เนื้อเพลง His Pleasure Is My Pain คำอ่านไทย Jewel

A man stands in the doorway like a small child
(อะ แมน สแทนด์ ซิน เดอะ ดอร์เวย์ ไล๊ค เก สมอลล์ ชายลํดํ)
angry fists
(แองกริ ฟิซท)
she lies on her bed her head buried in her pillow
(ชี ไล ออน เฮอ เบ๊ด เฮอ เฮด เบ๊อรี่ อิน เฮอ พิ๊ลโล่ว)
and she stares at the moon
(แอนด์ ชี สแทร์ แอ็ท เดอะ มูน)
he speaks to her all the words shes heard too many times before
(ฮี สพี๊ค ทู เฮอ ออล เดอะ เวิร์ด ชี เฮิด ทู เมนอิ ไทม์ บีฟอร์)
and pretty soon she just let’s his voice fade away
(แอนด์ พริ๊ทที่ ซูน ชี จั๊สท เล็ท ฮิส ว๊อยซ์ เฟด อะเวย์)

and she thinks…
(แอนด์ ชี ทริ๊งค)

This was a gradual steel frost
(ดิส วอส ซา กแรจอวล สทีล ฟร็อซท)
that started with cold feet
(แดท สท๊าร์ท วิธ โคลด์ ฟีท)
and ended with numb hearts
(แอนด์ เอ็นด วิธ นัมบ์ ฮาร์ท)

This was once satisfying sex but now no longer is
(ดิส วอส วั๊นซ แซทอิซไฟอิง เซ็กซ บั๊ท นาว โน ลองเงอ อีส)

It was once filled with the possibilities of new china or old stone
(อิท วอส วั๊นซ ฟิลล วิธ เดอะ โพซบิวลีที่ อ็อฝ นิว ไชนะ ออ โอลด์ สโทน)
but now it’s exagerated and waterlogged no longer what these
(บั๊ท นาว อิทซ เอ๊คซีเจต แอนด์ waterlogged โน ลองเงอ ว๊อท ฑิส)
hands had
(แฮนด์ แฮ็ด)
intended and still I cry in my sleep
(อินเท็นด แอนด์ สทิลล ไอ คราย อิน มาย สลี๊พ)

He always said I was too sensitive,
(ฮี ออลเว เซ็ด ดาย วอส ทู เซนซิทิฝ ,)

but I say
(บั๊ท ไอ เซย์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

at least I never meant to make him cry.
(แอ็ท ลีซท ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เม้ค ฮิม คราย)
At least I never meant to make him hurt that way
(แอ็ท ลีซท ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เม้ค ฮิม เฮิร์ท แดท เวย์)
Nooo I never meant to make him cry
(นู ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เม้ค ฮิม คราย)
Never meant to make him hurt that way
(เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เม้ค ฮิม เฮิร์ท แดท เวย์)

Yes it’s true, I’m too senstive
(เย็ซ อิทซ ทรู , แอม ทู senstive)
but he takes pleasure in my pain.
(บั๊ท ฮี เท้ค พเลฉเออะ อิน มาย เพน)
Yes it’s true, I’m too senstive
(เย็ซ อิทซ ทรู , แอม ทู senstive)
but he takes pleasure in my pain.
(บั๊ท ฮี เท้ค พเลฉเออะ อิน มาย เพน)

And the unheard hours they fly by
(แอนด์ ดิ unheard เอาเอ้อร์ เด ฟลาย บาย)
she goes to the window
(ชี โกซ ทู เดอะ วิ๊นโด้ว)
she puts on a nightgown and brushes her hair
(ชี พุท ออน อะ ไนท์กรอน แอนด์ บรัชเชด เฮอ แฮร์)
he’s already asleep
(อีส ออลเร๊ดี้ อะสลี๊พ)
by the time she
(บาย เดอะ ไทม์ ชี)

goes and lays herself back down.
(โกซ แซน เลย์ เฮอเซลฟ แบ็ค เดาน)
she thinks
(ชี ทริ๊งค)

my god, what am I doing here?
(มาย ก๊อด , ว๊อท แอ็ม ไอ ดูอิง เฮียร)

My bones have grown tired of his hunger, of his gray eyes,
(มาย โบน แฮ็ฝ กโรน ไทร์ อ็อฝ ฮิส ฮังเกอะ , อ็อฝ ฮิส กเร อาย ,)
and I feel if I were to stay one more night here I’d die or explode
(แอนด์ ดาย ฟีล อิ๊ฟ ฟาย เวอ ทู สเทย์ วัน โม ไน๊ท เฮียร อาย ดาย ออ เอ็กซโพลด)
or worse yet just fade away.
(ออ เวิ๊ร์ส เย๊ท จั๊สท เฟด อะเวย์)
There have been days so dark that I felt like august
(แดร์ แฮ็ฝ บีน เดย์ โซ ด๊าร์ค แดท ไอ เฟ็ลท ไล๊ค ออกัซท)
and that I soon too would turn to fall.
(แอนด์ แดท ไอ ซูน ทู เวิด เทิร์น ทู ฟอลล์)
he always said I was too sensitive that if I cared so much
(ฮี ออลเว เซ็ด ดาย วอส ทู เซนซิทิฝ แดท อิ๊ฟ ฟาย คารํ โซ มัช)
the world could kill me that way.
(เดอะ เวิลด เคิด คิลล์ มี แดท เวย์)
I wonder if he’s only half alive or if he’s simply always been this
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ อีส โอ๊นลี่ ฮาล์ฟ อะไล๊ฝ ออ อิ๊ฟ อีส ซีมพลิ ออลเว บีน ดิส)
inarticulate,
(อินาทีคอิวเล็ท ,)
cause I say
(ค๊อส ไอ เซย์)

[repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

And she get’s out of bed and looks at her feet as though they
(แอนด์ ชี เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เบ๊ด แอนด์ ลุ๊ค แอ็ท เฮอ ฟีท แอส โธ เด)
were the wings for her freedom
(เวอ เดอะ วิง ฟอร์ เฮอ ฟรีดัม)
she gets up and goes to the door
(ชี เก็ท อั๊พ แอนด์ โกซ ทู เดอะ ดอร์)
it’s a moment in which anything can happen
(อิทซ ซา โม๊เม้นท อิน วิช เอนอิธิง แคน แฮ๊พเพ่น)
instead she gets out some clothing
(อินสเท๊ด ชี เก็ท เอ๊าท ซัม คโลฑอิง)
puts it in a bag and leaves him sleeping
(พุท ซิท อิน อะ แบ๊ก แอนด์ ลี๊ฝ ฮิม ซลีพพิง)

while she heads for the door.
(ไวล์ ชี เฮด ฟอร์ เดอะ ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง His Pleasure Is My Pain คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น