เนื้อเพลง Beautiful คำอ่านไทย Belle and Sebastian

She lay in bed all night watching the colours change
(ชี เลย์ อิน เบ๊ด ออล ไน๊ท วัทชิง เดอะ คัลเออะ เช้งจํ)
She lay in bed all night watching the morning change
(ชี เลย์ อิน เบ๊ด ออล ไน๊ท วัทชิง เดอะ ม๊อร์นิ่ง เช้งจํ)
She lay in bed all night watching the morning change into green and gold
(ชี เลย์ อิน เบ๊ด ออล ไน๊ท วัทชิง เดอะ ม๊อร์นิ่ง เช้งจํ อิ๊นทู กรีน แอนด์ โกลด์)

The doctor told her years ago that she was ill
(เดอะ ด๊อคเท่อร์ โทลด เฮอ เยียร์ อะโก แดท ชี วอส อิลล)
The doctor told her years ago to take a pill
(เดอะ ด๊อคเท่อร์ โทลด เฮอ เยียร์ อะโก ทู เท้ค เก พิลล์)
The doctor told her years ago that she’d go blind if she wasn’t careful
(เดอะ ด๊อคเท่อร์ โทลด เฮอ เยียร์ อะโก แดท ชี โก ไบลนฺดฺ อิ๊ฟ ชี วอสซึ้น แค๊ร์ฟูล)

They let Lisa go blind
(เด เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ)
The world was at her feet and she was looking down
(เดอะ เวิลด วอส แอ็ท เฮอ ฟีท แอนด์ ชี วอส ลุคอิง เดาน)
They let Lisa go blind
(เด เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ)
But everyone she knew thought she was beautiful
(บั๊ท เอ๊วี่วัน ชี นยู ธอท ชี วอส บยูทิฟุล)
Only slightly mental
(โอ๊นลี่ ซไลทลิ เม๊นท่อล)
Beautiful, only temperamental
(บยูทิฟุล , โอ๊นลี่ เทมเพอะระเมนแท็ล)
Beautiful, only slightly mental
(บยูทิฟุล , โอ๊นลี่ ซไลทลิ เม๊นท่อล)
Beautiful
(บยูทิฟุล)

She thought it would be fun to try photography
(ชี ธอท ดิธ เวิด บี ฟัน ทู ธราย โฟะทอกระฟิ)
She thought it would be fun to try pornography
(ชี ธอท ดิธ เวิด บี ฟัน ทู ธราย พอนอกระฟิ)
She thought it would be fun to try most anything
(ชี ธอท ดิธ เวิด บี ฟัน ทู ธราย โมซท เอนอิธิง)
She was tired of sleeping
(ชี วอส ไทร์ อ็อฝ ซลีพพิง)

They let Lisa go blind, let Lisa go blind, let Lisa go blind
(เด เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ , เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ , เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ)
They let Lisa go blind
(เด เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ)
She’s looking like a queen
(ชี ลุคอิง ไล๊ค เก ควีน)
But if you knew what’s going on in her life
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู นยู ว๊อท โกอิ้ง ออน อิน เฮอ ไล๊ฟ)
There’d be a thousand barren mothers there to talk to her
(เตอร์ บี อะ เธ๊าซั่นด แบเร็น ม๊าเธ่อร์ แดร์ ทู ท๊อล์ค ทู เฮอ)
If you knew what’s going on in her life
(อิ๊ฟ ยู นยู ว๊อท โกอิ้ง ออน อิน เฮอ ไล๊ฟ)
There’d be two hundred troubled teenagers to sit with her
(เตอร์ บี ทู ฮั๊นเดร็ด ทรั๊บเบิ้ล ทีนเอเจอะ ทู ซิท วิธ เฮอ)
And to talk to her
(แอนด์ ทู ท๊อล์ค ทู เฮอ)
If you knew what’s going on in her life
(อิ๊ฟ ยู นยู ว๊อท โกอิ้ง ออน อิน เฮอ ไล๊ฟ)
What’s going on in her life
(ว๊อท โกอิ้ง ออน อิน เฮอ ไล๊ฟ)
What’s going on in her life
(ว๊อท โกอิ้ง ออน อิน เฮอ ไล๊ฟ)
There would be a documentary on Radio 4
(แดร์ เวิด บี อะ ดอคิวเมนทะริ ออน เร๊ดิโอ 4)

She made herself a pair of orthopaedic shoes
(ชี เมด เฮอเซลฟ อะ แพ อ็อฝ orthopaedic ชู)
She thought it was the answer to the fashion blues
(ชี ธอท ดิธ วอส ดิ แอ๊นเซ่อร ทู เดอะ แฟ๊ชั่น บลู)
She thought it was an answer to the fashion blues
(ชี ธอท ดิธ วอส แอน แอ๊นเซ่อร ทู เดอะ แฟ๊ชั่น บลู)
But she walked with a limp
(บั๊ท ชี ว๊อล์ค วิธ อะ ลิมพ)

They let Lisa go blind, let Lisa go blind, let Lisa go blind
(เด เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ , เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ , เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ)
They let Lisa go blind, let Lisa go blind, let Lisa go blind
(เด เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ , เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ , เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ)
They let Lisa go blind, let Lisa go blind, let Lisa go blind
(เด เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ , เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ , เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ)
They let Lisa go blind, let Lisa go blind, let Lisa go blind
(เด เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ , เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ , เล็ท ลีซา โก ไบลนฺดฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful คำอ่านไทย Belle and Sebastian

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น