เนื้อเพลง A Man Could Get Arrested คำอ่านไทย Pet Shop Boys

Do it [do it do it do it do it do it…]
(ดู อิท [ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ])
Do it do it do it do it do it do it do it do it…
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
Do it now do it now do it now do it now do it now do it now do it now
(ดู อิท นาว ดู อิท นาว ดู อิท นาว ดู อิท นาว ดู อิท นาว ดู อิท นาว ดู อิท นาว)
Do it [do it do it do it do it…]
(ดู อิท [ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ])

Late on Tuesday evening, such a commotion in the street
(เหลท ออน ทยูสดิ อี๊ฝนิ่ง , ซัช อะ ค็อมโมฌัน อิน เดอะ สทรีท)
Someone broke a window, and someone’s head got beat
(ซัมวัน บโรค เก วิ๊นโด้ว , แอนด์ ซัมวัน เฮด ก็อท บีท)
A wave of breaking bottles, crashed across the city street
(อะ เว๊ฝ อ็อฝ บเรคคิง บ๊อทเทิ่ล , คแร็ฌ อะคร๊อส เดอะ ซิ๊ที่ สทรีท)
And someone got arrested, for the breach of the peace
(แอนด์ ซัมวัน ก็อท อะเร๊สท , ฟอร์ เดอะ บรีช อ็อฝ เดอะ พี๊ซ)

If you wanna walk [walk walk walk walk]
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ว๊อล์ค [ ว๊อล์ค ว๊อล์ค ว๊อล์ค ว๊อล์ค ])
Don’t talk [talk talk talk talk]
(ด้อนท์ ท๊อล์ค [ ท๊อล์ค ท๊อล์ค ท๊อล์ค ท๊อล์ค ])
Do it! [do it do it do it do it do it do it do it]
(ดู อิท ! [ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ])

If you wanna earn [earn earn earn earn]
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เอิร์น [ เอิร์น เอิร์น เอิร์น เอิร์น ])
Learn [learn learn learn]
(เลิร์น [ เลิร์น เลิร์น เลิร์น ])
how to do it! [do it do it do it do it do it do it do it]
(ฮาว ทู ดู อิท ! [ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ])

And if you wanna ride [ride ride ride ride]
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู วอนนา ไรด์ [ ไรด์ ไรด์ ไรด์ ไรด์ ])
don’t hide [don’t hide]
(ด้อนท์ ไฮด์ [ ด้อนท์ ไฮด์ ])
Do it! [do it do it do it do it do it do it do it do it]
(ดู อิท ! [ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ])

If you wanna stay [stay stay stay]
(อิ๊ฟ ยู วอนนา สเทย์ [ สเทย์ สเทย์ สเทย์ ])
Don’t say [say say say]
(ด้อนท์ เซย์ [ เซย์ เซย์ เซย์ ])
Prove it! [prove it prove it prove it prove it prove it prove it]
(พรู๊ฝ อิท ! [ พรู๊ฝ อิท พรู๊ฝ อิท พรู๊ฝ อิท พรู๊ฝ อิท พรู๊ฝ อิท พรู๊ฝ อิท ])

How much longer are you gonna sit and talk to me?
(ฮาว มัช ลองเงอ อาร์ ยู กอนนะ ซิท แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี)
You got so many problems and a split personality
(ยู ก็อท โซ เมนอิ โพร๊เบล่ม แซน อะ สพลิ๊ท เพอร์ซันแน๊ลิที่)
You want to see a doctor before our love is tested
(ยู ว้อนท ทู ซี อะ ด๊อคเท่อร์ บีฟอร์ เอ๊า ลัฝ อีส เทสท์)
How much longer a man could get arrested?
(ฮาว มัช ลองเงอ รา แมน เคิด เก็ท อะเร๊สท)

If you wanna walk [walk walk walk walk]
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ว๊อล์ค [ ว๊อล์ค ว๊อล์ค ว๊อล์ค ว๊อล์ค ])
Don’t talk [talk talk talk talk]
(ด้อนท์ ท๊อล์ค [ ท๊อล์ค ท๊อล์ค ท๊อล์ค ท๊อล์ค ])
Do it! [do it do it do it do it do it do it do it]
(ดู อิท ! [ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ])

If you wanna earn [earn earn earn earn]
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เอิร์น [ เอิร์น เอิร์น เอิร์น เอิร์น ])
Learn [learn learn learn learn]
(เลิร์น [ เลิร์น เลิร์น เลิร์น เลิร์น ])
how to do it! [do it do it do it do it do it]
(ฮาว ทู ดู อิท ! [ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ])

And if you wanna ride [ride ride ride ride]
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู วอนนา ไรด์ [ ไรด์ ไรด์ ไรด์ ไรด์ ])
don’t hide [hide hide hide hide hide]
(ด้อนท์ ไฮด์ [ ไฮด์ ไฮด์ ไฮด์ ไฮด์ ไฮด์ ])
Do it! [do it do it do it do it do it do it]
(ดู อิท ! [ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ])

And if you wanna stay [stay stay stay]
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู วอนนา สเทย์ [ สเทย์ สเทย์ สเทย์ ])
Don’t say [say say say]
(ด้อนท์ เซย์ [ เซย์ เซย์ เซย์ ])
Prove it! [prove it prove it prove it prove it prove it prove it]
(พรู๊ฝ อิท ! [ พรู๊ฝ อิท พรู๊ฝ อิท พรู๊ฝ อิท พรู๊ฝ อิท พรู๊ฝ อิท พรู๊ฝ อิท ])

You’ve got your health, you’ve got everything, that’s what my doctor said
(ยู๊ฟ ก็อท ยุร เฮ็ลธ , ยู๊ฟ ก็อท เอ๊วี่ติง , แด้ท ว๊อท มาย ด๊อคเท่อร์ เซ็ด)
You may not have much cash, but you’ve got a roof over your head
(ยู เมย์ น็อท แฮ็ฝ มัช แค๊ช , บั๊ท ยู๊ฟ ก็อท ดา รู๊ฟ โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด)
Of course I said I loved you, not just ’cause you insisted
(อ็อฝ คอร์ส ไอ เซ็ด ดาย ลัฝ ยู , น็อท จั๊สท ค๊อส ยู อินซิ๊สท)
How much longer a man could get arrested?
(ฮาว มัช ลองเงอ รา แมน เคิด เก็ท อะเร๊สท)

If you wanna walk [walk walk walk walk]
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ว๊อล์ค [ ว๊อล์ค ว๊อล์ค ว๊อล์ค ว๊อล์ค ])
Don’t talk [talk talk talk talk]
(ด้อนท์ ท๊อล์ค [ ท๊อล์ค ท๊อล์ค ท๊อล์ค ท๊อล์ค ])
Do it! [do it do it do it do it do it do it do it]
(ดู อิท ! [ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ])

If you wanna earn [earn earn earn earn]
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เอิร์น [ เอิร์น เอิร์น เอิร์น เอิร์น ])
Learn [learn learn learn learn]
(เลิร์น [ เลิร์น เลิร์น เลิร์น เลิร์น ])
how to do it! [do it do it do it do it do it do it]
(ฮาว ทู ดู อิท ! [ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ])

If you wanna ride
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ไรด์)
don’t hide
(ด้อนท์ ไฮด์)
Do it! [do it do it do it do it do it do it]
(ดู อิท ! [ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ])

If you wanna stay [stay stay stay stay stay]
(อิ๊ฟ ยู วอนนา สเทย์ [ สเทย์ สเทย์ สเทย์ สเทย์ สเทย์ ])
Don’t say [say say say say say say]
(ด้อนท์ เซย์ [ เซย์ เซย์ เซย์ เซย์ เซย์ เซย์ ])
Do it! [do it do it]
(ดู อิท ! [ ดู อิท ดู อิท ])
Do it! [do it do it do it do it do it do it]
(ดู อิท ! [ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ])

Why don’t, why don’t we do it now?
(วาย ด้อนท์ , วาย ด้อนท์ วี ดู อิท นาว)
Do it now?
(ดู อิท นาว)
Why don’t, why don’t we do it now?
(วาย ด้อนท์ , วาย ด้อนท์ วี ดู อิท นาว)
Why don’t we do it now?
(วาย ด้อนท์ วี ดู อิท นาว)

Why don’t, why don’t we do it now?
(วาย ด้อนท์ , วาย ด้อนท์ วี ดู อิท นาว)
Why don’t we do it now?
(วาย ด้อนท์ วี ดู อิท นาว)
Why don’t we do it now?
(วาย ด้อนท์ วี ดู อิท นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Man Could Get Arrested คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น