เนื้อเพลง Ya’ll Been Warned คำอ่านไทย Wu-Tang Clan

[Method Man]
([ เม๊ธถอท แมน ])
Eh, eh, eh, eh, eh
(เอ , เอ , เอ , เอ , เอ)
Wu-Tang, n*gga, that’s what’s up [one]
(Wu ทาง , เอ็น *gga , แด้ท ว๊อท อั๊พ [ วัน ])
Wu-Tang, n*gga, that’s what’s up
(Wu ทาง , เอ็น *gga , แด้ท ว๊อท อั๊พ)
[That’s what’s up]
([ แด้ท ว๊อท อั๊พ ])
Eh, eh, eh,
(เอ , เอ , เอ ,)
Wu-Tang, n*gga, that’s what’s up
(Wu ทาง , เอ็น *gga , แด้ท ว๊อท อั๊พ)
Wu-Tang, n*gga, that’s what’s up
(Wu ทาง , เอ็น *gga , แด้ท ว๊อท อั๊พ)

Wu-Tang, n*gga, Crash Ya Crew , laugh at you
(Wu ทาง , เอ็น *gga , คแร็ฌ ยา ครู , ล๊าฟ แอ็ท ยู)
You bastard, you, pass through, slap an ass or two
(ยู แบซเทิด , ยู , เพซ ทรู , ซแล็พ แอน อาซ ออ ทู)
Hear me ROAR, Timbaland tree, weed galore
(เฮียร มี โร , ทิมแบน ทรี , วี กะโล)
MC’s with gusto y’all ain’t neva seen befo’
(เมซีสฺ วิธ กัซโท ยอล เอน นีฝวา ซีน befo)
El-Producto, pass that, ya puff too slow
(เอล Producto , เพซ แดท , ยา พัฟ ทู สโลว์)
That’s what’s up, yo, the kid with the buck-toothed flow
(แด้ท ว๊อท อั๊พ , โย , เดอะ คิด วิธ เดอะ บั๊ค ทูธ โฟลว์)
Oh, that’s Meth Man, south paw, I throw my left hand
(โอ , แด้ท เมตสฺ แมน , เซ๊าธ พอ , ไอ โธรว์ มาย เล๊ฟท แฮนด์)
To that h*rdcore sh*t that even make the Tec jam
(ทู แดท เฮส *rdcore ฌะ *ที แดท อี๊เฝ่น เม้ค เดอะ Tec แจม)
Oh my goodness! Trust me, ain’t nuttin like some hood sh*t
(โอ มาย กูดเน็ซ ! ทรัสท มี , เอน นัทดิน ไล๊ค ซัม ฮุด ฌะ *ที)
Gotta love my dogs but ain’t nuttin like a good b*tch
(กอททะ ลัฝ มาย ด้อกก บั๊ท เอน นัทดิน ไล๊ค เก กู๊ด บี *tch)
Strictly, if I’m goin down, she comin wit me
(ซทรีคลิ , อิ๊ฟ แอม โกอิน เดาน , ชี คัมอิน วิท มี)
Whole time screamin, ” Oh my God! ” , ain’t no mystery
(โฮล ไทม์ สครีมมิน , ” โอ มาย ก๊อด ! ” , เอน โน มิ๊สเทอรี่)

[Chorus: Method Man]
([ ค๊อรัส : เม๊ธถอท แมน ])

Y’all Been Warned, about them Killa Bees on the swarm
(ยอล บีน วอร์น , อะเบ๊าท เด็ม คิวลา บี ออน เดอะ ซวอม)
Y’all Been Warned, You either step or get stepped upon
(ยอล บีน วอร์น , ยู ไอ๊เทร่อ สเท็พ ออ เก็ท สตอปชฺ อุพอน)
Correct me if I’m wrong but fake thugs never last long
(คอรเร็คทํ มี อิ๊ฟ แอม รอง บั๊ท เฟ้ค ธัก เน๊เฝ่อร์ ล๊าสท ลอง)
Can’t wait until ya fake ass gone
(แค็นท เว้ท อันทิล ยา เฟ้ค อาซ กอน)
Y’all Been Warned, about them Killa Bees on the swarm
(ยอล บีน วอร์น , อะเบ๊าท เด็ม คิวลา บี ออน เดอะ ซวอม)
Y’all Been Warned, You either step or get stepped upon
(ยอล บีน วอร์น , ยู ไอ๊เทร่อ สเท็พ ออ เก็ท สตอปชฺ อุพอน)
N*gga, uh-oh! I think they’re playin our song
(เอ็น *gga , อา โอ ! ไอ ทริ๊งค เดรว เพลย์ยิน เอ๊า ซ็อง)
Lit blunts, Clan in Da Front, sayin ” It’s on! ”
(ลิท บลันท , คแล็น อิน ดา ฟร๊อนท , เซย์อิน ” อิทซ ออน ! “)

[RZA]
([ RZA ])
Try to Wu hate, duck, you could s*ck my
(ธราย ทู Wu เฮท , ดั๊ค , ยู เคิด เอส *ck มาย)
Watch the block get clear when I buck my
(ว๊อทช เดอะ บล๊อค เก็ท เคลียร์ เว็น นาย บั๊ค มาย)
Boomerang darts, you can’t duck my
(บูมเออะแร็ง ดาท , ยู แค็นท ดั๊ค มาย)
No tellin which Clan man you got struck by
(โน เทลลิน วิช คแล็น แมน ยู ก็อท ซทรัค บาย)
Chains get tucked when he walk by, hawk eye
(เชน เก็ท ทัค เว็น ฮี ว๊อล์ค บาย , ฮอค อาย)
Arrows bein fired from crossbow, I talk fly
(แอ๊โร่ บีนโพล เฟอ ฟรอม crossbow , ไอ ท๊อล์ค ฟลาย)
You can’t Etcha-sketch all my rhyme threat
(ยู แค็นท Etcha สเค๊ทช ออล มาย ไรม เทร๊ท)
Try to bite my flow, you catch ya throat strep
(ธราย ทู ไบ้ท์ มาย โฟลว์ , ยู แค็ทช ยา โธร๊ท strep)
Soaked in cess, dope, you eat the cold Tec’s
(โซค อิน เซ็ซ , โดพ , ยู อี๊ท เดอะ โคลด์ Tecs)
Bold flex, W crown, the ice O-X
(โบลดฺ ฟเล็คซ , ดับบิว คราวน์ , ดิ ไอ๊ซ์ โอ เอ๊กซฺ)
Up in the oolie, yo, who you know?
(อั๊พ อิน ดิ oolie , โย , ฮู ยู โนว์)
John Bizzi, Ghost Deini, Rollie Finger and them toolies yo
(จอน Bizzi , โก๊สท Deini , Rollie ฟิ๊งเก้อร แอนด์ เด็ม toolies โย)
Stainless Bobby, boy, you have an English folly
(ซเทนเล็ซ บอบบิ , บอย , ยู แฮ็ฝ แอน อีงกลิฌ ฟอลลิ)
To try to detain the slang that we can to polly
(ทู ธราย ทู ดีเทน เดอะ ซแล็ง แดท วี แคน ทู พอวลี)
Plus you didn’t peep Arief, kid, you sleep
(พลัส ยู ดิ๊นอิน พีพ Arief , คิด , ยู สลี๊พ)
I seen this heap of sh*t, you in steep
(ไอ ซีน ดิส ฮีพ อ็อฝ ฌะ *ที , ยู อิน ซทีพ)

[Chorus: Method Man]
([ ค๊อรัส : เม๊ธถอท แมน ])

Y’all Been Warned, about them Killa Bees on the swarm
(ยอล บีน วอร์น , อะเบ๊าท เด็ม คิวลา บี ออน เดอะ ซวอม)
Y’all Been Warned, You either step or get stepped upon
(ยอล บีน วอร์น , ยู ไอ๊เทร่อ สเท็พ ออ เก็ท สตอปชฺ อุพอน)
Correct me if I’m wrong but fake thugs never last long
(คอรเร็คทํ มี อิ๊ฟ แอม รอง บั๊ท เฟ้ค ธัก เน๊เฝ่อร์ ล๊าสท ลอง)
Can’t wait until ya fake ass gone
(แค็นท เว้ท อันทิล ยา เฟ้ค อาซ กอน)

[Inspectah Deck]
([ Inspectah เด็ค ])

Yo,Amist the gravel, play the words of the Big Apple
(โย , Amist เดอะ กแรฝเอ็ล , เพลย์ เดอะ เวิร์ด อ็อฝ เดอะ บิ๊ก แอพ)
Broadcastin live from the pits of the battle
(Broadcastin ไล้ฝ ฟรอม เดอะ พิท อ็อฝ เดอะ แบ๊ทเทิ้ล)
Wigs split and rattled, get shook out ya saddle
(วิก สพลิ๊ท แอนด์ แลเดิล , เก็ท ฌุค เอ๊าท ยา แซดดล)
You ever hear me losin, one of y’all fix the panel
(ยู เอ๊เฝ่อร์ เฮียร มี ลูซิน , วัน อ็อฝ ยอล ฟิกซ์ เดอะ แพ๊นเน็ล)
Ask who? Wu, that’s true, known piranhas
(อาสคฺ ฮู Wu , แด้ท ทรู , โนน เพอรานา)
Who knows drama, fathers of your whole persona
(ฮู โนว์ ดร๊าม่า , ฟ๊าเท่อร อ็อฝ ยุร โฮล persona)
The mad doctor, stay locked in the O-R
(เดอะ แม้ด ด๊อคเท่อร์ , สเทย์ ล๊อค อิน ดิ โอ อาร์)
In too deep, beyond reach of the sonar
(อิน ทู ดี๊พ , บียอนด์ รี๊ช อ็อฝ เดอะ โซนา)
Still a vet, say my name next to hall of fame
(สทิลล อะ vet , เซย์ มาย เนม เน๊กซท ทู ฮอลล์ อ็อฝ เฟม)
Hurtin third string players, first day in the game
(ฮาร์ดิน เทริ๊ด สทริง เพย์เยอร์ , เฟิร์สท เดย์ อิน เดอะ เกม)
It’s on, son, the Killa Bee swarm come
(อิทซ ออน , ซัน , เดอะ คิวลา บี ซวอม คัม)
Make the world shake with one continuous drum
(เม้ค เดอะ เวิลด เช้ค วิธ วัน ค็อนทีนยวซ ดรัม)

[Chorus: Method Man]
([ ค๊อรัส : เม๊ธถอท แมน ])

Y’all Been Warned, about them Killa Bees on the swarm
(ยอล บีน วอร์น , อะเบ๊าท เด็ม คิวลา บี ออน เดอะ ซวอม)
Y’all Been Warned, You either step or get stepped upon
(ยอล บีน วอร์น , ยู ไอ๊เทร่อ สเท็พ ออ เก็ท สตอปชฺ อุพอน)
Correct me if I’m wrong but fake thugs never last long
(คอรเร็คทํ มี อิ๊ฟ แอม รอง บั๊ท เฟ้ค ธัก เน๊เฝ่อร์ ล๊าสท ลอง)
Can’t wait until ya fake ass gone
(แค็นท เว้ท อันทิล ยา เฟ้ค อาซ กอน)

[Raekwon & [Masta Killa]]
([ Raekwon & [ Masta คิวลา ] ])

Wave ya gun, Killa [I got you]
(เว๊ฝ ยา กัน , คิวลา [ ไอ ก็อท ยู ])
Shoot this n*gga in his face fast, mumblin [I heard y’all forgot Wu]
(ชู๊ท ดิส เอ็น *gga อิน ฮิส เฟซ ฟาสท , mumblin [ ไอ เฮิด ยอล เฟาะกอท Wu ])
Wear ya crown, black down [Watch the block too]
(แวร์ ยา คราวน์ , แบล๊ค เดาน [ ว๊อทช เดอะ บล๊อค ทู ])
Blow at y’all n*ggas [Blowin at the cops too]
(โบลว์ แอ็ท ยอล เอ็น *ggas [ โบลวิน แอ็ท เดอะ ค็อพ ทู ])
Eh-yo, my Wallets stay Bulletproofs racin in Coups, yea we the realest
(เอ โย , มาย วอลเล็ท สเทย์ บอลเลดพรูฝ เรซิน อิน คู๊พ , เย วี เดอะ รีเอวรีเอส)
Ultraviolet leathers on, pealin this, love lookin the illest
(Ultraviolet เล๊เธ่อร์ ออน , pealin ดิส , ลัฝ ลุคกิน ดิ ไอเลสชฺ)
Gorilla things, monster background with a history
(โกะรีลละ ทริง , ม๊อนสเท่อร์ แบ็คกราว วิธ อะ ฮิสทรี่)
You’re pumpin crack, yap clowns, we all real in here
(ยัวร์ พัมปิน แคร๊ค , แย็พ คลาวนํ , วี ออล เรียล อิน เฮียร)
Strap a bomb on a family member, let y’all n*ggas know we here
(ซทแร็พ อะ บอมบฺ ออน อะ แฟ๊มิลี่ เม๊มเบ่อร์ , เล็ท ยอล เอ็น *ggas โนว์ วี เฮียร)
Blasted, it’s like cheeba when I splashed it
(บลาสทํ , อิทซ ไล๊ค cheeba เว็น นาย ซพแลฌ ดิท)
Real reefer heads’ll know the meanin of hittin glass
(เรียล รีฟเออะ headsll โนว์ เดอะ มีนนิน อ็อฝ ฮิทดิน กล๊าสส)
I told y’alls, against y’all, Ginsengs, avenge Gods
(ไอ โทลด ยอล , อะเก๊นสท ยอล , จีนเซ็ง , อเฝนจ ก๊อด)
Picture me stabbin you in the yard for R’s
(พิ๊คเจ้อร์ มี stabbin ยู อิน เดอะ ย๊าร์ด ฟอร์ Rs)
Kid saw Staten, nine Bin Ladens
(คิด ซอว์ สเตทอึน , ไนน บิน เลเดน)
Valors on, colorful draws, lookin all relaxed in
(แฝลเออะ ออน , คัลเออะฟุล ดรอว์ , ลุคกิน ออล รีแหล๊ก อิน)

[Chorus: Method Man]
([ ค๊อรัส : เม๊ธถอท แมน ])

Y’all Been Warned, about them Killa Bees on the swarm
(ยอล บีน วอร์น , อะเบ๊าท เด็ม คิวลา บี ออน เดอะ ซวอม)
Y’all Been Warned, You either step or get stepped upon
(ยอล บีน วอร์น , ยู ไอ๊เทร่อ สเท็พ ออ เก็ท สตอปชฺ อุพอน)
Correct me if I’m wrong but fake thugs never last long
(คอรเร็คทํ มี อิ๊ฟ แอม รอง บั๊ท เฟ้ค ธัก เน๊เฝ่อร์ ล๊าสท ลอง)
Can’t wait until ya fake ass gone
(แค็นท เว้ท อันทิล ยา เฟ้ค อาซ กอน)
Y’all Been Warned, about them Killa Bees on the swarm
(ยอล บีน วอร์น , อะเบ๊าท เด็ม คิวลา บี ออน เดอะ ซวอม)
Y’all Been Warned, You either step or get stepped upon
(ยอล บีน วอร์น , ยู ไอ๊เทร่อ สเท็พ ออ เก็ท สตอปชฺ อุพอน)
N*gga, uh-oh! I think they’re playin our song
(เอ็น *gga , อา โอ ! ไอ ทริ๊งค เดรว เพลย์ยิน เอ๊า ซ็อง)
Lit blunts, Clan in Da Front, sayin ” It’s on! ”
(ลิท บลันท , คแล็น อิน ดา ฟร๊อนท , เซย์อิน ” อิทซ ออน ! “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ya’ll Been Warned คำอ่านไทย Wu-Tang Clan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น