เนื้อเพลง Feel It in The Air คำอ่านไทย Beanie Sigel

[Talkin]
([ ทอคกิ่น ])
My Spider senses is tinglin
(มาย สไพ๊เด้อร์ เซ้นส ซิส tinglin)
Feel somethin, got my radars up
(ฟีล ซัมติน , ก็อท มาย เรดา อั๊พ)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Somethin goin on, i feel funny cant tell me nuttin different
(ซัมติน โกอิน ออน , ไอ ฟีล ฟันนิ แค็นท เทลล มี นัทดิน ดีฟเฟอะเร็นท)
My nose twitchin
(มาย โน้ส twitchin)
Intuition settin in like steve vision
(อินทิวอีฌอัน เซทดิน อิน ไล๊ค สตีฝ ฝิ๊ชั่น)
I still close my eyes, i still see visions
(ไอ สทิลล โคลส มาย อาย , ไอ สทิลล ซี ฝิ๊ชั่น)
Still hear that voice in tha back of my mind
(สทิลล เฮียร แดท ว๊อยซ์ อิน ท่า แบ็ค อ็อฝ มาย ไมนด์)
So what i do? i still take heathe, i still listen
(โซ ว๊อท ไอ ดู ไอ สทิลล เท้ค heathe , ไอ สทิลล ลิ๊สซึ่น)
I still paint that perfect picture,
(ไอ สทิลล เพ้นท แดท เพ๊อร์เฟ็คท พิ๊คเจ้อร์ ,)
I still shine bright like a prism
(ไอ สทิลล ไชน์ ไบร๊ท ไล๊ค เก prism)
My words still skippin – thru air
(มาย เวิร์ด สทิลล skippin ธรู แอร์)
I know you cant, dont, wont get it
(ไอ โนว์ ยู แค็นท , ด้อนท์ , ว็อนท เก็ท ดิธ)
You n*ggas chose to ride that ship, sunk wit it
(ยู เอ็น *ggas โชส ทู ไรด์ แดท ชิพ , ซังค วิท ดิธ)
Im still afloat, i aint tha captain of tha yact but im on a boat
(แอม สทิลล อัฟโลท , ไอ เอน ท่า แค๊พเท่น อ็อฝ ท่า yact บั๊ท แอม ออน อะ โบ๊ท)
I aint actin what im not
(ไอ เอน แอสติน ว๊อท แอม น็อท)
Knowin that i dont, you n*ggas actin like you will but i know you wont, you wont
(โนว์อิน แดท ไอ ด้อนท์ , ยู เอ็น *ggas แอสติน ไล๊ค ยู วิล บั๊ท ไอ โนว์ ยู ว็อนท , ยู ว็อนท)
I read between tha lines of ya eyes to ya brows
(ไอ รี๊ด บีทะวีน ท่า ไลน์ อ็อฝ ยา อาย ทู ยา บเรา)
Ya handshake aint matchin ya smile
(ยา แฮนเชค เอน แมทชิน ยา สไมล์)
Ill holla, you n*ggas foul
(อิลล ฮอลละ , ยู เอ็น *ggas เฟาล)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
I can feel it in tha air
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน ท่า แอร์)
I can feel it in tha air
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน ท่า แอร์)
I can feel it in tha air
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน ท่า แอร์)
I can hear it in your voice
(ไอ แคน เฮียร อิท อิน ยุร ว๊อยซ์)
I can feel it in tha air
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน ท่า แอร์)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
I sit alone in my 4 cornered room starin at hammers
(ไอ ซิท อะโลน อิน มาย 4 ค๊อร์เน่อร์ รูม สตาร์ริน แอ็ท แฮ๊มเมอร์)
Ready to go banannas
(เร๊ดี้ ทู โก banannas)
2 vests on me, 2 techs, extra clips on me
(2 เฝ็ซท ออน มี , 2 ทิค , เอ๊กซทร่า คลิพ ออน มี)
I know my mind aint playin tricks on me
(ไอ โนว์ มาย ไมนด์ เอน เพลย์ยิน ทริ๊ค ออน มี)
I aint skitz hommie
(ไอ เอน skitz hommie)
Aint no body drop a nick on me
(เอน โน บ๊อดี้ ดรอพ อะ นิค ออน มี)
Its like they tryna plot a set on me
(อิทซ ไล๊ค เด ทายนา พล๊อท ดา เซ็ท ออน มี)
I hear this voice in tha back of my mind like mack tighten up ya circle
(ไอ เฮียร ดิส ว๊อยซ์ อิน ท่า แบ็ค อ็อฝ มาย ไมนด์ ไล๊ค แมกคฺ ทายอึน อั๊พ ยา เซ๊อร์เคิ้ล)
Before they hurt you
(บีฟอร์ เด เฮิร์ท ยู)
Read they body language
(รี๊ด เด บ๊อดี้ แล๊งเควจ)
85% communication non-verbal, 85% swear they know you
(85% ค็อมยูนิเคฌัน นอน เฝอแบ็ล , 85% สแวร์ เด โนว์ ยู)
10% you know they story, man tha other 5… time’ll show you, just know you
(10% ยู โนว์ เด สท๊อรี่ , แมน ท่า อ๊อเธ่อร์ 5 timell โชว์ ยู , จั๊สท โนว์ ยู)
Then pull they strings, you tha puppet master
(เด็น พูลล เด สทริง , ยู ท่า พั๊พเผ็ท ม๊าสเต้อร์)
**** them other bastards
(**** เด็ม อ๊อเธ่อร์ แบซเทิด)
Man watch who you puffin after
(แมน ว๊อทช ฮู ยู พัฟฟิน แอ๊ฟเท่อร)
Play ya cards, go against all odds
(เพลย์ ยา ค้าร์ด , โก อะเก๊นสท ดอร์ อ๊อดด)
Shoot for tha moon if you miss, you still amongst those stars
(ชู๊ท ฟอร์ ท่า มูน อิ๊ฟ ยู มิซ , ยู สทิลล อะมังซท โฑส สทาร์)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
I can feel it in tha air
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน ท่า แอร์)
I can feel it in tha air
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน ท่า แอร์)
I can feel it in tha air [i aint scared n*gga i aint goin no where]
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน ท่า แอร์ [ ไอ เอน ซคา เอ็น *gga ไอ เอน โกอิน โน แวร์ ])
I can hear it in your voice [can you feel me?]
(ไอ แคน เฮียร อิท อิน ยุร ว๊อยซ์ [ แคน ยู ฟีล มี ])
I can feel it in tha air [can you feel me?]
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน ท่า แอร์ [ แคน ยู ฟีล มี ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Can you feel it, can you feel it floatin?
(แคน ยู ฟีล อิท , แคน ยู ฟีล อิท โฟลดิน)
Without picture quotin, scriptures from revalation
(วิธเอ๊าท พิ๊คเจ้อร์ quotin , ซครีพเชอะ ฟรอม revalation)
Talk **** and got tha devil waitin
(ท๊อล์ค **** แอนด์ ก็อท ท่า เด๊ฝิ้ล เว๊ทดิน)
Body get stiff, so levitate
(บ๊อดี้ เก็ท ซทิฟ , โซ เลวิเทจ)
Why do i speak blasphemy?
(วาย ดู ไอ สพี๊ค บแลซฟิมิ)
Knowin one day that he’ll ask for me
(โนว์อิน วัน เดย์ แดท เฮ็ลล อาสคฺ ฟอร์ มี)
Ask for my sins
(อาสคฺ ฟอร์ มาย ซิน)
No one’ll feel his wrath for me
(โน onell ฟีล ฮิส แร็ธ ฟอร์ มี)
I go thru it, so you wouldnt do it…after me
(ไอ โก ธรู อิท , โซ ยู วูดดึ่น ดู อิท แอ๊ฟเท่อร มี)
As for me
(แอส ฟอร์ มี)
Im still circlin tha block before im parkin
(แอม สทิลล เซอคลิน ท่า บล๊อค บีฟอร์ แอม พาคกิน)
Not b*tchin, im just still cautious
(น็อท บี *tchin , แอม จั๊สท สทิลล คอฌัซ)
Same black parka, same uzzi, extra clips, still clappin wit that same larkin
(เซม แบล๊ค parka , เซม uzzi , เอ๊กซทร่า คลิพ , สทิลล แค๊พปิน วิท แดท เซม larkin)
Damn, i feel it in tha air, you not sincere
(แดมนํ , ไอ ฟีล อิท อิน ท่า แอร์ , ยู น็อท ซินเซียร์)
N*gga it aint an us, or we, or ima thing
(เอ็น *gga อิท เอน แอน อัซ , ออ วี , ออ แอมอา ทริง)
Its a good/bad karma thing
(อิทซ ซา กู๊ด /แบ้ด ค๊าร์ม่า ทริง)
This a song man the honest sing
(ดิส ซา ซ็อง แมน เดอะ อ๊อนเน็สท ซิง)
I swear i feel somethin honestly
(ไอ สแวร์ ไอ ฟีล ซัมติน ออนเอ็ซทลิ)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
I can feel it in tha air
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน ท่า แอร์)
I can feel it in tha air
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน ท่า แอร์)
I can feel it in tha air
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน ท่า แอร์)
I can hear it in your voice
(ไอ แคน เฮียร อิท อิน ยุร ว๊อยซ์)
I can feel it in tha air
(ไอ แคน ฟีล อิท อิน ท่า แอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feel It in The Air คำอ่านไทย Beanie Sigel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น