เนื้อเพลง Deep River Poem คำอ่านไทย Hikaru Utada

Two mirrors faced each other, and reflected each other making noises.
(ทู มิเร่อร์ เฟซ อีช อ๊อเธ่อร์ , แอนด์ รีเฟล็คท อีช อ๊อเธ่อร์ เมคอิง น๊อยส)
When I meet someone who is very picture of me, I shall make such a noise
(เว็น นาย มี๊ท ซัมวัน ฮู อีส เฝ๊รี่ พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ มี , ไอ แชลล์ เม้ค ซัช อะ น๊อยส)

Both of child and adult like to look themselves reflected in a mirror.
(โบทรฺ อ็อฝ ชายลํดํ แอนด์ อะดั๊ลท ไล๊ค ทู ลุ๊ค เฑ็มเซลฝส รีเฟล็คท อิน อะ มิเร่อร์)
If they forget themselves so far as to be reflected in it and forget that they are also the mirrors, humans do not know what to do with silent space and have a sense of futility
(อิ๊ฟ เด ฟอร์เก๊ท เฑ็มเซลฝส โซ ฟาร์ แอส ทู บี รีเฟล็คท อิน หนิด แอนด์ ฟอร์เก๊ท แดท เด อาร์ อ๊อลโซ เดอะ มิเร่อร์ , ฮิ๊วแมน ดู น็อท โนว์ ว๊อท ทู ดู วิธ ไซ๊เล่นท สเพ๊ซ แอนด์ แฮ็ฝ อะ เซ้นส อ็อฝ ฟิวทีลอิทิ)

I am a mirror.
(ไอ แอ็ม มา มิเร่อร์)
I don’t stretch out my hands to he who can’t move in the place where no light can reach, but instead I put myself as near him as possible. And I view the same scenery. If pain can be shared with anyone, the pain can become comfortable thing, I know it. Although it doesn’t mean that sadness gets smaller and the world changes ,the world which was reversed inside me looked surely to be a new scenery. Everybody is searching the one who is similar to himself. No matter how much he dislikes himself, he can love the one who resembles him. In the feeling such as reverence or adoration is there no love. However the one whom a human loves best in his life is the one who resembles him most closely in the world— his child.
(ไอ ด้อนท์ สเทร๊ทช เอ๊าท มาย แฮนด์ ทู ฮี ฮู แค็นท มู๊ฝ อิน เดอะ เพลส แวร์ โน ไล๊ท แคน รี๊ช , บั๊ท อินสเท๊ด ดาย พุท ไมเซลฟ แอส เนียร์ ฮิม แอส พ๊อซซิเบิ้ล แอนด์ ดาย ฝิว เดอะ เซม ซีนเออะริ อิ๊ฟ เพน แคน บี แชร์ วิธ เอนอิวัน , เดอะ เพน แคน บีคัม คอมโฟเทเบิ่ล ทริง , ไอ โนว์ อิท ออลโทร อิท ดัสอินท มีน แดท แซดเน็ซ เก็ท สเมลเลอ แอนด์ เดอะ เวิลด เช้งจํ , เดอะ เวิลด วิช วอส รีเฝิร์ส อิ๊นไซด์ มี ลุ๊ค ฌูรลิ ทู บี อะ นิว ซีนเออะริ เอวี่บอดี้ อีส เซิชอิง ดิ วัน ฮู อีส ซิ๊มิล่าร์ ทู ฮิมเซลฟ โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว มัช ฮี ดิซไลค ฮิมเซลฟ , ฮี แคน ลัฝ ดิ วัน ฮู รีเซ๊มเบิ้ล ฮิม อิน เดอะ ฟีลอิง ซัช แอส เรฝเออะเร็นซ ออ แอโดะเรฌัน อีส แดร์ โน ลัฝ เฮาเอฝเออะ ดิ วัน ฮูม มา ฮิ๊วแมน ลัฝ เบ๊สท์ อิน ฮิส ไล๊ฟ อีส ดิ วัน ฮู รีเซ๊มเบิ้ล ฮิม โมซท คโลสลิ อิน เดอะ เวิลด ฮิส ชายลํดํ)

I am a child
(ไอ แอ็ม มา ชายลํดํ)
Because I believe I am going on the right way, I never ever think that what I abandoned and I gave up halfway are the sacrifices.
(บิคอส ไอ บีลี๊ฝ ไอ แอ็ม โกอิ้ง ออน เดอะ ไร๊ท เวย์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค แดท ว๊อท ไอ อะแบ๊นดั้น แอนด์ ดาย เกฝ อั๊พ ฮอฟเวย์ อาร์ เดอะ แซ๊คริไฟซ์)

The sky closes its eyes.
(เดอะ สกาย โคลส อิทซ อาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Deep River Poem คำอ่านไทย Hikaru Utada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น