เนื้อเพลง Please, Please, Please คำอ่านไทย The Who

Please, please, please, please me [You don’t have to go]
(พลีซ , พลีซ , พลีซ , พลีซ มี [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])
Baby please, baby please, please me [You don’t have to go]
(เบ๊บี้ พลีซ , เบ๊บี้ พลีซ , พลีซ มี [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])
Baby please, baby please don’t go [You don’t have to go]
(เบ๊บี้ พลีซ , เบ๊บี้ พลีซ ด้อนท์ โก [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])
Don’t go, I said baby, don’t baby
(ด้อนท์ โก , ไอ เซ็ด เบ๊บี้ , ด้อนท์ เบ๊บี้)
I love you so [You don’t have to go]
(ไอ ลัฝ ยู โซ [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])

Baby, you know you broke my heart when you went away [You don’t have to go]
(เบ๊บี้ , ยู โนว์ ยู บโรค มาย ฮาร์ท เว็น ยู เว็นท อะเวย์ [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])
I said, I said, I said I’ll see you some other day [You don’t have to go]
(ไอ เซ็ด , ไอ เซ็ด , ไอ เซ็ด อิลล ซี ยู ซัม อ๊อเธ่อร์ เดย์ [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])
I said, baby, baby, please, don’t go [You don’t have to go]
(ไอ เซ็ด , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , พลีซ , ด้อนท์ โก [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])
Don’t go, no baby, no baby
(ด้อนท์ โก , โน เบ๊บี้ , โน เบ๊บี้)
I love you so [You don’t have to go]
(ไอ ลัฝ ยู โซ [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])

Take this pain from my heart
(เท้ค ดิส เพน ฟรอม มาย ฮาร์ท)

Baby, let me take you by the hand [You don’t have to go]
(เบ๊บี้ , เล็ท มี เท้ค ยู บาย เดอะ แฮนด์ [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])
Baby, baby let me, let me be your lover man [You don’t have to go]
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ เล็ท มี , เล็ท มี บี ยุร ลัฝเออะ แมน [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])
Baby please, baby please don’t go [You don’t have to go]
(เบ๊บี้ พลีซ , เบ๊บี้ พลีซ ด้อนท์ โก [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])
Don’t go, I said baby, don’t baby
(ด้อนท์ โก , ไอ เซ็ด เบ๊บี้ , ด้อนท์ เบ๊บี้)
I love you so [You don’t have to go]
(ไอ ลัฝ ยู โซ [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])

Please, please, please, please me [You don’t have to go]
(พลีซ , พลีซ , พลีซ , พลีซ มี [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])
Baby please, baby please, please me [You don’t have to go]
(เบ๊บี้ พลีซ , เบ๊บี้ พลีซ , พลีซ มี [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])
Baby please, baby please don’t go [You don’t have to go]
(เบ๊บี้ พลีซ , เบ๊บี้ พลีซ ด้อนท์ โก [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])
Don’t go, I said baby, don’t baby
(ด้อนท์ โก , ไอ เซ็ด เบ๊บี้ , ด้อนท์ เบ๊บี้)
I love you so [You don’t have to go]
(ไอ ลัฝ ยู โซ [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ])

Please please me
(พลีซ พลีซ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Please, Please, Please คำอ่านไทย The Who

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น