know I’m not that other guy
(ยู โนว์ แอม น็อท แดท อ๊อเธ่อร์ กาย)
Who broke your heart, mmm
(ฮู บโรค ยุร ฮาร์ท , อึม)
You’re still the only one in my, my world
(ยัวร์ สทิลล ดิ โอ๊นลี่ วัน อิน มาย , มาย เวิลด)
Even when we’re apart
(อี๊เฝ่น เว็น เวีย อะพาร์ท)

[Girl, you know]
([ เกิร์ล , ยู โนว์ ])
You know that I love you [Baby]
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู [ เบ๊บี้ ])
Girl, you’re everything to me [Just let me show you]
(เกิร์ล , ยัวร์ เอ๊วี่ติง ทู มี [ จั๊สท เล็ท มี โชว์ ยู ])
Just let me show you [Ooh…baby]
(จั๊สท เล็ท มี โชว์ ยู [ อู้ เบ๊บี้ ])
Just how much you mean to me [Girl, you know]
(จั๊สท ฮาว มัช ยู มีน ทู มี [ เกิร์ล , ยู โนว์ ])

You know that I love you [You know that I love you, pretty baby]
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู [ ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู , พริ๊ทที่ เบ๊บี้ ])
Girl, you’re everything to me [Just let me show you]
(เกิร์ล , ยัวร์ เอ๊วี่ติง ทู มี [ จั๊สท เล็ท มี โชว์ ยู ])
Just let me show you [Show you, baby, ooh…ooh…yeah]
(จั๊สท เล็ท มี โชว์ ยู [ โชว์ ยู , เบ๊บี้ , อู้ อู้ เย่ ])
Just how much you mean to me
(จั๊สท ฮาว มัช ยู มีน ทู มี)

[Oh, girl] I only have eyes for you
([ โอ , เกิร์ล ] ไอ โอ๊นลี่ แฮ็ฝ อาย ฟอร์ ยู)
[Oh, baby] Believe me what I say is true
([ โอ , เบ๊บี้ ] บีลี๊ฝ มี ว๊อท ไอ เซย์ อีส ทรู)
[You know it’s true now] You know my heart belongs to you
([ ยู โนว์ อิทซ ทรู นาว ] ยู โนว์ มาย ฮาร์ท บีลอง ทู ยู)
[And only you and you can’t be replaced]
([ แอนด์ โอ๊นลี่ ยู แอนด์ ยู แค็นท บี รีเพลส ])

[Girl, you know]
([ เกิร์ล , ยู โนว์ ])
You know that I love you [You know that I love you, baby]
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู [ ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู , เบ๊บี้ ])
Girl, you’re everything to me [You know that I love you, baby]
(เกิร์ล , ยัวร์ เอ๊วี่ติง ทู มี [ ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู , เบ๊บี้ ])
Just let me show you [Just let me show you now]
(จั๊สท เล็ท มี โชว์ ยู [ จั๊สท เล็ท มี โชว์ ยู นาว ])
Just how much you mean to me [What you mean to me now]
(จั๊สท ฮาว มัช ยู มีน ทู มี [ ว๊อท ยู มีน ทู มี นาว ])

You know that I love you [Said you know that I love you, baby]
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู [ เซ็ด ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู , เบ๊บี้ ])
Girl, you’re everything to me [You’re everything to me]
(เกิร์ล , ยัวร์ เอ๊วี่ติง ทู มี [ ยัวร์ เอ๊วี่ติง ทู มี ])
Just let me show you [Baby now, baby now, yeah]
(จั๊สท เล็ท มี โชว์ ยู [ เบ๊บี้ นาว , เบ๊บี้ นาว , เย่ ])
Just how much you mean to me [Oh…girl, yeah]
(จั๊สท ฮาว มัช ยู มีน ทู มี [ โอ เกิร์ล , เย่ ])

You know that I love you
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู)
Girl, you’re everything to me [Oh, girl]
(เกิร์ล , ยัวร์ เอ๊วี่ติง ทู มี [ โอ , เกิร์ล ])
Just let me show you [Ooh, yeah]
(จั๊สท เล็ท มี โชว์ ยู [ อู้ , เย่ ])
Just how much you mean to me [Oh, girl]
(จั๊สท ฮาว มัช ยู มีน ทู มี [ โอ , เกิร์ล ])

You know that I love you [Said you know]
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู [ เซ็ด ยู โนว์ ])
Girl, you’re everything to me [To me]
(เกิร์ล , ยัวร์ เอ๊วี่ติง ทู มี [ ทู มี ])
Just let me show you
(จั๊สท เล็ท มี โชว์ ยู)
Just how much you mean to me
(จั๊สท ฮาว มัช ยู มีน ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Know That I Love You คำอ่านไทย Donell Jones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น