เนื้อเพลง I Wish คำอ่านไทย Omarion

[Intro:]
([ อินโทร : ])
Corna Boys
(Corna บอย)
This feel real good right here man
(ดิส ฟีล เรียล กู๊ด ไร๊ท เฮียร แมน)
It’s a good look
(อิทซ ซา กู๊ด ลุ๊ค)
I aint mad at you [Omarion]
(ไอ เอน แม้ด แอ็ท ยู [ โอเมอร์เรียน ])
Sometimes I wish I didn’t love you but I’m glad I do [TUG]
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู บั๊ท แอม แกล๊ด ดาย ดู [ ทัก ])
[I, I] I aint mad at you
([ ไอ , ไอ ] ไอ เอน แม้ด แอ็ท ยู)
Sometimes I wish I didn’t love you but I’m glad I do [I, I]
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู บั๊ท แอม แกล๊ด ดาย ดู [ ไอ , ไอ ])
[I, I] I aint mad at you
([ ไอ , ไอ ] ไอ เอน แม้ด แอ็ท ยู)
Sometimes I wish I didn’t love you but I’m glad I do
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู บั๊ท แอม แกล๊ด ดาย ดู)
[Sometimes I wish I didn’t love you but I’m glad I do]
([ ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู บั๊ท แอม แกล๊ด ดาย ดู ])

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
I shoulda
(ไอ โช๊วดา)
Known I [known III’d]
(โนน นาย [ โนน IIId ])
Fall in love with your game
(ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ยุร เกม)
Guess I had it coming
(เกสส ซาย แฮ็ด ดิท คัมอิง)
Now I
(นาว ไอ)
Can’t escape what I’m feeling inside
(แค็นท เอสเขพ ว๊อท แอม ฟีลอิง อิ๊นไซด์)
So ain’t no use a running
(โซ เอน โน ยู๊ส อะ รันนิง)
But [oh no]
(บั๊ท [ โอ โน ])
I don’t know if you feeling me the same
(ไอ ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ ยู ฟีลอิง มี เดอะ เซม)
You gotta tell me something [gotta tell me something]
(ยู กอททะ เทลล มี ซัมติง [ กอททะ เทลล มี ซัมติง ])
Cause I don’t wanna be in love with a girl
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อิน ลัฝ วิธ อะ เกิร์ล)
Who’s way too busy fronting
(ฮู เวย์ ทู บี๊ซี่ ฟ้อนดิง)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
I wanna go back to when
(ไอ วอนนา โก แบ็ค ทู เว็น)
To where you were just a friend
(ทู แวร์ ยู เวอ จั๊สท ดา เฟรน)
No complications
(โน คอมพลิเคฌัน)
Not my heart racing
(น็อท มาย ฮาร์ท เรสซิ่ง)
When I see you baby
(เว็น นาย ซี ยู เบ๊บี้)
But it aint the same cause now
(บั๊ท ดิธ เอน เดอะ เซม ค๊อส นาว)
I can’t resist your smile
(ไอ แค็นท รีซิ๊สท ยุร สไมล์)
You got me buggin
(ยู ก็อท มี บักกิน)
I’m caught up in loving
(แอม คอท อั๊พ อิน ลัฝอิง)
And I know it’s crazy but
(แอนด์ ดาย โนว์ อิทซ คเรสิ บั๊ท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
[I, I] I wish I didn’t love you
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู)
[I, I] I wish I didn’t love you
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู)
[I, I] I wish I didn’t love you
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู)
Like I doooo
(ไล๊ค ไก doooo)
[I, I] I wish I didn’t love you
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู)
[I, I] I wish I didn’t love you
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู)
[I, I] I wish I didn’t love you
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู)
Like I do
(ไล๊ค ไก ดู)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Baby
(เบ๊บี้)
Sometimes
(ซัมไทม์)
I try to act like it aint what it is
(ไอ ธราย ทู แอ๊คท ไล๊ค อิท เอน ว๊อท ดิธ อีส)
Girl I gotta face it
(เกิร์ล ไอ กอททะ เฟซ อิท)
Cause I [Cause I got you all of the time that we shared]
(ค๊อส ไอ [ ค๊อส ไอ ก็อท ยู ออล อ็อฝ เดอะ ไทม์ แดท วี แชร์ ])
And I don’t wanna waste it [I wont even waste it babe]
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา เวซท อิท [ ไอ ว็อนท อี๊เฝ่น เวซท อิท เบ้บ ])
You gotta hold on with dedication
(ยู กอททะ โฮลด์ ออน วิธ เดดิเคฌัน)
So I wont even fight it [no I wont even fight it]
(โซ ไอ ว็อนท อี๊เฝ่น ไฟ้ท ดิธ [ โน ไอ ว็อนท อี๊เฝ่น ไฟ้ท ดิธ ])
Girl you keep a smile on my face
(เกิร์ล ยู คี๊พ อะ สไมล์ ออน มาย เฟซ)
And I be so excited
(แอนด์ ดาย บี โซ เอ็กไซ๊ทํ)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
I wanna go back to when
(ไอ วอนนา โก แบ็ค ทู เว็น)
To where you were just a friend
(ทู แวร์ ยู เวอ จั๊สท ดา เฟรน)
No complications
(โน คอมพลิเคฌัน)
Not my heart racing
(น็อท มาย ฮาร์ท เรสซิ่ง)
When I see you baby
(เว็น นาย ซี ยู เบ๊บี้)
But it aint the same cause now
(บั๊ท ดิธ เอน เดอะ เซม ค๊อส นาว)
I can’t resist your smile
(ไอ แค็นท รีซิ๊สท ยุร สไมล์)
You got me buggin
(ยู ก็อท มี บักกิน)
I’m caught up in loving
(แอม คอท อั๊พ อิน ลัฝอิง)
And I know it’s crazy but
(แอนด์ ดาย โนว์ อิทซ คเรสิ บั๊ท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
[I, I] I wish I didn’t love you
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู)
[I, I] I wish I didn’t love you [wish I didn’t love]
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู [ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ])
[I, I] I wish I didn’t love you [looove you]
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู [ looove ยู ])
Like I doooo [like I doooo]
(ไล๊ค ไก doooo [ ไล๊ค ไก doooo ])
[I, I] I wish I didn’t love you [I wish I didn’t love]
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู [ ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ])
[I, I] I wish I didn’t love you [I wish I didn’t love]
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู [ ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ])
[I, I] I wish I didn’t love you [oh ooh ooooh]
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู [ โอ อู้ อู้ ])
[love you] Like I do
([ ลัฝ ยู ] ไล๊ค ไก ดู)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
Loving you is wrong and I aint right
(ลัฝอิง ยู อีส รอง แอนด์ ดาย เอน ไร๊ท)
Cause I can’t leave you alone
(ค๊อส ไอ แค็นท ลี๊ฝ ยู อะโลน)
Babygirl you have made my heart your home
(เบบี้เกิล ยู แฮ็ฝ เมด มาย ฮาร์ท ยุร โฮม)
It’s forever you will need
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร ยู วิล นี๊ด)
To never leave
(ทู เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ)
I said loving you is wrong and I aint right
(ไอ เซ็ด ลัฝอิง ยู อีส รอง แอนด์ ดาย เอน ไร๊ท)
Cause I can’t leave you alone
(ค๊อส ไอ แค็นท ลี๊ฝ ยู อะโลน)
Babygirl you have made my heart your home
(เบบี้เกิล ยู แฮ็ฝ เมด มาย ฮาร์ท ยุร โฮม)
It’s forever you will need
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร ยู วิล นี๊ด)
To never leave
(ทู เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ)
Baby yeahhhh
(เบ๊บี้ เย้)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
[I, I] I wish I didn’t love you
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู)
[I, I] I wish I didn’t love you [wish I didn’t love]
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู [ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ])
[I, I] I wish I didn’t love you [I wish I didn’t love yaaa]
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู [ ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยา ])
Like I doooo [like I doooo]
(ไล๊ค ไก doooo [ ไล๊ค ไก doooo ])
[I, I] I wish I didn’t love you [I wish I didn’t love]
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู [ ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ])
[I, I] I wish I didn’t love you [oh!]
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู [ โอ ! ])
[I, I] I wish I didn’t love you [oh ooh ooooh]
([ ไอ , ไอ ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู [ โอ อู้ อู้ ])
Like I do
(ไล๊ค ไก ดู)

[I, I] I aint mad at you
([ ไอ , ไอ ] ไอ เอน แม้ด แอ็ท ยู)
Sometimes I wish I didn’t love you [I, I] but I’m glad I do
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู [ ไอ , ไอ ] บั๊ท แอม แกล๊ด ดาย ดู)
[I, I] I aint mad at you
([ ไอ , ไอ ] ไอ เอน แม้ด แอ็ท ยู)
Sometimes I wish I didn’t love you but I’m glad I do
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู บั๊ท แอม แกล๊ด ดาย ดู)
No noooo ohhh IIIII
(โน นู โอ้ IIIII)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wish คำอ่านไทย Omarion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น