เนื้อเพลง Misunderstood คำอ่านไทย Dream Theater

Waiting
(เวททิง)
In the calm of desolation
(อิน เดอะ คาลํม อ็อฝ เดโซะเลฌัน)
Wanting to break
(วอนทิง ทู เบร๊ค)
From this circle of confusion
(ฟรอม ดิส เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ ค็อนฟยูฉัน)

Sleeping
(ซลีพพิง)
In the depths of isolation
(อิน เดอะ เด็พธ อ็อฝ ไอโซะเลฌัน)
Trying to wake
(ทไรอิง ทู เว้ค)
From this daydream of illusion
(ฟรอม ดิส เดย์ดรีม อ็อฝ อิลยูฌัน)

How can I feel abandoned even when the world surrounds me
(ฮาว แคน นาย ฟีล อะแบ๊นดั้น อี๊เฝ่น เว็น เดอะ เวิลด เซอร์ราวนด์ มี)
How can I bite the hand that feeds the strangers all around me
(ฮาว แคน นาย ไบ้ท์ เดอะ แฮนด์ แดท ฟีด เดอะ ซทเรนเจอะ ซอร์ อะราวนฺดฺ มี)
How can I know so many
(ฮาว แคน นาย โนว์ โซ เมนอิ)
Never really knowing anyone
(เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ โนอิง เอนอิวัน)

If I seem superhuman
(อิ๊ฟ ฟาย ซีม ซยูเพอะฮยูแม็น)
I have been
(ไอ แฮ็ฝ บีน)
Misunderstood
(มิซันเดิซทูด)

It challenges the essence of my soul
(อิท แช๊ลเล้นจํ ดิ เอ๊สเซ่นซ์ อ็อฝ มาย โซล)
And leaves me in a state of disconnection
(แอนด์ ลี๊ฝ มี อิน อะ สเทท อ็อฝ disconnection)
As I navigate the maze of self control
(แอส ซาย แนฝอิเกท เดอะ เมส อ็อฝ เซลฟ์ คอนโทรล)

Playing a lion being led to a cage
(พเลนิ่ง อะ ไล๊อ้อน บีอิง เล็ด ทู อะ เค้จ)
I turn from a thief to a beggar
(ไอ เทิร์น ฟรอม มา ทรี๊ฟ ทู อะ เบ๊กก้าร์)
From a god to God save me
(ฟรอม มา ก๊อด ทู ก๊อด เซฝ มี)

How can I feel abandoned even when the world surrounds me
(ฮาว แคน นาย ฟีล อะแบ๊นดั้น อี๊เฝ่น เว็น เดอะ เวิลด เซอร์ราวนด์ มี)
How can I bite the hand that feeds the strangers all around me
(ฮาว แคน นาย ไบ้ท์ เดอะ แฮนด์ แดท ฟีด เดอะ ซทเรนเจอะ ซอร์ อะราวนฺดฺ มี)
How can I know so many
(ฮาว แคน นาย โนว์ โซ เมนอิ)
Never really knowing anyone
(เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ โนอิง เอนอิวัน)

If I seem superhuman
(อิ๊ฟ ฟาย ซีม ซยูเพอะฮยูแม็น)
I have been
(ไอ แฮ็ฝ บีน)
Misunderstood
(มิซันเดิซทูด)

Playing a lion being led to a cage
(พเลนิ่ง อะ ไล๊อ้อน บีอิง เล็ด ทู อะ เค้จ)
I turn from surreal to seclusion
(ไอ เทิร์น ฟรอม เซอร์เรียล ทู ซิคลูฉัน)
From love to disdain
(ฟรอม ลัฝ ทู ดิซเดน)
From belief to delusion
(ฟรอม บิลีฟ ทู ดิลยูฉัน)
From a thief to a beggar
(ฟรอม มา ทรี๊ฟ ทู อะ เบ๊กก้าร์)
From a god to God save me
(ฟรอม มา ก๊อด ทู ก๊อด เซฝ มี)

How can I feel abandoned even when the world surrounds me
(ฮาว แคน นาย ฟีล อะแบ๊นดั้น อี๊เฝ่น เว็น เดอะ เวิลด เซอร์ราวนด์ มี)
How can I bite the hand that feeds the strangers all around me
(ฮาว แคน นาย ไบ้ท์ เดอะ แฮนด์ แดท ฟีด เดอะ ซทเรนเจอะ ซอร์ อะราวนฺดฺ มี)
How can I know so many
(ฮาว แคน นาย โนว์ โซ เมนอิ)
Never really knowing anyone
(เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ โนอิง เอนอิวัน)

If I seem superhuman
(อิ๊ฟ ฟาย ซีม ซยูเพอะฮยูแม็น)
I have been
(ไอ แฮ็ฝ บีน)
Misunderstood
(มิซันเดิซทูด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Misunderstood คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น