เนื้อเพลง If I Could Go คำอ่านไทย Angie Martinez feat Lil’ Mo, Sacario

Lil’ Mo] Yeaaaaaaaaaaayyyyy!!!
(ลิล โม ] Yeaaaaaaaaaaayyyyy ! ! !)
[Angie M] Oh yeah yeah
([ แอนจี้ เอ็ม ] โอ เย่ เย่)
{Lil’ Mo] Yeaaaaaaaaaaayyyy!!!
({ลิล โม ] Yeaaaaaaaaaaayyyy ! ! !)
[Angie M] Uh, woo! come on, uh
([ แอนจี้ เอ็ม ] อา , วู ! คัมมอน , อา)
[Lil’ Mo] If I can go, with you
([ ลิล โม ] อิ๊ฟ ฟาย แคน โก , วิธ ยู)
[Angie M] Yo, yo, uh
([ แอนจี้ เอ็ม ] โย , โย , อา)

[Verse 1: Angie Martinez]
([ เฝิซ 1 : แอนจี้ Martinez ])
If I can chose a place to go it gotta be far away
(อิ๊ฟ ฟาย แคน โชส อะ เพลส ทู โก อิท กอททะ บี ฟาร์ อะเวย์)
From here we could crossover like Hardaway
(ฟรอม เฮียร วี เคิด crossover ไล๊ค Hardaway)
Somewhere outside the states where tommorow’s like today
(ซัมแวร์ เอ๊าทไซ้ด เดอะ สเทท แวร์ ทอมโมโรว ไล๊ค ทูเดย์)
And I’m out in a space where nobody else can stay
(แอนด์ แอม เอ๊าท อิน อะ สเพ๊ซ แวร์ โนบอดี้ เอ๊ลส แคน สเทย์)
And, if I can go, with you
(แอนด์ , อิ๊ฟ ฟาย แคน โก , วิธ ยู)
Then I’ll go get the ticket right now if that’s cool
(เด็น อิลล โก เก็ท เดอะ ทิ๊คเค๊ท ไร๊ท นาว อิ๊ฟ แด้ท คูล)
Have you ever been close to feelin like leavin the coast too
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน โคลส ทู ฟีลิน ไล๊ค เลวิน เดอะ โค้สท ทู)
Feelin like leavin with somebody who
(ฟีลิน ไล๊ค เลวิน วิธ ซัมบอดี้ ฮู)
Hold you the right way while watchin the night fade
(โฮลด์ ยู เดอะ ไร๊ท เวย์ ไวล์ วันชิน เดอะ ไน๊ท เฟด)
Make you feel like you right back in the ninth grade
(เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค ยู ไร๊ท แบ็ค อิน เดอะ ไนนธ เกรด)
When you know what he likes and what he might say
(เว็น ยู โนว์ ว๊อท ฮี ไล๊ค แซน ว๊อท ฮี ไมท เซย์)
And you try to be calm and answer in nice ways
(แอนด์ ยู ธราย ทู บี คาลํม แอนด์ แอ๊นเซ่อร อิน ไน๊ซ์ เวย์)
And, if I can go, with you
(แอนด์ , อิ๊ฟ ฟาย แคน โก , วิธ ยู)
Way out the states no 2 ways and no page
(เวย์ เอ๊าท เดอะ สเทท โน 2 เวย์ แซน โน เพจ)
No cells and no trace, and you just a phone call away
(โน เซล แซน โน เทร๊ซ , แอนด์ ยู จั๊สท ดา โฟน คอลลํ อะเวย์)
So all I got to say is
(โซ ออล ไอ ก็อท ทู เซย์ อีส)

[Chorus: Lil’ Mo]
([ ค๊อรัส : ลิล โม ])
If I can go, contigo, I’ll pack my things, soon as you say
(อิ๊ฟ ฟาย แคน โก , contigo , อิลล แพ็ค มาย ทริง , ซูน แอส ยู เซย์)
Baby vamos, we’ll fly away, like there is no, no tomorrow
(เบ๊บี้ วาโหมดสฺ , เวลล ฟลาย อะเวย์ , ไล๊ค แดร์ อีส โน , โน ทูม๊อโร่ว)
If can go, contigo, I’ll tell my friends, nothing at all
(อิ๊ฟ แคน โก , contigo , อิลล เทลล มาย เฟรน , นัธอิง แอ็ท ดอร์)
I’ll get my things, soon as you say, baby vamos, we’ll fly away
(อิลล เก็ท มาย ทริง , ซูน แอส ยู เซย์ , เบ๊บี้ วาโหมดสฺ , เวลล ฟลาย อะเวย์)

[Verse 2: Sacario]
([ เฝิซ 2 : Sacario ])
And, if I can go, with you
(แอนด์ , อิ๊ฟ ฟาย แคน โก , วิธ ยู)
Oh boy we ’bout to make a lot of people annoyed
(โอ บอย วี เบาท ทู เม้ค เก ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล แอนนอย)
And cry you better know I know how to sneak with them toys
(แอนด์ คราย ยู เบ๊ทเท่อร์ โนว์ ไอ โนว์ ฮาว ทู ซนีค วิธ เด็ม ทอย)
And boy with the block since around 94 boy
(แอนด์ บอย วิธ เดอะ บล๊อค ซิ๊นซ อะราวนฺดฺ 94 บอย)
And, if I can flow, with you
(แอนด์ , อิ๊ฟ ฟาย แคน โฟลว์ , วิธ ยู)
Huggin Tato after the studio I roll with you
(ฮัคกิน Tato แอ๊ฟเท่อร เดอะ ซทยูดิโอ ไอ โรลล วิธ ยู)
I send Dutch and three other goons to go get you
(ไอ เซ็นด ดัช แอนด์ ทรี อ๊อเธ่อร์ กูน ทู โก เก็ท ยู)
Sacario the name hold weights the whole issue
(Sacario เดอะ เนม โฮลด์ เว๊ท เดอะ โฮล อิ๊ชชู่)
Grown men keep on cryin get mo’ tissue
(กโรน เม็น คี๊พ ออน คายอิน เก็ท โม ทีฌยู)
The way me and this girl be rhymin it’s so official
(เดอะ เวย์ มี แอนด์ ดิส เกิร์ล บี ไรม์มิน อิทซ โซ อ๊อฟิซเชี่ยล)
Them I’m takin a trip too with no pistols
(เด็ม แอม ทอคกิ่น อะ ทริ๊พ ทู วิธ โน พิ๊สท่อล)
Cause everything peace only sand no streets
(ค๊อส เอ๊วี่ติง พี๊ซ โอ๊นลี่ แซนด์ โน สทรีท)
Little Miami Heat that’s the plan we’ll see
(ลิ๊ทเทิ่ล มายเอมอี ฮีท แด้ท เดอะ แพลน เวลล ซี)
Two cups, one in Senado one in Sand Beach
(ทู คัพ , วัน อิน Senado วัน อิน แซนด์ บีช)
And, I’ll think I’ll go, with you
(แอนด์ , อิลล ทริ๊งค อิลล โก , วิธ ยู)
So tell the station you need a week back to you
(โซ เทลล เดอะ สเทชั่น ยู นี๊ด อะ วี๊ค แบ็ค ทู ยู)

[Chorus: Lil’ Mo]
([ ค๊อรัส : ลิล โม ])
If I can go, contigo, I’ll pack my things, soon as you say
(อิ๊ฟ ฟาย แคน โก , contigo , อิลล แพ็ค มาย ทริง , ซูน แอส ยู เซย์)
Baby vamos, we’ll fly away, like there is no, no tomorrow
(เบ๊บี้ วาโหมดสฺ , เวลล ฟลาย อะเวย์ , ไล๊ค แดร์ อีส โน , โน ทูม๊อโร่ว)
If can go, contigo, I’ll tell my friends, nothing at all
(อิ๊ฟ แคน โก , contigo , อิลล เทลล มาย เฟรน , นัธอิง แอ็ท ดอร์)
I’ll get my things, soon as you say, baby vamos, we’ll fly away
(อิลล เก็ท มาย ทริง , ซูน แอส ยู เซย์ , เบ๊บี้ วาโหมดสฺ , เวลล ฟลาย อะเวย์)

[Bridge: Lil’ Mo]
([ บริดจ : ลิล โม ])
You can fly away, no one has to know
(ยู แคน ฟลาย อะเวย์ , โน วัน แฮ็ส ทู โนว์)
Will you take me with you, cause if I can go
(วิล ยู เท้ค มี วิธ ยู , ค๊อส อิ๊ฟ ฟาย แคน โก)
Soon as you say the word, we’ll be on our way
(ซูน แอส ยู เซย์ เดอะ เวิร์ด , เวลล บี ออน เอ๊า เวย์)
To a foreign place, you got to tell me
(ทู อะ ฟอร์เรน เพลส , ยู ก็อท ทู เทลล มี)

[Angie Martinez]
([ แอนจี้ Martinez ])
Yo, uh, so now that we got a plan are you comin? We could plan a week
(โย , อา , โซ นาว แดท วี ก็อท ดา แพลน อาร์ ยู คัมอิน วี เคิด แพลน อะ วี๊ค)
The only question now is LaGuardia or Kennedy?
(ดิ โอ๊นลี่ เคว๊สชั่น นาว อีส LaGuardia ออ เคนนีดี)

[Sacario]
([ Sacario ])
And a seat, know why? the window cause I like to see
(แอนด์ อะ ซีท , โนว์ วาย เดอะ วิ๊นโด้ว ค๊อส ไอ ไล๊ค ทู ซี)
And seein as to how I’m so fly me and the clouds can speak
(แอนด์ ซีอิน แอส ทู ฮาว แอม โซ ฟลาย มี แอนด์ เดอะ คลาวดํ แคน สพี๊ค)

[Angie+S]
([ แอนจี้ +เอส ])

And, since we ’bout to go, in a few
(แอนด์ , ซิ๊นซ วี เบาท ทู โก , อิน อะ ฟิว)

[Sacario]
([ Sacario ])
Go ‘head
(โก เฮด)

[Angie Martinez]
([ แอนจี้ Martinez ])
Oh, I just wanted to tell Trace thank you
(โอ , ไอ จั๊สท ว้อนท ทู เทลล เทร๊ซ แธ๊งค์ ยู)
That week off I’m grateful what was you tryin to say boo?
(แดท วี๊ค ออฟฟ แอม เกร๊ทฟุล ว๊อท วอส ยู ทายอิน ทู เซย์ บู)

[Sacario]
([ Sacario ])
Nuttin just grab my chain off the table and 2 way too
(นัทดิน จั๊สท แกร๊บ มาย เชน ออฟฟ เดอะ เท๊เบิ้ล แอนด์ 2 เวย์ ทู)

[Angie Martinez]
([ แอนจี้ Martinez ])
Ok, that little place it’s a great move
(โอเค , แดท ลิ๊ทเทิ่ล เพลส อิทซ ซา เกรท มู๊ฝ)
But ain’t no problems, unless the water don’t stay blue
(บั๊ท เอน โน โพร๊เบล่ม , อันเล๊ซ เดอะ ว๊อเท่อร ด้อนท์ สเทย์ บลู)

[Sacario]
([ Sacario ])
And the shop’s there?
(แอนด์ เดอะ ช๊อพ แดร์)

[Angie Martinez]
([ แอนจี้ Martinez ])
If they don’t got em, they don’t make em
(อิ๊ฟ เด ด้อนท์ ก็อท เอ็ม , เด ด้อนท์ เม้ค เอ็ม)

[[Sacario:] True!]
([ [ Sacario : ] ทรู ! ])
No concrete just sand, throw away your shoes
(โน ค๊อนครีท จั๊สท แซนด์ , โธรว์ อะเวย์ ยุร ชู)
Now, that we are on, our way
(นาว , แดท วี อาร์ ออน , เอ๊า เวย์)
And our bags is packed and the car service is not late
(แอนด์ เอ๊า แบ๊ก ซิส แพ็ค แอนด์ เดอะ คารํ เซ๊อร์ฝิซ อีส น็อท เหลท)
Everything’s ok, so I guess I catch you on the next track
(เอ๊วี่ติง โอเค , โซ ไอ เกสส ซาย แค็ทช ยู ออน เดอะ เน๊กซท แทร็ค)
Now I don’t gotta ask
(นาว ไอ ด้อนท์ กอททะ อาสคฺ)

[Chorus: Lil’ Mo]
([ ค๊อรัส : ลิล โม ])
If I can go, contigo, I’ll pack my things, soon as you say
(อิ๊ฟ ฟาย แคน โก , contigo , อิลล แพ็ค มาย ทริง , ซูน แอส ยู เซย์)
Baby vamos, we’ll fly away, like there is no, no tomorrow
(เบ๊บี้ วาโหมดสฺ , เวลล ฟลาย อะเวย์ , ไล๊ค แดร์ อีส โน , โน ทูม๊อโร่ว)
If I can go, contigo, I’ll tell my friends, nothing at all
(อิ๊ฟ ฟาย แคน โก , contigo , อิลล เทลล มาย เฟรน , นัธอิง แอ็ท ดอร์)
I’ll get my things, soon as you say, baby vamos, we’ll fly away
(อิลล เก็ท มาย ทริง , ซูน แอส ยู เซย์ , เบ๊บี้ วาโหมดสฺ , เวลล ฟลาย อะเวย์)

[Outro: Lil’ Mo]
([ เอ๊าโต : ลิล โม ])
If I can go, contigo, I’ll pack my things, soon as you say
(อิ๊ฟ ฟาย แคน โก , contigo , อิลล แพ็ค มาย ทริง , ซูน แอส ยู เซย์)
Baby vamos, we’ll fly way, like there is no, no tomorrow
(เบ๊บี้ วาโหมดสฺ , เวลล ฟลาย เวย์ , ไล๊ค แดร์ อีส โน , โน ทูม๊อโร่ว)
And if I can go, contigo, I’ll tell my friends, nothing at all
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แคน โก , contigo , อิลล เทลล มาย เฟรน , นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Nothing at all, I’ll tell my friends, nothing at all
(นัธอิง แอ็ท ดอร์ , อิลล เทลล มาย เฟรน , นัธอิง แอ็ท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Could Go คำอ่านไทย Angie Martinez feat Lil’ Mo, Sacario

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น