เนื้อเพลง Rock/rap Superstar คำอ่านไทย Cypress Hill

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
[B Real]
([ บี เรียล ])
So you wanna be a rap/rock superstar, and live large
(โซ ยู วอนนา บี อะ แร็พ /ร๊อค ซูเปอร์สตาร์ , แอนด์ ไล้ฝ ลาร์จ)
a big house, 5 cars, you’re in charge
(อะ บิ๊ก เฮ้าส , 5 คารํ , ยัวร์ อิน ชาร์จ)
comin’ up in the world, don’t trust no body
(คัมอิน อั๊พ อิน เดอะ เวิลด , ด้อนท์ ทรัสท โน บ๊อดี้)
gotta look over your shoulder constantly
(กอททะ ลุ๊ค โอ๊เฝ่อร ยุร โช๊ลเด้อร์ คอนสแท็นทลิ)

[B Real:]
([ บี เรียล : ])
I remember the days when I was a young kid growin up
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เดย์ เว็น นาย วอส ซา ยัง คิด โกรวิน อั๊พ)
looking in the mirror, dreamin about blowin up
(ลุคอิง อิน เดอะ มิเร่อร์ , ดรีมมิน อะเบ๊าท โบลวิน อั๊พ)
the rock crowd, make money, chill with the honeys
(เดอะ ร๊อค คราวดํ , เม้ค มั๊นนี่ , ชิล วิธ เดอะ ฮั๊นนี่)
sign autographs or whatever the people want from me
(ซายน ออโทะกรัฟ ออ ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ พี๊เพิ่ล ว้อนท ฟรอม มี)
it’s funny how impossible dreams manifest
(อิทซ ฟันนิ ฮาว อิมพ๊อซซิเบิ้ล ดรีม แม๊นิเฟสท)
and the games that be comin with it
(แอนด์ เดอะ เกม แดท บี คัมอิน วิธ อิท)
nevertheless
(เนเฝอะเฑอะเลซ)
you got to go for the gusto but you dont know
(ยู ก็อท ทู โก ฟอร์ เดอะ กัซโท บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์)
about the blood, sweat and tears
(อะเบ๊าท เดอะ บลัด , สเว็ท แอนด์ เทียร์)
and losing some of your fears
(แอนด์ โรซิง ซัม อ็อฝ ยุร เฟียร์)
and losing some of yourself to the years past,
(แอนด์ โรซิง ซัม อ็อฝ ยุรเซลฟ ทู เดอะ เยียร์ พาสท์ ,)
gone by
(กอน บาย)
hopefully it dont manifest
(โฮพฟุลิ อิท ด้อนท์ แม๊นิเฟสท)
for the wrong guy
(ฟอร์ เดอะ รอง กาย)
egomaniac and the brainiac
(egomaniac แอนด์ เดอะ brainiac)
dont know how to act
(ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท)
48 tracks
(48 แทร็ค)
studio gangster, mack,
(ซทยูดิโอ แกะซเทอะ , แมกคฺ ,)
sign the deal, thinks he’s gonna make a mil
(ซายน เดอะ ดีล , ทริ๊งค อีส กอนนะ เม้ค เก มิล)
but never will til he crosses over
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ วิล ทิล ฮี ครอสเซซ โอ๊เฝ่อร)
still filling your head with fantasies
(สทิลล ฟีลลิง ยุร เฮด วิธ แฟนตาซีสฺ)
come with me, show the sacrifice it takes to make the cheese
(คัม วิธ มี , โชว์ เดอะ แซ๊คริไฟซ์ อิท เท้ค ทู เม้ค เดอะ ชี๊ส)

You wanna be a rap/rock superstar in the biz
(ยู วอนนา บี อะ แร็พ /ร๊อค ซูเปอร์สตาร์ อิน เดอะ บิซ)
and take sh*t from people who dont know what it is
(แอนด์ เท้ค ฌะ *ที ฟรอม พี๊เพิ่ล ฮู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
I wish it was all fun and games but the price of fame is high
(ไอ วิ๊ช อิท วอส ซอร์ ฟัน แอนด์ เกม บั๊ท เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ เฟม อีส ไฮฮ)
and some cant pay the way
(แอนด์ ซัม แค็นท เพย์ เดอะ เวย์)
still trapped in what you rapping about
(สทิลล แทร๊พ อิน ว๊อท ยู แรพพิง อะเบ๊าท)
tell me what happened when you lost
(เทลล มี ว๊อท แฮ๊พเพ่น เว็น ยู ล็อซท)
the route you took started collapsing
(เดอะ รู๊ท ยู ทุค สท๊าร์ท collapsings)
no fans no fame no respect no change no women
(โน แฟน โน เฟม โน เรสเพ๊คท โน เช้งจํ โน วีมเอิน)
and everybody sh*ttin on your name
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ฌะ *ttin ออน ยุร เนม)

[chrous X2]
([ คอรัส X2 ])

[Sen: [only in Rock version]]
([ เส็น : [ โอ๊นลี่ อิน ร๊อค เฝ๊อร์ชั่น ] ])
you ever have big dreams of making real cream
(ยู เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ บิ๊ก ดรีม อ็อฝ เมคอิง เรียล ครีม)
big shot, heavy hitter on the main
(บิ๊ก ฌ็อท , เฮ๊ฝฝี่ ฮิทเดอร์ ออน เดอะ เมน)
and you wanna look shanty
(แอนด์ ยู วอนนา ลุ๊ค แฌนทิ)
in the Bentley, be a snob and never act friendly
(อิน เดอะ เบนลี่ , บี อะ ซน็อบ แอนด์ เน๊เฝ่อร์ แอ๊คท ฟเรนดลิ)
you wanna have big fame, let me explain
(ยู วอนนา แฮ็ฝ บิ๊ก เฟม , เล็ท มี เอ็กซเพลน)
what happends to these stars and their big brains
(ว๊อท happends ทู ฑิส สทาร์ แซน แดร์ บิ๊ก เบรน)
first they get played like all damn day
(เฟิร์สท เด เก็ท เพลย์ ไล๊ค ออล แดมนํ เดย์)
long as you sell everything will be ok
(ลอง แอส ยู เซลล์ เอ๊วี่ติง วิล บี โอเค)
then you get dissed by the media and fans
(เด็น ยู เก็ท ดิซพฺ บาย เดอะ มีเดียะ แอนด์ แฟน)
things never stay the same way they began
(ทริง เน๊เฝ่อร์ สเทย์ เดอะ เซม เวย์ เด บิแกน)
I heard that some never give full to the fullest
(ไอ เฮิด แดท ซัม เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ ฟูล ทู เดอะ ฟอร์เล็ท)
that’s while fools end up dining on the bullet
(แด้ท ไวล์ ฟูล เอ็นด อั๊พ ไดนิง ออน เดอะ บัลเล่)
think everything’s fine in the big time
(ทริ๊งค เอ๊วี่ติง ไฟน อิน เดอะ บิ๊ก ไทม์)
see me in my Lex with chrome raised high
(ซี มี อิน มาย Lex วิธ คโรม เร้ส ไฮฮ)
so you wanna roll far
(โซ ยู วอนนา โรลล ฟาร์)
and live large
(แอนด์ ไล้ฝ ลาร์จ)
it aint all that goes with bein a rock star
(อิท เอน ดอร์ แดท โกซ วิธ บีนโพล อะ ร๊อค สทาร์)

[chorus X2]
([ ค๊อรัส X2 ])

[B Real:]
([ บี เรียล : ])
my own son dont know me
(มาย โอว์น ซัน ด้อนท์ โนว์ มี)
I’m chillin in the hotel room lonely
(แอม ชิลลิน อิน เดอะ โฮเท็ล รูม โลนลิ)
but I thank God I’m with my homies
(บั๊ท ไอ แธ๊งค์ ก๊อด แอม วิธ มาย โฮมี)
but sometimes I wish I was back home
(บั๊ท ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไอ วอส แบ็ค โฮม)
but only no radio or video didnt show me
(บั๊ท โอ๊นลี่ โน เร๊ดิโอ ออ ฝีดอิโอ ดิ๊นอิน โชว์ มี)
no love, the phony, gotta hit the road slowly
(โน ลัฝ , เดอะ โฟนี , กอททะ ฮิท เดอะ โร้ด ซโลลิ)
so the record gets pushed by Sony
(โซ เดอะ เร๊คขอร์ด เก็ท พุช บาย Sony)
I’m in the middle like mony
(แอม อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ไล๊ค โมนี่)
and the press say that my own people disown me
(แอนด์ เดอะ เพรส เซย์ แดท มาย โอว์น พี๊เพิ่ล ดิโซน มี)
and the best way back
(แอนด์ เดอะ เบ๊สท์ เวย์ แบ็ค)
is to keep your head straight, never inflate the cranium
(อีส ทู คี๊พ ยุร เฮด สเทร๊ท , เน๊เฝ่อร์ อินฟเลท เดอะ คเรเนียม)
they’re too worried about them honies at the Paladium [a venu in LA]
(เดรว ทู ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เด็ม ฮันนีสฺ แอ็ท เดอะ Paladium [ อะ เว้นู อิน ลา ])
who just wanna cling on, swing on, and so on
(ฮู จั๊สท วอนนา คลิ๊ง ออน , สวิง ออน , แอนด์ โซ ออน)
go on, fall off, the ho’s roll on
(โก ออน , ฟอลล์ ออฟฟ , เดอะ โฮซ โรลล ออน)
til the next rap superstar
(ทิล เดอะ เน๊กซท แร็พ ซูเปอร์สตาร์)
with no shame
(วิธ โน เชม)
give em a year, he’ll be right out the game
(กี๊ฝ เอ็ม มา เยียร์ , เฮ็ลล บี ไร๊ท เอ๊าท เดอะ เกม)
the same as the last one who came before him
(เดอะ เซม แอส เดอะ ล๊าสท วัน ฮู เคม บีฟอร์ ฮิม)
gained fame, started gettin ignored, I warned him
(เกน เฟม , สท๊าร์ท เกดดิน อิกนอร์ , ไอ วอร์น ฮิม)
assured him, this aint easy take it from Weezy
(แอสชัวร์ ฮิม , ดิส เอน อีสอิ เท้ค อิท ฟรอม วีซี่)
sleezy people wanna be so cheesy, the f*ckin people [gun cock noise]
(sleezy พี๊เพิ่ล วอนนา บี โซ ชีสอิ , เดอะ เอฟ *ckin พี๊เพิ่ล [ กัน ค๊อค น๊อยส ])

[whispered:] assassins, assassins
([ วิสเพ่อร์ : ] แอ็ซแซซซิน , แอ็ซแซซซิน)

[chorus X2 ]
([ ค๊อรัส X2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock/rap Superstar คำอ่านไทย Cypress Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น