เนื้อเพลง Cigarettes คำอ่านไทย Fort Minor

Man I love this rap game
(แมน นาย ลัฝ ดิส แร็พ เกม)
Mainly cuz its cool
(เม๊นลี่ คัซ อิทซ คูล)
To add a little spice to the life you’ve been through
(ทู แอ๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล สไพ๊ซ ทู เดอะ ไล๊ฟ ยู๊ฟ บีน ทรู)
Everyone exaggerates a tiny little bit
(เอ๊วี่วัน เอ็กแซ๊กเกอร์เหรท ซา ไท๊นี่ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
To make that sh*t sound more gangster than it really is
(ทู เม้ค แดท ฌะ *ที ซาวน์ด โม แกะซเทอะ แฑ็น หนิด ริแอ็ลลิ อีส)
You cant appear weak man
(ยู แค็นท แอพเพียร์ วี๊ค แมน)
We wanna hear street
(วี วอนนา เฮียร สทรีท)
Wanna hear you spit your thug over this here beat
(วอนนา เฮียร ยู ซพิท ยุร ธัก โอ๊เฝ่อร ดิส เฮียร บีท)
Dont take it as sarcastic
(ด้อนท์ เท้ค อิท แอส ซาแคซทิค)
I can’t get enough
(ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)
Im telling you
(แอม เทลลิง ยู)
You can call my bluff
(ยู แคน คอลลํ มาย บลัฟ)
If it’s not rough, then I really don’t need it
(อิ๊ฟ อิทซ น็อท รั๊ฟ , เด็น นาย ริแอ็ลลิ ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
I’m not even ashamed
(แอม น็อท อี๊เฝ่น อะเชมดฺ)
I got too much reality thats filling up my brain
(ไอ ก็อท ทู มัช ริแอลอิทิ แด้ท ฟีลลิง อั๊พ มาย เบรน)
so sell me on that chronic, I’m addicted to the game
(โซ เซลล์ มี ออน แดท คร๊อนิค , แอม แอ๊ดดิคท ทู เดอะ เกม)
S*ck it up like a cigarette, light it up
(เอส *ck อิท อั๊พ ไล๊ค เก ซิกะเรท , ไล๊ท ดิธ อั๊พ)

Its just like a cigarette, its something that I do
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค เก ซิกะเรท , อิทซ ซัมติง แดท ไอ ดู)
Once in awhile but between me and you
(วั๊นซ อิน อะวายลฺ บั๊ท บีทะวีน มี แอนด์ ยู)
Its just like a cigarette Nobody’s really fooled
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค เก ซิกะเรท โนบอดี้ ริแอ็ลลิ ฟูล)
I dont want the truth, I wanna feel f*cking cool
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท เดอะ ทรู๊ธ , ไอ วอนนา ฟีล เอฟ *คิง คูล)

Let me tell you something that I realized tonight
(เล็ท มี เทลล ยู ซัมติง แดท ไอ รีแอะไลส ทูไน๊ท)
My hip hop radio is like marlboro lights
(มาย ฮิพ ฮ็อพ เร๊ดิโอ อีส ไล๊ค มาเรวโบโร ไล๊ท)
They’re both selling stories and they sound about the same
(เดรว โบทรฺ เซลลิง สตอยสฺ แซน เด ซาวน์ด อะเบ๊าท เดอะ เซม)
Cigarettes say their safe, wrappers claim they really bang
(ซิกะเรท เซย์ แดร์ เซฟ , แรพเพอะ เคลม เด ริแอ็ลลิ แบง)
We dont care if it’s true when we lay the money down
(วี ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ อิทซ ทรู เว็น วี เลย์ เดอะ มั๊นนี่ เดาน)
We don’t believe the words, we just love the way they sound
(วี ด้อนท์ บีลี๊ฝ เดอะ เวิร์ด , วี จั๊สท ลัฝ เดอะ เวย์ เด ซาวน์ด)
They’re acting like we’re idiots, They’re lying to our face
(เดรว แอคทิง ไล๊ค เวีย อี๊เดียท , เดรว ลายยิง ทู เอ๊า เฟซ)
Maybe we are idiots, we buy it anyway
(เมบี วี อาร์ อี๊เดียท , วี บาย อิท เอนอิเว)

I’m runnin out to get the next rapper’s CD
(แอม รูนนิน เอ๊าท ทู เก็ท เดอะ เน๊กซท แรพเพอ ซีดี)
Just s*ckin up the guns, drugs, and misogyny
(จั๊สท เอส *ckin อั๊พ เดอะ กัน , ดรัก , แอนด์ มิซอจอินิ)
The same way that I s*ck up all the stories
(เดอะ เซม เวย์ แดท ไอ เอส *ck อั๊พ ออล เดอะ สตอยสฺ)
When I breathe that little bit of death supposedly cancer-free and
(เว็น นาย บรีฑ แดท ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เด้ท ซัพโพสอิดลิ แค๊นเซ่อร์ ฟรี แอนด์)
Everything they say’s got the truth twisted up
(เอ๊วี่ติง เด เซย์ ก็อท เดอะ ทรู๊ธ ทวิสท อั๊พ)
But twisted up’s what I want man, I can’t get enough
(บั๊ท ทวิสท อัพสฺ ว๊อท ไอ ว้อนท แมน , ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)
Cuz even though we know it’s all just a big bluff
(คัซ อี๊เฝ่น โธ วี โนว์ อิทซ ซอร์ จั๊สท ดา บิ๊ก บลัฟ)
We just light another up, what
(วี จั๊สท ไล๊ท อะน๊าเทร่อร์ อั๊พ , ว๊อท)
We don’t give a f*ck
(วี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

Its just like a cigarette, its something that I do
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค เก ซิกะเรท , อิทซ ซัมติง แดท ไอ ดู)
Once in awhile but between me and you
(วั๊นซ อิน อะวายลฺ บั๊ท บีทะวีน มี แอนด์ ยู)
Its just like a cigarette Nobody’s really fooled
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค เก ซิกะเรท โนบอดี้ ริแอ็ลลิ ฟูล)
I dont want the truth, I wanna feel f*cking cool
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท เดอะ ทรู๊ธ , ไอ วอนนา ฟีล เอฟ *คิง คูล)

Its just like a cigarette, its something that I do
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค เก ซิกะเรท , อิทซ ซัมติง แดท ไอ ดู)
Over and over but between me and you
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร บั๊ท บีทะวีน มี แอนด์ ยู)
Its just like a cigarette Nobody’s really fooled
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค เก ซิกะเรท โนบอดี้ ริแอ็ลลิ ฟูล)
I dont want the truth, I wanna feel f*cking cool
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท เดอะ ทรู๊ธ , ไอ วอนนา ฟีล เอฟ *คิง คูล)

Listen to the words, Listen for awhile
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เวิร์ด , ลิ๊สซึ่น ฟอร์ อะวายลฺ)
Lip Service radio, dont touch the dial
(ลิพ เซ๊อร์ฝิซ เร๊ดิโอ , ด้อนท์ ทั๊ช เดอะ ได๊อัล)
If you’re in the car
(อิ๊ฟ ยัวร์ อิน เดอะ คารํ)
Turn up the track man
(เทิร์น อั๊พ เดอะ แทร็ค แมน)
Give the whole neighborhood some second hand rap
(กี๊ฝ เดอะ โฮล เนเบอะฮุด ซัม เซ๊คคั่น แฮนด์ แร็พ)

Matter of fact
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
Listen to the words, Listen for awhile
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เวิร์ด , ลิ๊สซึ่น ฟอร์ อะวายลฺ)
Lip Service radio, dont touch the dial
(ลิพ เซ๊อร์ฝิซ เร๊ดิโอ , ด้อนท์ ทั๊ช เดอะ ได๊อัล)
If you’re in the car
(อิ๊ฟ ยัวร์ อิน เดอะ คารํ)
Turn up the track man
(เทิร์น อั๊พ เดอะ แทร็ค แมน)
Give the whole neighborhood some second hand rap
(กี๊ฝ เดอะ โฮล เนเบอะฮุด ซัม เซ๊คคั่น แฮนด์ แร็พ)

Its just like a cigarette, its something that I do
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค เก ซิกะเรท , อิทซ ซัมติง แดท ไอ ดู)
Once in awhile but between me and you
(วั๊นซ อิน อะวายลฺ บั๊ท บีทะวีน มี แอนด์ ยู)
Its just like a cigarette Nobody’s really fooled
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค เก ซิกะเรท โนบอดี้ ริแอ็ลลิ ฟูล)
I dont want the truth, I wanna feel f*cking cool
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท เดอะ ทรู๊ธ , ไอ วอนนา ฟีล เอฟ *คิง คูล)

Its just like a cigarette, its something that I do
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค เก ซิกะเรท , อิทซ ซัมติง แดท ไอ ดู)
Over and over but between me and you
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร บั๊ท บีทะวีน มี แอนด์ ยู)
Its just like a cigarette Nobody’s really fooled
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค เก ซิกะเรท โนบอดี้ ริแอ็ลลิ ฟูล)
I dont want the truth, I wanna feel f*cking cool
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท เดอะ ทรู๊ธ , ไอ วอนนา ฟีล เอฟ *คิง คูล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cigarettes คำอ่านไทย Fort Minor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น