เนื้อเพลง Love Lies คำอ่านไทย Bon Jovi

I was lost, then I found you.
(ไอ วอส ล็อซท , เด็น นาย เฟานด ยู)
I never thought it would be this way.
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ดิธ เวิด บี ดิส เวย์)
Showed you my heart, I left it unguarded,
(โชว์ ยู มาย ฮาร์ท , ไอ เล๊ฟท ดิธ อันกาดิด ,)
like a thief in the night you stole it away.
(ไล๊ค เก ทรี๊ฟ อิน เดอะ ไน๊ท ยู ซโทล อิท อะเวย์)

Now you’re gone, the pain goes on and on.
(นาว ยัวร์ กอน , เดอะ เพน โกซ ออน แอนด์ ออน)
I still hear you whispering to me through the shadows of the night.
(ไอ สทิลล เฮียร ยู วิซเปอร์ริง ทู มี ทรู เดอะ แฌดโอ อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)

Love lies, you’re just a victim of the headlines.
(ลัฝ ไล , ยัวร์ จั๊สท ดา ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ เดอะ เฮดไลน์)
You’re running on into a cold night.
(ยัวร์ รันนิง ออน อิ๊นทู อะ โคลด์ ไน๊ท)
You’re just a number of the love lies.
(ยัวร์ จั๊สท ดา นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ เดอะ ลัฝ ไล)

All alone you call it survival,
(ออล อะโลน ยู คอลลํ อิท เซอะไฝฝแอ็ล ,)
he lost at love to a stranger’s lines.
(ฮี ล็อซท แอ็ท ลัฝ ทู อะ ซทเรนเจอะ ไลน์)
Walking the streets, searching with vengeance
(วอคกิง เดอะ สทรีท , เซิชอิง วิธ เฝนแจ็นซ)
for a face that he dreams of night after night.
(ฟอร์ รา เฟซ แดท ฮี ดรีม อ็อฝ ไน๊ท แอ๊ฟเท่อร ไน๊ท)

Time goes on, all signs of life stolen, simple dreams were all broken.
(ไทม์ โกซ ออน , ออล ซายน อ็อฝ ไล๊ฟ ซโทเล็น , ซิ๊มเพิ่ล ดรีม เวอ ออล บโรเค็น)
Best of times become desperation but how many tears must you cry to
(เบ๊สท์ อ็อฝ ไทม์ บีคัม เดซเพอะเรฌัน บั๊ท ฮาว เมนอิ เทียร์ มัสท์ ยู คราย ทู)
survive?
(เซอร์ไฝ๊ฝ)

Love lies, you’re just a victim of the headlines.
(ลัฝ ไล , ยัวร์ จั๊สท ดา ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ เดอะ เฮดไลน์)
You’re running on into a cold night.
(ยัวร์ รันนิง ออน อิ๊นทู อะ โคลด์ ไน๊ท)
Just a number of the love lies.
(จั๊สท ดา นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ เดอะ ลัฝ ไล)

Love lies, you’re just another victim of the headlines.
(ลัฝ ไล , ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ เดอะ เฮดไลน์)
You’re running on into a cold night.
(ยัวร์ รันนิง ออน อิ๊นทู อะ โคลด์ ไน๊ท)
Just a number of the love lies.
(จั๊สท ดา นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ เดอะ ลัฝ ไล)

They met late one night in the city.
(เด เม็ท เหลท วัน ไน๊ท อิน เดอะ ซิ๊ที่)
Both men knew only one would stay.
(โบทรฺ เม็น นยู โอ๊นลี่ วัน เวิด สเทย์)
Scratched a picture of a heart on a bullet
(สแครทช อะ พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ อะ ฮาร์ท ออน อะ บัลเล่)
and took his life away.
(แอนด์ ทุค ฮิส ไล๊ฟ อะเวย์)

Love lies, you’re just another victim of the headlines.
(ลัฝ ไล , ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ เดอะ เฮดไลน์)
You’re running on into a cold night.
(ยัวร์ รันนิง ออน อิ๊นทู อะ โคลด์ ไน๊ท)
Just a number of the love lies.
(จั๊สท ดา นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ เดอะ ลัฝ ไล)

Love lies, you’re just a victim of the headlines.
(ลัฝ ไล , ยัวร์ จั๊สท ดา ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ เดอะ เฮดไลน์)
You’re running on into a cold night.
(ยัวร์ รันนิง ออน อิ๊นทู อะ โคลด์ ไน๊ท)
Just a number of the love lies.
(จั๊สท ดา นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ เดอะ ลัฝ ไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Lies คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น