เนื้อเพลง Military Minds คำอ่านไทย 2Pac

[Tupac Talking]
([ ทูแปค ทอคอิง ])

Stand in formation
(สแทนด์ อิน ฟอเมฌัน)
My motherf*cking real troopers
(มาย motherf*คิง เรียล ทรูพเออะ)
Lets do it like soldiers
(เล็ท ดู อิท ไล๊ค โซ๊ลเจ้อร์)
All in together now
(ออล อิน ทูเก๊ทเธ่อร์ นาว)
Ready?
(เร๊ดี้)
Hell yeah
(เฮ็ลล เย่)
No retreat no surrender
(โน รีทรี๊ท โน เซอร์เร๊นเด้อร์)
Death before dishonor motherf*cker
(เด้ท บีฟอร์ ดิซอนเออะ motherf*cker)
Do it to them
(ดู อิท ทู เด็ม)
Come on
(คัมมอน)
Never got thuggish
(เน๊เฝ่อร์ ก็อท ตักกริด)
Uhh
(อา)
Yes yes YES
(เย็ซ เย็ซ เย็ซ)
Say whut
(เซย์ whut)
Westide eastside ride
(Westide อีสซาย ไรด์)
Where you at?, where you at?
(แวร์ ยู แอ็ท , แวร์ ยู แอ็ท)
Where my real thugs?
(แวร์ มาย เรียล ธัก)
Where you at?, where you at?
(แวร์ ยู แอ็ท , แวร์ ยู แอ็ท)
Where my real thugs?
(แวร์ มาย เรียล ธัก)
Where you at?, where you at?
(แวร์ ยู แอ็ท , แวร์ ยู แอ็ท)
Where my real thugs?
(แวร์ มาย เรียล ธัก)
Where you at? [Huhuhu]
(แวร์ ยู แอ็ท [ Huhuhu ])
The cases of a drug dealer
(เดอะ เค๊ส อ็อฝ อะ ดรัก ดีลเออะ)
Real thugs, where you at?
(เรียล ธัก , แวร์ ยู แอ็ท)
Yo a motherf*cking army
(โย อะ motherf*คิง อามิ)
Do it to them
(ดู อิท ทู เด็ม)
Do it to them
(ดู อิท ทู เด็ม)
They love the way we do it to them
(เด ลัฝ เดอะ เวย์ วี ดู อิท ทู เด็ม)
We do it to them
(วี ดู อิท ทู เด็ม)
Calvary
(Calvary)

[Verse 1: Tupac]
([ เฝิซ 1 : ทูแปค ])

Suppress the revolution of premeditated scheme [echo]
(ซั๊พเพรส เดอะ เร๊ฝโฝลูชั่น อ็อฝ พริเมดอิเทท สคีม [ เอ๊คโค่ ])
Introduce a drug called crack
(อินโทรดิ๊วซ อะ ดรัก คอลลํ แคร๊ค)
To us ghetto teens [echo]
(ทู อัซ เกทโท ทีน [ เอ๊คโค่ ])
Got a law for raw n*ggas now
(ก็อท ดา ลอว์ ฟอร์ รอว์ เอ็น *ggas นาว)
Playa what it be like? [echo]
(พอลเย ว๊อท ดิธ บี ไล๊ค [ เอ๊คโค่ ])
When will n*ggas see they got us bleeding with 3 strikes [echo]
(เว็น วิล เอ็น *ggas ซี เด ก็อท อัซ บรีดดิ้ง วิธ 3 สไทร๊ค [ เอ๊คโค่ ])
Can’t seem to focus
(แค็นท ซีม ทู โฟ๊คัส)
Hopeless
(โฮพเล็ซ)
With violent thoughts
(วิธ ไฝ๊โอเล้นท ธอท)
I wrote this
(ไอ โรท ดิส)
Got these devils petrified
(ก็อท ฑิส เด๊ฝิ้ล เพชฟายด)
Hiding from my hocus pocus
(ไฮดอิง ฟรอม มาย โฮคัซ โพคัซ)
And so I learned to earn my currency
(แอนด์ โซ ไอ เลิร์น ทู เอิร์น มาย เคอเร็นซิ)
And over time [echo]
(แอนด์ โอ๊เฝ่อร ไทม์ [ เอ๊คโค่ ])
Affiliated
(แอ็ฟฟีลอิเอท)
Clearly click a military mind [echo]
(คเลียลิ คลิ๊ก กา มิ๊ลิทารี่ ไมนด์ [ เอ๊คโค่ ])
May god forgive us
(เมย์ ก๊อด ฟอร์กี๊ฝ อัซ)
Though we dwell inside a paradox
(โธ วี ดเว็ล อิ๊นไซด์ อะ พาราด๊อกซ์)
Thugged out and drug dealing
(ตัง เอ๊าท แอนด์ ดรัก ดีลลิง)
>From the womb to the block [echo]
(>ฟรอม เดอะ วูม ทู เดอะ บล๊อค [ เอ๊คโค่ ])
My live mind got me surviving 5 shots [echo]
(มาย ไล้ฝ ไมนด์ ก็อท มี เซอวายวิ่ง 5 ฌ็อท [ เอ๊คโค่ ])
My 45 got me fortified with live rounds
(มาย 45 ก็อท มี ฟอทิไฟ วิธ ไล้ฝ ราวนด)
When sh*t stick
(เว็น ฌะ *ที สทิ๊ค)
We plot hits
(วี พล๊อท ฮิท)
When our block spits
(เว็น เอ๊า บล๊อค ซพิท)
All hail
(ออล เฮล)
Out on bail
(เอ๊าท ออน เบล)
Wrath of 2pacalypse [echo]
(แร็ธ อ็อฝ 2pacalypse [ เอ๊คโค่ ])
Forever ghetto
(ฟอเร๊เฝ่อร เกทโท)
Necessary picture food stamps
(เน๊ซเซสซารี่ พิ๊คเจ้อร์ ฟู้ด สแทมพ์)
Outlaw thug n*ggas
(เอาทลอ ธัก เอ็น *ggas)
Never left the boot camp
(เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท เดอะ บู๊ท แค๊มพํ)

[Verse 2: BuckShot & Cocoa Brovas]
([ เฝิซ 2 : บล็อคช็อต & โคโค Brovas ])

I’m a n*gga for assignment
(แอม มา เอ็น *gga ฟอร์ แอ็ซไซนเม็นท)
One of the suqads finest [echo]
(วัน อ็อฝ เดอะ suqads ไฟเนทส์ [ เอ๊คโค่ ])
Skilled in gorilla warfare
(สกิลล อิน โกะรีลละ วอแฟ)
And blessed
(แอนด์ เบล๊ส)
Work with firearm [echo]
(เวิ๊ร์ค วิธ firearm [ เอ๊คโค่ ])
My rap sh*t
(มาย แร็พ ฌะ *ที)
Contains sections of bomb sessions
(คอนเทน เซ๊คชั่น อ็อฝ บอมบฺ เซ๊ซชั่น)
Says I’m responsible for black smith and wessons [echo]
(เซย์ แอม รีสฺพอนสิเบิล ฟอร์ แบล๊ค ซมิธ แอนด์ wessons [ เอ๊คโค่ ])
Putting up on ?? in the military state of mind [echo]
(พูทดิง อั๊พ ออน อิน เดอะ มิ๊ลิทารี่ สเทท อ็อฝ ไมนด์ [ เอ๊คโค่ ])
Dangerous like chronic and yard when combined
(เดนเจอะรัซ ไล๊ค คร๊อนิค แอนด์ ย๊าร์ด เว็น ค๊อมไบน์)
Cocoa Brovas pan the borderline [echo]
(โคโค Brovas แพน เดอะ บอร์เดอร์ไลน์ [ เอ๊คโค่ ])
That’s the sound and your dead son
(แด้ท เดอะ ซาวน์ด แอนด์ ยุร เด้ด ซัน)

Man to man
(แมน ทู แมน)
I’m facing the devil with a plan [echo]
(แอม เฟซอิง เดอะ เด๊ฝิ้ล วิธ อะ แพลน [ เอ๊คโค่ ])
Judo stance
(จูโด ซแท็นซ)
First glance
(เฟิร์สท แกล๊นซ์)
I’m making my advance [echo]
(แอม เมคอิง มาย แอดฝ๊านซ [ เอ๊คโค่ ])
Animal instincts
(แอ๊นิมอล อิ๊นสทิ้งท)
Intelligence of an assassin [echo]
(อินเทลลิเจ็นซ อ็อฝ แอน แอ็ซแซซซิน [ เอ๊คโค่ ])
Mask my ninja style
(แมสค มาย ninja สไทล์)
Surround me ready to attack [echo]
(เซอร์ราวนด์ มี เร๊ดี้ ทู แอทแท๊ค [ เอ๊คโค่ ])
I react swiftly
(ไอ รีแอ๊ค ซวีฟทลิ)
What father taught me sticks with me [echo]
(ว๊อท ฟ๊าเท่อร ทอท มี สทิ๊ค วิธ มี [ เอ๊คโค่ ])
Never forget the methods stick and move strictly [echo]
(เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท เดอะ เม๊ธถอท สทิ๊ค แอนด์ มู๊ฝ ซทรีคลิ [ เอ๊คโค่ ])
Sh*t be seeming like its closing in
(ฌะ *ที บี ซีมอิง ไล๊ค อิทซ โครสซิง อิน)
With no regrets I hold position
(วิธ โน รีเกร๊ท ซาย โฮลด์ โพซิ๊ชั่น)
Cause I circles
(ค๊อส ไอ เซ๊อร์เคิ้ล)
I’m one of the chosen men [echo]
(แอม วัน อ็อฝ เดอะ โชเซ่น เม็น [ เอ๊คโค่ ])

Picture being put in position to move [echo]
(พิ๊คเจ้อร์ บีอิง พุท อิน โพซิ๊ชั่น ทู มู๊ฝ [ เอ๊คโค่ ])
And you can’t move
(แอนด์ ยู แค็นท มู๊ฝ)
Cause your move is blocked by the knight at 12 O’clock
(ค๊อส ยุร มู๊ฝ อีส บล๊อค บาย เดอะ ไนท แอ็ท 12 โอคล็อก)
That’s when the madness beings [echo]
(แด้ท เว็น เดอะ แมดเน็ซ บีอิง [ เอ๊คโค่ ])
So I start to focusing
(โซ ไอ สท๊าร์ท ทู focusings)
My thoughts on the war
(มาย ธอท ออน เดอะ วอร์)
Cause the rule is the law [echo]
(ค๊อส เดอะ รูล อีส เดอะ ลอว์ [ เอ๊คโค่ ])
And the law that we live by is to stay true to self
(แอนด์ เดอะ ลอว์ แดท วี ไล้ฝ บาย อีส ทู สเทย์ ทรู ทู เซลฟ์)
In this case beady eye [echo]
(อิน ดิส เค๊ส บีดอิ อาย [ เอ๊คโค่ ])
Why try
(วาย ธราย)
Everybody lie
(เอวี่บอดี้ ไล)
About the block
(อะเบ๊าท เดอะ บล๊อค)
True soldier mentality
(ทรู โซ๊ลเจ้อร์ เม็นแทลอิทิ)
This is how we rock and move [echo]
(ดิส ซิส ฮาว วี ร๊อค แอนด์ มู๊ฝ [ เอ๊คโค่ ])

Stick and move
(สทิ๊ค แอนด์ มู๊ฝ)
Time to show what kinda n*gga
(ไทม์ ทู โชว์ ว๊อท กินดา เอ็น *gga)
Move or get moved on
(มู๊ฝ ออ เก็ท มู๊ฝ ออน)
Lets see whos strong [echo]
(เล็ท ซี ฮู สทรอง [ เอ๊คโค่ ])

In the days of the strange
(อิน เดอะ เดย์ อ็อฝ เดอะ สเทร๊งจ)
Where nothing stays the same
(แวร์ นัธอิง สเทย์ เดอะ เซม)
With new faces come through with similar game [echo]
(วิธ นิว เฟซ คัม ทรู วิธ ซิ๊มิล่าร์ เกม [ เอ๊คโค่ ])
And who you thought them
(แอนด์ ฮู ยู ธอท เด็ม)
Really ain’t they [echo]
(ริแอ็ลลิ เอน เด [ เอ๊คโค่ ])
Catching deja vu
(แคชอิง เดชา vu)
Of the game people play [echo]
(อ็อฝ เดอะ เกม พี๊เพิ่ล เพลย์ [ เอ๊คโค่ ])
It’s a call for re-adjustment
(อิทซ ซา คอลลํ ฟอร์ รี แอะจัซทเม็นท)
Fine tune your positions
(ไฟน จูน ยุร โพซิ๊ชั่น)
You slipping and tripping
(ยู สลิพปิง แอนด์ ทริพพิง)
Instead of bobbing and dipping [echo]
(อินสเท๊ด อ็อฝ bobbings แอนด์ dippings [ เอ๊คโค่ ])
Will never let this world of stress get me [echo]
(วิล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดิส เวิลด อ็อฝ สเทรสส เก็ท มี [ เอ๊คโค่ ])
Taking breathing techniques
(เทคอิง บรีสดิง เท็คนีค)
Slay you with tai chi [echo]
(ซเล ยู วิธ tai ชี [ เอ๊คโค่ ])

What did you change
(ว๊อท ดิด ยู เช้งจํ)
To get a break
(ทู เก็ท ดา เบร๊ค)
In the world of snakes
(อิน เดอะ เวิลด อ็อฝ สเน๊ค)
And those who fake
(แอนด์ โฑส ฮู เฟ้ค)
Elimination I’m facing
(อิลิมิเนฌัน แอม เฟซอิง)
Destruction
(ดิซทรัคฌัน)
Outlaw till I duck down [echo]
(เอาทลอ ทิลล์ ไอ ดั๊ค เดาน [ เอ๊คโค่ ])
From po po’s bustin’
(ฟรอม โพ pos บัสติน)
No one to trust in
(โน วัน ทู ทรัสท อิน)
Rushing to the goal line
(รูซชิง ทู เดอะ โกล ไลน์)
Catch a n*gga
(แค็ทช อะ เอ็น *gga)
Beat him
(บีท ฮิม)
Treat him like he stole mine [echo]
(ทรี๊ท ฮิม ไล๊ค ฮี ซโทล ไมน์ [ เอ๊คโค่ ])
No swine
(โน สไวน์)
I’m a soldier
(แอม มา โซ๊ลเจ้อร์)
Told cha I control mine [echo]
(โทลด ชา ไอ คอนโทรล ไมน์ [ เอ๊คโค่ ])
Time to take you back into time
(ไทม์ ทู เท้ค ยู แบ็ค อิ๊นทู ไทม์)
Follow this here
(ฟ๊อลโล่ว ดิส เฮียร)

One way out
(วัน เวย์ เอ๊าท)
This black hole
(ดิส แบล๊ค โฮล)
For this black soul
(ฟอร์ ดิส แบล๊ค โซล)
Sh*t is outta control
(ฌะ *ที อีส เอ๊าตา คอนโทรล)
I’m fighting for my position
(แอม ไฟท์ดิง ฟอร์ มาย โพซิ๊ชั่น)
To be a fetus in this world I am entering [echo]
(ทู บี อะ ฟีทัซ ซิน ดิส เวิลด ดาย แอ็ม enterings [ เอ๊คโค่ ])
And my face is sentencing for repentance [echo]
(แอนด์ มาย เฟซ อีส sentencings ฟอร์ ริเพนแท็นซ [ เอ๊คโค่ ])
Before my body was fully formed into a human [echo]
(บีฟอร์ มาย บ๊อดี้ วอส ฟูลลิ ฟอร์ม อิ๊นทู อะ ฮิ๊วแมน [ เอ๊คโค่ ])
I was already consuming weed
(ไอ วอส ออลเร๊ดี้ คันซูมมิง วี)
Cause my mom’s use to smoke back in the 70’s [echo]
(ค๊อส มาย มัม ยู๊ส ทู สโม๊ค แบ็ค อิน เดอะ 70s [ เอ๊คโค่ ])
Maybe that’s why in the 90’s
(เมบี แด้ท วาย อิน เดอะ 90s)
I drop g’s when I drop degrees [echo]
(ไอ ดรอพ จีส เว็น นาย ดรอพ ดีกรี [ เอ๊คโค่ ])
When I ease across the block
(เว็น นาย อี๊ส อะคร๊อส เดอะ บล๊อค)
With Pac [echo]
(วิธ แพค [ เอ๊คโค่ ])
And got all you n*ggas shot
(แอนด์ ก็อท ดอร์ ยู เอ็น *ggas ฌ็อท)
You didn’t think
(ยู ดิ๊นอิน ทริ๊งค)
Boot Camp click would link
(บู๊ท แค๊มพํ คลิ๊ก เวิด ลิ๊งค)
With the outlaw minded
(วิธ ดิ เอาทลอ ไมนด์)
If you do you press rewind
(อิ๊ฟ ยู ดู ยู เพรส รีไวนด์)
And you can peep gorilla tactics in every line
(แอนด์ ยู แคน พีพ โกะรีลละ แทคติก ซิน เอ๊เฝอร์รี่ ไลน์)

[Tupac]
([ ทูแปค ])

Yeah
(เย่)
And this is how we do it
(แอนด์ ดิส ซิส ฮาว วี ดู อิท)
Where my real thugs?
(แวร์ มาย เรียล ธัก)
Where they at?
(แวร์ เด แอ็ท)
Let me see my real thugs
(เล็ท มี ซี มาย เรียล ธัก)
Where you at
(แวร์ ยู แอ็ท)
Wont you see my real thugs
(ว็อนท ยู ซี มาย เรียล ธัก)
Where you at
(แวร์ ยู แอ็ท)
Let me see my real thugs
(เล็ท มี ซี มาย เรียล ธัก)
Where u at
(แวร์ ยู แอ็ท)
Now
(นาว)
Where my real thugs
(แวร์ มาย เรียล ธัก)
Let me see where you at
(เล็ท มี ซี แวร์ ยู แอ็ท)
Tell me where my real thugs
(เทลล มี แวร์ มาย เรียล ธัก)
Gots to see where you at
(ก็อท ทู ซี แวร์ ยู แอ็ท)
Where’s my soldiers
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์)
Where you at
(แวร์ ยู แอ็ท)
Where’s my real soldiers
(แวร์ มาย เรียล โซ๊ลเจ้อร์)
Where you at
(แวร์ ยู แอ็ท)
Where my soldiers at
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
Where you at
(แวร์ ยู แอ็ท)
Where you at
(แวร์ ยู แอ็ท)
Get your strap my n*gga
(เก็ท ยุร ซทแร็พ มาย เอ็น *gga)
Where you at?
(แวร์ ยู แอ็ท)
Where you at?
(แวร์ ยู แอ็ท)
Where my soldiers at
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
Where you at?
(แวร์ ยู แอ็ท)
Where you at?
(แวร์ ยู แอ็ท)
Hit your thug n*ggas
(ฮิท ยุร ธัก เอ็น *ggas)
Where you at?
(แวร์ ยู แอ็ท)
With your strap
(วิธ ยุร ซทแร็พ)
Where my soldiers at
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
With my true thug n*ggas
(วิธ มาย ทรู ธัก เอ็น *ggas)
No longer drug dealers
(โน ลองเงอ ดรัก ดีลเออะ)
Cause we now thug n*ggas
(ค๊อส วี นาว ธัก เอ็น *ggas)
Where my soldiers at?
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
No longer drug dealers
(โน ลองเงอ ดรัก ดีลเออะ)
Cause we now thug n*ggas
(ค๊อส วี นาว ธัก เอ็น *ggas)
Let me
(เล็ท มี)
Where my
(แวร์ มาย)
Where my soldiers at
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
Put your pistols in the air
(พุท ยุร พิ๊สท่อล ซิน ดิ แอร์)
Where my soldiers at
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
Put your guns up
(พุท ยุร กัน อั๊พ)
Tell me where my soldiers at
(เทลล มี แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
Put your pistols in the air
(พุท ยุร พิ๊สท่อล ซิน ดิ แอร์)
Where my, soldiers
(แวร์ มาย , โซ๊ลเจ้อร์)
My true thug rollers
(มาย ทรู ธัก โรลเลอะ)
Yes
(เย็ซ)
It just doesn’t quit
(อิท จั๊สท ดัสอินท ควิท)
Yes
(เย็ซ)
This is that real hip hop sh*t
(ดิส ซิส แดท เรียล ฮิพ ฮ็อพ ฌะ *ที)
Yes
(เย็ซ)
F*ck what you heard
(เอฟ *ck ว๊อท ยู เฮิด)
From the ghetto to the ‘burbs
(ฟรอม เดอะ เกทโท ทู เดอะ burbs)
Know we meant every word
(โนว์ วี เม็นท เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด)
Where my soldiers
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์)
Where my soldiers at
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
Where my soldiers
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์)
Where my soldiers at
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
Put your hand on your pistol
(พุท ยุร แฮนด์ ออน ยุร พิ๊สท่อล)
Point your pistols in the air
(พ๊อยท์ ยุร พิ๊สท่อล ซิน ดิ แอร์)
Where my soldiers at
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
Where my soldiers at
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
Where my soldiers
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์)
Where my soldiers at
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
Where my soldiers
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์)
Where my soldiers at
(แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
When Bob Dole and Deloris Tucker wanna know, where my soldiers at
(เว็น บ็อบ โดล แอนด์ Deloris Tucker วอนนา โนว์ , แวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
Code Fo’
(โค้ด โฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Military Minds คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น