เนื้อเพลง Have You Ever Been in Love คำอ่านไทย Kimberley Locke

I never knew I could fly,
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู ไอ เคิด ฟลาย ,)
But something is taking me higher than ever,
(บั๊ท ซัมติง อีส เทคอิง มี ไฮเออะ แฑ็น เอ๊เฝ่อร์ ,)
Like something inside is lifting me up
(ไล๊ค ซัมติง อิ๊นไซด์ อีส ลิฝทิง มี อั๊พ)
Until I’m touching heaven.
(อันทิล แอม ทัชชิง เฮ๊ฝเฝ่น)
No matter what the world may bring,
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เดอะ เวิลด เมย์ บริง ,)
It all comes down to one thing.
(อิท ดอร์ คัม เดาน ทู วัน ทริง)

Have you ever been in love?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ)
Have you ever noticed how
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ โน๊ทิซ ฮาว)
The sky never seemed so blue,
(เดอะ สกาย เน๊เฝ่อร์ ซีม โซ บลู ,)
The whole world’s in time with you.
(เดอะ โฮล เวิลด ซิน ไทม์ วิธ ยู)
Have you ever known that someone
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ โนน แดท ซัมวัน)
Is gonna be the one,
(อีส กอนนะ บี ดิ วัน ,)
And no matter what you do,
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู ,)
The sun still shines on you.
(เดอะ ซัน สทิลล ไชน์ ออน ยู)
Like an angel from above,
(ไล๊ค แอน แอ๊งเจล ฟรอม อะโบ๊ฝ ,)
Have you ever been in love?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ)

And if he takes my hand,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฮี เท้ค มาย แฮนด์ ,)
I’m carried away with the force of the river.
(แอม แคร์รี่ อะเวย์ วิธ เดอะ ฟอร์ซ อ็อฝ เดอะ ริ๊เฝ่อร์)
And when there are mountains ahead,
(แอนด์ เว็น แดร์ อาร์ เม๊าเท่น อะเฮด ,)
They’re easy to face if we climb them together.
(เดรว อีสอิ ทู เฟซ อิ๊ฟ วี ไคลบ์ เด็ม ทูเก๊ทเธ่อร์)
Whatever dreams the night may bring,
(ฮว็อทเอฝเออะ ดรีม เดอะ ไน๊ท เมย์ บริง ,)
It all comes down to one thing.
(อิท ดอร์ คัม เดาน ทู วัน ทริง)

Have you ever been in love?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ)
Have you ever noticed how
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ โน๊ทิซ ฮาว)
The sky never seemed so blue,
(เดอะ สกาย เน๊เฝ่อร์ ซีม โซ บลู ,)
The whole world’s in time with you.
(เดอะ โฮล เวิลด ซิน ไทม์ วิธ ยู)
Have you ever known that someone
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ โนน แดท ซัมวัน)
Is gonna be the one.
(อีส กอนนะ บี ดิ วัน)
And no matter what you do,
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู ,)
The sun still shines on you.
(เดอะ ซัน สทิลล ไชน์ ออน ยู)
Like an angel from above,
(ไล๊ค แอน แอ๊งเจล ฟรอม อะโบ๊ฝ ,)
Have you ever been in love?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ)

No matter what you do, yeah.
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู , เย่)

Have you ever been in love?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ)
Have you ever noticed how
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ โน๊ทิซ ฮาว)
The sky never seemed so blue,
(เดอะ สกาย เน๊เฝ่อร์ ซีม โซ บลู ,)
The whole world’s in time with you.
(เดอะ โฮล เวิลด ซิน ไทม์ วิธ ยู)
Have you ever known that someone
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ โนน แดท ซัมวัน)
Is gonna be the one.
(อีส กอนนะ บี ดิ วัน)
And no matter what you do,
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู ,)
The sun still shines on you.
(เดอะ ซัน สทิลล ไชน์ ออน ยู)

Have you ever been in love?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ)
Have you ever noticed how
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ โน๊ทิซ ฮาว)
The sky always seemed so blue,
(เดอะ สกาย ออลเว ซีม โซ บลู ,)
The whole world’s in time with you.
(เดอะ โฮล เวิลด ซิน ไทม์ วิธ ยู)
Have you ever known that someone
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ โนน แดท ซัมวัน)
Is gonna be the one.
(อีส กอนนะ บี ดิ วัน)
And no matter what you do,
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู ,)
The sun still shines on you.
(เดอะ ซัน สทิลล ไชน์ ออน ยู)
Like an angel from above,
(ไล๊ค แอน แอ๊งเจล ฟรอม อะโบ๊ฝ ,)
Have you ever been in love?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ)

Yeah, yeah.
(เย่ , เย่)
Have you ever been in love?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Have You Ever Been in Love คำอ่านไทย Kimberley Locke

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น