เนื้อเพลง Tha Lunatic คำอ่านไทย 2Pac

[Tupac]
([ ทูแปค ])
Ohh sh*t! Jumped on my man’s d*ck
(โอ้ ฌะ *ที ! จั๊มพ ออน มาย แมน ดี *ck)
Heard he had a twelve inch, now the b*tch is lovesick
(เฮิด ฮี แฮ็ด อะ ทเว้ลฝ อิ้นช์ , นาว เดอะ บี *tch อีส lovesick)
Who’s to blame, the guy or the groupie?
(ฮู ทู เบลม , เดอะ กาย ออ เดอะ กรูพพี)
Heard I was down with D.U., now she wants to do me
(เฮิด ดาย วอส เดาน วิธ ดี ยู , นาว ชี ว้อนท ทู ดู มี)
Oooh-wee! This is the life
(อู้ วี ! ดิส ซิส เดอะ ไล๊ฟ)
New b*tch every night, never tripped off a wife
(นิว บี *tch เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท , เน๊เฝ่อร์ ทริพชฺ ออฟฟ อะ ไว๊ฟ)
It ain’t right, but it’s cool how they come quick
(อิท เอน ไร๊ท , บั๊ท อิทซ คูล ฮาว เด คัม ควิค)
Don’t try to flip with the lip cause I run sh*t
(ด้อนท์ ธราย ทู ฟลิพ วิธ เดอะ ลิพ ค๊อส ไอ รัน ฌะ *ที)
Hip hip, hooray for the AK
(ฮิพ ฮิพ , โฮลเลย์ ฟอร์ ดิ aK)
Spray when I lay competition, what a great day
(สเพรย์ เว็น นาย เลย์ ค็อมพิทีฌอัน , ว๊อท ดา เกรท เดย์)
Make pay, next is the wet sex
(เม้ค เพย์ , เน๊กซท อีส เดอะ เว๊ท เซ็กซ)
Hexed with the vex now they wreck with the complex
(เฮ็คซ วิธ เดอะ เฝ็คซ นาว เด เร๊ค วิธ เดอะ คอมเพล็กซ์)
I’m set, wonder what I tote, check
(แอม เซ็ท , วั๊นเด้อร ว๊อท ไอ tote , เช็ค)
Bloody as a coat-check, snappin motherf*ckers necks
(บลัดอิ แอส ซา โค๊ท เช็ค , สเนปพิน motherf*ckers เน็ค)
Revenge so sweet when it comes from
(รีเฝ้นจ โซ สวี้ท เว็น หนิด คัม ฟรอม)
n*ggaz get done with the drum, watch my foes run
(เอ็น *ggaz เก็ท ดัน วิธ เดอะ ดรัม , ว๊อทช มาย โฟ รัน)
N*gga keeps comin when they can’t slip
(เอ็น *gga คี๊พ คัมอิน เว็น เด แค็นท สลิ๊พ)
Full of that sh*t, another hit from Tha’ Lunatic
(ฟูล อ็อฝ แดท ฌะ *ที , อะน๊าเทร่อร์ ฮิท ฟรอม ท่า ลยูนะทิค)

[Stretch]
([ สเทร๊ทช ])
Yeah, f*ck that God! Word up
(เย่ , เอฟ *ck แดท ก๊อด ! เวิร์ด อั๊พ)
Blowin n*ggaz out the motherf*ckin frame yaknahmsayin?
(โบลวิน เอ็น *ggaz เอ๊าท เดอะ motherf*ckin เฟรม yaknahmsayin)
Constantly.. f*ck that trick, we ain’t havin it
(คอนสแท็นทลิ เอฟ *ck แดท ทริ๊ค , วี เอน เฮฝวิน หนิด)

[Tupac]
([ ทูแปค ])
Leave me the f*ck alone, you gets none of this
(ลี๊ฝ มี เดอะ เอฟ *ck อะโลน , ยู เก็ท นัน อ็อฝ ดิส)
It’s suicidal, you lose your title like Doug-las
(อิทซ ซยูอิไซดแอ็ล , ยู ลู้ส ยุร ไท๊เทิ่ล ไล๊ค Doug ลาส)
Cause I’m nothin nice and, I’m icin like Tyson
(ค๊อส แอม นอทติน ไน๊ซ์ แอนด์ , แอม icin ไล๊ค Tyson)
I’m grippin the mic and, my DJ is slicin
(แอม กริบปิน เดอะ ไมคะ แอนด์ , มาย ดีเจ อีส slicin)
I’m tired of motherf*ckers steppin to me with the SAME OLD
(แอม ไทร์ อ็อฝ motherf*ckers สเตปปิน ทู มี วิธ เดอะ เซม โอลด์)
Tryin to do me like Nintendo
(ทายอิน ทู ดู มี ไล๊ค นินเทนโด)
How the f*ck you think I ever got this far?
(ฮาว เดอะ เอฟ *ck ยู ทริ๊งค ไอ เอ๊เฝ่อร์ ก็อท ดิส ฟาร์)
By bootin motherf*ckers like a shootin star
(บาย bootin motherf*ckers ไล๊ค เก ชูดทิน สทาร์)
Cause I’m out to show, that I’m a dope MC
(ค๊อส แอม เอ๊าท ทู โชว์ , แดท แอม มา โดพ เอมซี)
Think crack had you fiendin, wait’ll they get a load of me
(ทริ๊งค แคร๊ค แฮ็ด ยู ฟรีนดิน , waitll เด เก็ท ดา โหลด อ็อฝ มี)
B*tches on my d*ck, like a motherf*ckin ‘conda
(บี *tches ออน มาย ดี *ck , ไล๊ค เก motherf*ckin conda)
N*ggaz wanna flip, let em step, and I’ll bomb em
(เอ็น *ggaz วอนนา ฟลิพ , เล็ท เอ็ม สเท็พ , แอนด์ อิลล บอมบฺ เอ็ม)
See somethin you want, why don’t you come and get it
(ซี ซัมติน ยู ว้อนท , วาย ด้อนท์ ยู คัม แอนด์ เก็ท ดิธ)
And then get waxed and taxed, like the government
(แอนด์ เด็น เก็ท แว๊กซ แอนด์ แท๊กซ , ไล๊ค เดอะ กัฝเอินเม็นท)
Then I leave you sittin there, wonder where your money went
(เด็น นาย ลี๊ฝ ยู ซิทดิน แดร์ , วั๊นเด้อร แวร์ ยุร มั๊นนี่ เว็นท)
While your b*tch is callin me, tellin me to come again
(ไวล์ ยุร บี *tch อีส คอลลิน มี , เทลลิน มี ทู คัม อะเกน)
N*gga I’m loc’ed, when I smoke, from the indo
(เอ็น *gga แอม loced , เว็น นาย สโม๊ค , ฟรอม ดิ อีนโดะ)
But we can be friends though, after you get broke like a window
(บั๊ท วี แคน บี เฟรน โธ , แอ๊ฟเท่อร ยู เก็ท บโรค ไล๊ค เก วิ๊นโด้ว)
That’s what you provoked, and now you’re smoked out
(แด้ท ว๊อท ยู โพรโฝ้ค , แอนด์ นาว ยัวร์ สโม๊ค เอ๊าท)
Lookin like a b*tch, cause your whole f*ckin posse, broke out
(ลุคกิน ไล๊ค เก บี *tch , ค๊อส ยุร โฮล เอฟ *ckin พอซซิ , บโรค เอ๊าท)
Punk motherf*cker couldn’t roll on
(พรัค motherf*cker คูดซึ่น โรลล ออน)
He couldn’t hold on, game is too strong, n*gga
(ฮี คูดซึ่น โฮลด์ ออน , เกม อีส ทู สทรอง , เอ็น *gga)
Leave me the f*ck alone, you gets none of this
(ลี๊ฝ มี เดอะ เอฟ *ck อะโลน , ยู เก็ท นัน อ็อฝ ดิส)
Feel the wrath.. and revenge of Tha’ Lunatic
(ฟีล เดอะ แร็ธ แอนด์ รีเฝ้นจ อ็อฝ ท่า ลยูนะทิค)

[Stretch]
([ สเทร๊ทช ])
Yeah Tu’, tell them motherf*ckers, word up
(เย่ ทู , เทลล เด็ม motherf*ckers , เวิร์ด อั๊พ)
We ain’t havin it, NONE of that sh*t!!
(วี เอน เฮฝวิน หนิด , นัน อ็อฝ แดท ฌะ *ที ! !)
B*tch ass n*ggaz, n*ggaz can’t f*ck with us Tu’, word up
(บี *tch อาซ เอ็น *ggaz , เอ็น *ggaz แค็นท เอฟ *ck วิธ อัซ ทู , เวิร์ด อั๊พ)
Ninety-one, we takin this WHOLE motherf*cker over
(ไนนทิ วัน , วี ทอคกิ่น ดิส โฮล motherf*cker โอ๊เฝ่อร)
N*ggaz got PROBLEMS in ninety-one
(เอ็น *ggaz ก็อท โพร๊เบล่ม ซิน ไนนทิ วัน)
Ninety-two, and ninety-three
(ไนนทิ ทู , แอนด์ ไนนทิ ทรี)
and all that other sh*t, word up!
(แอนด์ ออล แดท อ๊อเธ่อร์ ฌะ *ที , เวิร์ด อั๊พ !)

[Tupac]
([ ทูแปค ])
Recognize game when it smacks your b*tch I’m back to rip
(เร๊คคอกไน๊ซ์ เกม เว็น หนิด ซแม็ค ยุร บี *tch แอม แบ็ค ทู ริพ)
Puttin this on the map with this mackin sh*t
(พันดิน ดิส ออน เดอะ แม๊พ วิธ ดิส แมคกิน ฌะ *ที)
Time will tell if it’s made well
(ไทม์ วิล เทลล อิ๊ฟ อิทซ เมด เวลล)
Well I raise hell and excel cause it pays well
(เวลล ไอ เร้ส เฮ็ลล แอนด์ เอ็คเซล ค๊อส อิท เพย์ เวลล)
Jordan couldn’t dunk it any harder, pump it any farther
(จอแดน คูดซึ่น dunk อิท เอ๊นี่ อาณ์เดอ , พั๊มพ อิท เอ๊นี่ ฟาเฑอะ)
I’m funky, that’s word to the father
(แอม ฟังคิ , แด้ท เวิร์ด ทู เดอะ ฟ๊าเท่อร)
Act like you know ‘fore I thump, the bolo
(แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์ โฟร์ ไอ ธัมพ , เดอะ bolo)
Thought you was a pimp, now you’re simpin for my solo
(ธอท ยู วอส ซา พิมพ , นาว ยัวร์ simpin ฟอร์ มาย โซ๊โล่)
Oh no, not another new jack, swearin that he’s ruthless
(โอ โน , น็อท อะน๊าเทร่อร์ นิว แจ็ค , swearin แดท อีส รูธเลสส)
Ducked, and now he’s f*cked and left toothless
(ดั๊ค , แอนด์ นาว อีส เอฟ *cked แอนด์ เล๊ฟท ทูธเล็ซ)
I can hear the fear in your flow, you ain’t prepared
(ไอ แคน เฮียร เดอะ เฟียร์ อิน ยุร โฟลว์ , ยู เอน พรีแพร์)
You’re scared and you’re bound to go
(ยัวร์ ซคา แอนด์ ยัวร์ บาวนฺดฺ ทู โก)
It’s somethin, I guess I let the beat keep bumpin
(อิทซ ซัมติน , ไอ เกสส ซาย เล็ท เดอะ บีท คี๊พ บั้มปิน)
Stop trippin off these n*ggaz cause they ain’t about nuttin
(สท๊อพ ทริพพิน ออฟฟ ฑิส เอ็น *ggaz ค๊อส เด เอน อะเบ๊าท นัทดิน)
Or should I say NAYthin
(ออ เชิด ดาย เซย์ NAYthin)
Punk put my tape in, f*ck all the fake-in
(พรัค พุท มาย เท๊พ อิน , เอฟ *ck ออล เดอะ เฟ้ค อิน)
I’m sick of the bullsh*t
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ เดอะ bullsh*ที)
Come equipped and get ready to rip
(คัม อิควีพท แอนด์ เก็ท เร๊ดี้ ทู ริพ)
or get the d*ck of Tha’ Lunatic
(ออ เก็ท เดอะ ดี *ck อ็อฝ ท่า ลยูนะทิค)

[Stretch]
([ สเทร๊ทช ])
Ahhhh yeah! F*CK THAT! [the motherf*ckin lunatic]
(อา เย่ ! เอฟ *CK แดท ! [ เดอะ motherf*ckin ลยูนะทิค ])
YouknowhatI’msayin? Yes Tu’!
(YouknowhatImsayin เย็ซ ทู !)
Tell them n*ggaz what time it is knahmsayin?
(เทลล เด็ม เอ็น *ggaz ว๊อท ไทม์ อิท อีส knahmsayin)
[punk motherf*ckers, get the d*ck of the lunatic]
([ พรัค motherf*ckers , เก็ท เดอะ ดี *ck อ็อฝ เดอะ ลยูนะทิค ])
N*ggaz can’t f*ck with us, word up
(เอ็น *ggaz แค็นท เอฟ *ck วิธ อัซ , เวิร์ด อั๊พ)
B*tch ass n*ggaz, F*CK EM!
(บี *tch อาซ เอ็น *ggaz , เอฟ *CK เอ็ม !)

[Tupac]
([ ทูแปค ])
F*ck all them n*ggaz
(เอฟ *ck ออล เด็ม เอ็น *ggaz)
I’m tellin these n*ggaz that they ain’t got..
(แอม เทลลิน ฑิส เอ็น *ggaz แดท เด เอน ก็อท)
NAYthin on a n*gga like me
(NAYthin ออน อะ เอ็น *gga ไล๊ค มี)
We squashin these punk motherf*ckers in ninety-one
(วี สคอวชชิน ฑิส พรัค motherf*ckers ซิน ไนนทิ วัน)
ninety-two ninety-three.. and SO on
(ไนนทิ ทู ไนนทิ ทรี แอนด์ โซ ออน)
So let the beat FLOAT on
(โซ เล็ท เดอะ บีท โฟล้ท ออน)
While I spray these PUNK B*TCHES
(ไวล์ ไอ สเพรย์ ฑิส พรัค บี *TCHES)
with these dope ass lyrics
(วิธ ฑิส โดพ อาซ ลีริค)
Thanks to Poppa for supplyin the DANK
(แธ๊งค์ ทู พอพพะ ฟอร์ supplyin เดอะ แด็งค)
Now it’s money in the BANK
(นาว อิทซ มั๊นนี่ อิน เดอะ แบ๊งค)
And all y’all n*ggaz sh*t STANK
(แอนด์ ออล ยอล เอ็น *ggaz ฌะ *ที ซแท็งค)
compared to this sh*t..
(คอมแพร์ ทู ดิส ฌะ *ที)

F*ck y’all punk b*tches!
(เอฟ *ck ยอล พรัค บี *tches !)
Tha’ Lunatic [ echoes to fade ]
(ท่า ลยูนะทิค [ แอคโค ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tha Lunatic คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น