เนื้อเพลง Cover You in Oil คำอ่านไทย AC/DC

Ballbreaker [1995]
(Ballbreaker [ 1995 ])
[Young, Young]
([ ยัง , ยัง ])

I like to slip into something good
(ไอ ไล๊ค ทู สลิ๊พ อิ๊นทู ซัมติง กู๊ด)
I see a young girl in the neighborhood
(ไอ ซี อะ ยัง เกิร์ล อิน เดอะ เนเบอะฮุด)
The way she move, I must confess
(เดอะ เวย์ ชี มู๊ฝ , ไอ มัสท์ คอนเฟสส)
I like to run my hands up and down her legs
(ไอ ไล๊ค ทู รัน มาย แฮนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน เฮอ เล้ก)
The way she dress, she look so fine
(เดอะ เวย์ ชี เดรส , ชี ลุ๊ค โซ ไฟน)
I’ll make her wet, I’ll make her mine [Gonna make her mine]
(อิลล เม้ค เฮอ เว๊ท , อิลล เม้ค เฮอ ไมน์ [ กอนนะ เม้ค เฮอ ไมน์ ])
She like it hard, she like it slow [She don’t like it slow]
(ชี ไล๊ค อิท ฮาร์ด , ชี ไล๊ค อิท สโลว์ [ ชี ด้อนท์ ไล๊ค อิท สโลว์ ])
All right honey, come on lets go
(ออล ไร๊ท ฮั๊นนี่ , คัมมอน เล็ท โก)

Baby, what you want, it’s the way she move [Baby, feel what you want]
(เบ๊บี้ , ว๊อท ยู ว้อนท , อิทซ เดอะ เวย์ ชี มู๊ฝ [ เบ๊บี้ , ฟีล ว๊อท ยู ว้อนท ])
Feel what you need, come on let’s go [Baby, feel what you need]
(ฟีล ว๊อท ยู นี๊ด , คัมมอน เล็ท โก [ เบ๊บี้ , ฟีล ว๊อท ยู นี๊ด ])

Cover you in oil
(โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์)
I wanna cover you in oil [Let me cover you in oil]
(ไอ วอนนา โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์ [ เล็ท มี โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์ ])
Let me cover you in oil [I wanna cover you in oil]
(เล็ท มี โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์ [ ไอ วอนนา โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์ ])
Cover you in oil [Let me cover you in oil]
(โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์ [ เล็ท มี โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์ ])
[Yeah]
([ เย่ ])
Pull on the zip, she give good lip service
(พูลล ออน เดอะ สิพ , ชี กี๊ฝ กู๊ด ลิพ เซ๊อร์ฝิซ)
It’s nothing for the show, I just pay to see her go
(อิทซ นัธอิง ฟอร์ เดอะ โชว์ , ไอ จั๊สท เพย์ ทู ซี เฮอ โก)
She make you hot, you spray your lot
(ชี เม้ค ยู ฮอท , ยู สเพรย์ ยุร ล็อท)
[So] Comin’ in honey, we’re headin’ to the top
([ โซ ] คัมอิน อิน ฮั๊นนี่ , เวีย เฮดิน ทู เดอะ ท๊อพ)
The way she push, don’t give a dime [she don’t give a dime]
(เดอะ เวย์ ชี พุช , ด้อนท์ กี๊ฝ อะ ไดม [ ชี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ ไดม ])
Abuse your life, gonna make you satisfied
(อะบิ๊วส ยุร ไล๊ฟ , กอนนะ เม้ค ยู แซทอิซไฟด)
She’s kinda rough, she give it tough
(ชี กินดา รั๊ฟ , ชี กี๊ฝ อิท ทั๊ฟ)
Come on honey and strut your stuff
(คัมมอน ฮั๊นนี่ แอนด์ ซทรัท ยุร สทั๊ฟฟ)

Baby [feel] what you want, it’s the way she move
(เบ๊บี้ [ ฟีล ] ว๊อท ยู ว้อนท , อิทซ เดอะ เวย์ ชี มู๊ฝ)
[Baby,] Feel what you need, come on let’s go
([ เบ๊บี้ , ] ฟีล ว๊อท ยู นี๊ด , คัมมอน เล็ท โก)

Cover you in oil
(โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์)
I wanna cover you in oil [Cover you in oil]
(ไอ วอนนา โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์ [ โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์ ])
Let me cover you in oil [I wanna cover you in oil]
(เล็ท มี โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์ [ ไอ วอนนา โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์ ])
Cover you in oil [Let me cover you in oil]
(โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์ [ เล็ท มี โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์ ])

[Let’s go
([ เล็ท โก)
Ooooh yeah
(อู้ เย่)
Yeeeeeeeah
(Yeeeeeeeah)

Baby what you want
(เบ๊บี้ ว๊อท ยู ว้อนท)
It’s the way she move me
(อิทซ เดอะ เวย์ ชี มู๊ฝ มี)
Feel what you need
(ฟีล ว๊อท ยู นี๊ด)
So come on let’s go – yeah
(โซ คัมมอน เล็ท โก เย่)

Cover you in oil
(โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์)
Cover you in oil
(โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์)
Let me cover you in oil
(เล็ท มี โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์)
I wanna cover you in oil
(ไอ วอนนา โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์)
I wanna cover you in oil
(ไอ วอนนา โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์)
Cover you in oil
(โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์)
Let me cover you in oil
(เล็ท มี โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์)
Cover you in oil
(โค๊ฝเฝ่อร์ ยู อิน ออยล์)
Cover you
(โค๊ฝเฝ่อร์ ยู)
In oil
(อิน ออยล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cover You in Oil คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น