เนื้อเพลง Another Way to Die คำอ่านไทย Disturbed

The indulgence of our lives has cast a shadow on our world.
(ดิ อินดัลเจ็นซ อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ แฮ็ส แค๊สทํ ดา แฌดโอ ออน เอ๊า เวิลด)
Our devotion to our appetites betrayed us all.
(เอ๊า ดิโฝฌัน ทู เอ๊า แอ๊พเพไท้ท บีเทรย์ อัซ ซอร์)
An apocalyptic plight.
(แอน apocalyptic พไลท)
More destruction will unfold.
(โม ดิซทรัคฌัน วิล อันโฟลด)
Mother Earth will show her darker side and take her toll.
(ม๊าเธ่อร์ เอิร์ทร วิล โชว์ เฮอ ดาร์คเกอร์ ไซด์ แอนด์ เท้ค เฮอ โทลล)

It’s just another way to die.
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เวย์ ทู ดาย)

There can be another reason why.
(แดร์ แคน บี อะน๊าเทร่อร์ รี๊ซั่น วาย)
You know we should have seen it coming.
(ยู โนว์ วี เชิด แฮ็ฝ ซีน หนิด คัมอิง)
Consequences we cannot deny will be revealed in time.
(ค๊อนซีเคว่นซ์ วี แคนน็อท ดีนาย วิล บี รีฝีล อิน ไทม์)
Glaciers melt as we pollute the sky.
(กเลเฌอะ เม้ลท แอส วี พ็อลยูท เดอะ สกาย)
A sign of devastation coming.
(อะ ซายน อ็อฝ เดแฝ็ซเทฌัน คัมอิง)
We don’t need another way to die.
(วี ด้อนท์ นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ เวย์ ทู ดาย)
Can we repent in time?
(แคน วี ริเพนท อิน ไทม์)

The Time bomb is ticking and no one is listening.
(เดอะ ไทม์ บอมบฺ อีส ทิคคิง แอนด์ โน วัน อีส ลิเซินนิง)
Our future is fading.
(เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์ อีส เฟดิง)
Is there any hope we’ll survive?
(อีส แดร์ เอ๊นี่ โฮพ เวลล เซอร์ไฝ๊ฝ)

Still, we ravage the world that we love.
(สทิลล , วี แรฝอิจ เดอะ เวิลด แดท วี ลัฝ)
And the millions cry out to be saved.
(แอนด์ เดอะ มิ๊ลเลี่ยน คราย เอ๊าท ทู บี เซฝ)
Our endless maniacal appetite.
(เอ๊า เอ็นเล็ซ มะไนอะแค็ล แอ๊พเพไท้ท)
Left us with another way to die.
(เล๊ฟท อัซ วิธ อะน๊าเทร่อร์ เวย์ ทู ดาย)

It’s just another way to die.
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เวย์ ทู ดาย)

Can we repent in time?
(แคน วี ริเพนท อิน ไทม์)
Greed and hunger led to our demise.
(กรี๊ด แอนด์ ฮังเกอะ เล็ด ทู เอ๊า ดิไมส)
A path I can’t believe we followed.
(อะ พาธ ไอ แค็นท บีลี๊ฝ วี ฟ๊อลโล่ว)
Black agenda’s rooted in a lie.
(แบล๊ค อะเจ๊นด้า รู๊ท อิน อะ ไล)
Will we repent in time?
(วิล วี ริเพนท อิน ไทม์)
Species fall before our very eyes.
(ซพีฌิ ฟอลล์ บีฟอร์ เอ๊า เฝ๊รี่ อาย)
A world that they cannot survive in left them with another way to die.
(อะ เวิลด แดท เด แคนน็อท เซอร์ไฝ๊ฝ อิน เล๊ฟท เด็ม วิธ อะน๊าเทร่อร์ เวย์ ทู ดาย)
Are we dead inside?
(อาร์ วี เด้ด อิ๊นไซด์)

The time bomb is ticking and no one is listening.
(เดอะ ไทม์ บอมบฺ อีส ทิคคิง แอนด์ โน วัน อีส ลิเซินนิง)
Our future is fading.
(เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์ อีส เฟดิง)
Is there any hope we’ll survive?
(อีส แดร์ เอ๊นี่ โฮพ เวลล เซอร์ไฝ๊ฝ)

Still, we ravage the world that we love.
(สทิลล , วี แรฝอิจ เดอะ เวิลด แดท วี ลัฝ)
And millions cry out to be saved.
(แอนด์ มิ๊ลเลี่ยน คราย เอ๊าท ทู บี เซฝ)
Our endless maniacal appetite.
(เอ๊า เอ็นเล็ซ มะไนอะแค็ล แอ๊พเพไท้ท)
Left us with another way to die.
(เล๊ฟท อัซ วิธ อะน๊าเทร่อร์ เวย์ ทู ดาย)

It’s just another way to die.
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เวย์ ทู ดาย)

Still, we ravage the world that we love.
(สทิลล , วี แรฝอิจ เดอะ เวิลด แดท วี ลัฝ)
And millions cry out to be saved.
(แอนด์ มิ๊ลเลี่ยน คราย เอ๊าท ทู บี เซฝ)
Our endless maniacal appetite.
(เอ๊า เอ็นเล็ซ มะไนอะแค็ล แอ๊พเพไท้ท)
Left us with another way to die.
(เล๊ฟท อัซ วิธ อะน๊าเทร่อร์ เวย์ ทู ดาย)

It’s just another way to die.
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เวย์ ทู ดาย)

Can we repent in time?
(แคน วี ริเพนท อิน ไทม์)

It’s just another way to die.
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เวย์ ทู ดาย)

Can we repent in time?
(แคน วี ริเพนท อิน ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Way to Die คำอ่านไทย Disturbed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น