เนื้อเพลง Talk To Me คำอ่านไทย Chris Isaak

Talk to me, tell me that you love me, and that you’ll never leave me.
(ท๊อล์ค ทู มี , เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี , แอนด์ แดท โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี)
Talk to me, tell me that you love me, and that you’ll never leave me.
(ท๊อล์ค ทู มี , เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี , แอนด์ แดท โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี)
Talk to me, tell me that you love me, and that you’ll never leave me.
(ท๊อล์ค ทู มี , เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี , แอนด์ แดท โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี)
Talk to me, tell me that you love me, and that you’ll never leave me.
(ท๊อล์ค ทู มี , เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี , แอนด์ แดท โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี)

Talk to me, talk to me.
(ท๊อล์ค ทู มี , ท๊อล์ค ทู มี)
Talk to me like your the only girl, talk to me in this whole wide world.
(ท๊อล์ค ทู มี ไล๊ค ยุร ดิ โอ๊นลี่ เกิร์ล , ท๊อล์ค ทู มี อิน ดิส โฮล ไวด์ เวิลด)
Talk to me like your the only one, talk to me tell me what has love done.
(ท๊อล์ค ทู มี ไล๊ค ยุร ดิ โอ๊นลี่ วัน , ท๊อล์ค ทู มี เทลล มี ว๊อท แฮ็ส ลัฝ ดัน)

Imagine a boy, imagine a girl.
(อิมแม๊จิ้น อะ บอย , อิมแม๊จิ้น อะ เกิร์ล)
Imagine the hearts, that are broken by the world.
(อิมแม๊จิ้น เดอะ ฮาร์ท , แดท อาร์ บโรเค็น บาย เดอะ เวิลด)
Don’t pass me by like a stranger, don’t shackle love there’s no danger.
(ด้อนท์ เพซ มี บาย ไล๊ค เก ซทเรนเจอะ , ด้อนท์ shackle ลัฝ แดร์ โน แด๊งเจ้อร์)
Don’t leave me here all alone, oh.
(ด้อนท์ ลี๊ฝ มี เฮียร ออล อะโลน , โอ)
Talk to me, talk to me, t-a-l-k, t-a-l-k.
(ท๊อล์ค ทู มี , ท๊อล์ค ทู มี , ที ดา แอล เค , ที ดา แอล เค)

Talk to me, tell me that you love me, and that you’ll never leave me.
(ท๊อล์ค ทู มี , เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี , แอนด์ แดท โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี)
Talk to me, tell me that you love me, and that you’ll never leave me.
(ท๊อล์ค ทู มี , เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี , แอนด์ แดท โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี)
Talk to me, tell me that you love me, and that you’ll never leave me.
(ท๊อล์ค ทู มี , เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี , แอนด์ แดท โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี)
Talk to me, tell me that you love me, and that you’ll never leave me.
(ท๊อล์ค ทู มี , เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี , แอนด์ แดท โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี)

Don’t pass me by like a stranger, don’t shackle love there’s no danger.
(ด้อนท์ เพซ มี บาย ไล๊ค เก ซทเรนเจอะ , ด้อนท์ shackle ลัฝ แดร์ โน แด๊งเจ้อร์)
Don’t leave me here, all alone. So alone, I’m alone. Oh…..
(ด้อนท์ ลี๊ฝ มี เฮียร , ออล อะโลน โซ อะโลน , แอม อะโลน โอ)
Talk to me, talk to me, t-a-l-k, t-a-l-k.
(ท๊อล์ค ทู มี , ท๊อล์ค ทู มี , ที ดา แอล เค , ที ดา แอล เค)
Imagine a boy, imagine a girl.
(อิมแม๊จิ้น อะ บอย , อิมแม๊จิ้น อะ เกิร์ล)
Imagine the hearts, that are broken by the world.
(อิมแม๊จิ้น เดอะ ฮาร์ท , แดท อาร์ บโรเค็น บาย เดอะ เวิลด)
T-a-l-k, t-a-l-k, t-a-l-k, t-a-l-k, talk to me.
(ที ดา แอล เค , ที ดา แอล เค , ที ดา แอล เค , ที ดา แอล เค , ท๊อล์ค ทู มี)
Darlin’ talk to me.
(ดาร์ลิน ท๊อล์ค ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Talk To Me คำอ่านไทย Chris Isaak

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น