เนื้อเพลง Gin & Juice II คำอ่านไทย Snoop Dogg

Ahh-haaa
(อา haaa)
Get your motherf*ckin’ glass, cus it’s a blast from the past
(เก็ท ยุร motherf*ckin กล๊าสส , ครัส อิทซ ซา บลาสทํ ฟรอม เดอะ พาสท์)
You didn’t think would touch it two times n*gga
(ยู ดิ๊นอิน ทริ๊งค เวิด ทั๊ช อิท ทู ไทม์ เอ็น *gga)
Gin and Juice up in this b*tch, yahhh
(จิน แอนด์ จู้ยซ อั๊พ อิน ดิส บี *tch , yahhh)
Some of that Beats By the Pound flavor, you feel me [you heard me]
(ซัม อ็อฝ แดท บีท บาย เดอะ เพานด ฟเลเฝอะ , ยู ฟีล มี [ ยู เฮิด มี ])
Get your ice, get your cups, Cus we about to get f*cked up in here
(เก็ท ยุร ไอ๊ซ์ , เก็ท ยุร คัพ , ครัส วี อะเบ๊าท ทู เก็ท เอฟ *cked อั๊พ อิน เฮียร)
Yah [yah], Straight up, Uhmm [uhmm], Yah [yah]
(ยา [ ยา ] , สเทร๊ท อั๊พ , Uhmm [ uhmm ] , ยา [ ยา ])

I’m still smokin’, driftin’, swifta than a mothaf*cka
(แอม สทิลล สโมกิน , ดริฟฟิน , swifta แฑ็น อะ mothaf*cka)
Twisted off a cup of that ‘ole ignat juice
(ทวิสท ออฟฟ อะ คัพ อ็อฝ แดท โอเล ignat จู้ยซ)
Heated in the seat cup fulla drank
(ฮีท อิน เดอะ ซีท คัพ ฟอลล่า ดแร็งค)
Beatin’ up the block in the dark blue tank
(บีดิน อั๊พ เดอะ บล๊อค อิน เดอะ ด๊าร์ค บลู แท๊งค)
Bullet proof vest on my chest for the cause
(บัลเล่ พรู๊พ เฝ็ซท ออน มาย เชสทํ ฟอร์ เดอะ ค๊อส)
Diggin’ in my draws for dem muthaf*ckin’ laws
(ดิคกิน อิน มาย ดรอว์ ฟอร์ เดม muthaf*ckin ลอว์)
Harrassin’ a n*gga, blastin’ a n*gga
(Harrassin อะ เอ็น *gga , แบลซจิน อะ เอ็น *gga)
I ain’t seen sh*t, so why you askin’ n*gga
(ไอ เอน ซีน ฌะ *ที , โซ วาย ยู แอสกิน เอ็น *gga)
To f*cked up off that G-I and juice,
(ทู เอฟ *cked อั๊พ ออฟฟ แดท จี ไอ แอนด์ จู้ยซ ,)
C-I get loose, n*gga what chall wanna do
(ซี ไอ เก็ท ลู้ส , เอ็น *gga ว๊อท เชา วอนนา ดู)
I got a crew, but I choose to roll solo
(ไอ ก็อท ดา ครู , บั๊ท ไอ ชู๊ส ทู โรลล โซ๊โล่)
Especially on Sundays dippin’ in my low-low
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ ออน ซันดิ ดิพพิน อิน มาย โลว โลว)
??? Spot for the glock, I ain’t f*ckin’ with the hen dogg
(สพอท ฟอร์ เดอะ คล็อก , ไอ เอน เอฟ *ckin วิธ เดอะ เฮ็น ด๊อก)
So toss out the ???
(โซ ท็อซ เอ๊าท เดอะ)
Put my sh*t on three wheels for thrills
(พุท มาย ฌะ *ที ออน ทรี วีล ฟอร์ ธริล)
I hit a corner and make sure my drink don’t spill, that’s real
(ไอ ฮิท ดา ค๊อร์เน่อร์ แอนด์ เม้ค ชัวร์ มาย ดริ๊งค ด้อนท์ สพิลล , แด้ท เรียล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Rollin down the street, with heat
(โรลลิน เดาน เดอะ สทรีท , วิธ ฮีท)
Drankin’, ???, Sittin’ on D’s
(แดงคิน , , ซิทดิน ออน ดีสฺ)
Top rolled back so I can feel the breeze
(ท๊อพ โรลล แบ็ค โซ ไอ แคน ฟีล เดอะ บร๊ซ)
Never slippin’, I keep my eyes on my enemies [2X]
(เน๊เฝ่อร์ สลิปพิน , ไอ คี๊พ มาย อาย ออน มาย อียีมีสฺ [ 2X ])

Now trip dis’, I’m on Interstate 10 f*ckin’ with this Creole
(นาว ทริ๊พ ดิซ , แอม ออน อีนเทิซเทท 10 เอฟ *ckin วิธ ดิส ครีโอล)
She said she knows NINO, now stop me loc
(ชี เซ็ด ชี โนว์ นีโน , นาว สท๊อพ มี loc)
Cup of that Gin and Juice, I blank a b*tch out
(คัพ อ็อฝ แดท จิน แอนด์ จู้ยซ , ไอ แบล๊งค กา บี *tch เอ๊าท)
Then turn the b*tch out, look here
(เด็น เทิร์น เดอะ บี *tch เอ๊าท , ลุ๊ค เฮียร)
There ain’t no need for you to be wastin’ my time
(แดร์ เอน โน นี๊ด ฟอร์ ยู ทู บี เวสดิน มาย ไทม์)
See I picked you up, now I’m gunna stick you up, And d*ck you up!
(ซี ไอ พิค ยู อั๊พ , นาว แอม กันนา สทิ๊ค ยู อั๊พ , แอนด์ ดี *ck ยู อั๊พ !)
Give you what you need, then bring you back down to reality
(กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู นี๊ด , เด็น บริง ยู แบ็ค เดาน ทู ริแอลอิทิ)
With that California weed, she seemed trouble at first
(วิธ แดท แคลิฟอร์เนีย วี , ชี ซีม ทรั๊บเบิ้ล แอ็ท เฟิร์สท)
And then it got worse, cus now I got my hand up and down her mini-skirt
(แอนด์ เด็น หนิด ก็อท เวิ๊ร์ส , ครัส นาว ไอ ก็อท มาย แฮนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน เฮอ มีนิ สเคิ๊ร์ท)
Twerkin’ that sh*t while riddin’ up the highway
(Twerkin แดท ฌะ *ที ไวล์ riddin อั๊พ เดอะ ไฮฮเวย์)
Doin’ it my way, hella highway, the fly way
(โดย หนิด มาย เวย์ , เฮลลา ไฮฮเวย์ , เดอะ ฟลาย เวย์)
Swervin’ in another lane, tryin’ to maintain
(Swervin อิน อะน๊าเทร่อร์ เลน , ทายอิน ทู เมนเทน)
And baby girl steady takin’ d*ck to the brain
(แอนด์ เบ๊บี้ เกิร์ล สเท๊ดี้ ทอคกิ่น ดี *ck ทู เดอะ เบรน)
Now it ain’t no thing, cus she swallowed it up
(นาว อิท เอน โน ทริง , ครัส ชี สว๊อลโล่ว ดิท อั๊พ)
Then she wanted to take a puff, I said ” Look here b*tch you’ve had
(เด็น ชี ว้อนท ทู เท้ค เก พัฟ , ไอ เซ็ด ” ลุ๊ค เฮียร บี *tch ยู๊ฟ แฮ็ด)
enough ”
(อีน๊าฟ “)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

Somebody say, I wanna get f*cked up
(ซัมบอดี้ เซย์ , ไอ วอนนา เก็ท เอฟ *cked อั๊พ)
[Say What, Say What]
([ เซย์ ว๊อท , เซย์ ว๊อท ])
Come on, Now
(คัมมอน , นาว)
Everybody say, I wanna get f*cked up
(เอวี่บอดี้ เซย์ , ไอ วอนนา เก็ท เอฟ *cked อั๊พ)
[What Chew Say, What Chew Say] YAH
([ ว๊อท ชิว เซย์ , ว๊อท ชิว เซย์ ] ยา)

I’m hopped by the ice cream shop, The cops saw me, stopped me, heard me
(แอม โฮ๊บ บาย ดิ ไอ๊ซ์ ครีม ช๊อพ , เดอะ ค็อพ ซอว์ มี , สต๊อปพฺ มี , เฮิด มี)
Were’s Serv-D, well serve me, since you got that big bad ass dangle
(เวอ Serv ดี , เวลล เซิร์ฝ มี , ซิ๊นซ ยู ก็อท แดท บิ๊ก แบ้ด อาซ แดงเกิล)
N*gga you know I’m know for havin’ that big ass bank
(เอ็น *gga ยู โนว์ แอม โนว์ ฟอร์ เฮฝวิน แดท บิ๊ก อาซ แบ๊งค)
Tryin’ to find all your dope, cus your a smoker
(ทายอิน ทู ไฟนด์ ออล ยุร โดพ , ครัส ยุร รา ซโมคเออะ)
I’ll find that indo weed even when I’m on the East Coast
(อิลล ไฟนด์ แดท อีนโดะ วี อี๊เฝ่น เว็น แอม ออน ดิ อี๊สท โค้สท)
Cus times gettin’ hard on the boulevard, but I refuse to loose ?!?!?!
(ครัส ไทม์ เกดดิน ฮาร์ด ออน เดอะ บูลิฝาด , บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู ลู้ส ! ! !)
Lil’ Jimmy’s sent me something, I need to cop something
(ลิล จิมมี่ เซ็นท มี ซัมติง , ไอ นี๊ด ทู ค็อพ ซัมติง)
Got Some [Got Some], I know you got some
(ก็อท ซัม [ ก็อท ซัม ] , ไอ โนว์ ยู ก็อท ซัม)
N*gga stop frontin’, get at your boy
(เอ็น *gga สท๊อพ ฟ้อนดิน , เก็ท แอ็ท ยุร บอย)
Hook it up like Master P [Ughh]
(ฮุ๊ค อิท อั๊พ ไล๊ค ม๊าสเต้อร์ พี [ Ughh ])
Would it be a tragedy to fill me the best weed
(เวิด ดิท บี อะ ทร๊าจิดี้ ทู ฟิลล มี เดอะ เบ๊สท์ วี)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gin & Juice II คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น