เนื้อเพลง Who Are You when I’m Not Looking คำอ่านไทย Joe Nichols

My oh my, you’re so good looking
(มาย โอ มาย , ยัวร์ โซ กู๊ด ลุคอิง)
Hold yourself together like a pair of bookends
(โฮลด์ ยุรเซลฟ ทูเก๊ทเธ่อร์ ไล๊ค เก แพ อ็อฝ bookends)
But I’ve not tasted all you’re cooking
(บั๊ท แอฝ น็อท เท๊ซท ออล ยัวร์ คูคอิง)
Who are you when I’m not looking
(ฮู อาร์ ยู เว็น แอม น็อท ลุคอิง)

Do you pour a little something on the rocks
(ดู ยู พาว รา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง ออน เดอะ ร๊อค)
Slide down the hallway in your socks
(สไล๊ด เดาน เดอะ ฮอวเวย์ อิน ยุร ซ๊อค)
When you undress, do you leave a path
(เว็น ยู อันดเรซ , ดู ยู ลี๊ฝ อะ พาธ)
Then SINK TO your nose in a bubble bath
(เด็น ซิ๊งค ทู ยุร โน้ส อิน อะ บั๊บเบิ้ล บ๊าทร)

My oh my, you’re so good looking
(มาย โอ มาย , ยัวร์ โซ กู๊ด ลุคอิง)
Hold yourself together like a pair of bookends
(โฮลด์ ยุรเซลฟ ทูเก๊ทเธ่อร์ ไล๊ค เก แพ อ็อฝ bookends)
But I’ve not tasted all you’re cooking
(บั๊ท แอฝ น็อท เท๊ซท ออล ยัวร์ คูคอิง)
Who are you when I’m not looking
(ฮู อาร์ ยู เว็น แอม น็อท ลุคอิง)

I wanna know, I wanna know, I wanna know
(ไอ วอนนา โนว์ , ไอ วอนนา โนว์ , ไอ วอนนา โนว์)

Do you break things when you get mad
(ดู ยู เบร๊ค ทริง เว็น ยู เก็ท แม้ด)
Eat a box of chocolate cause you’re feeling bad
(อี๊ท ดา บ๊อกซฺ อ็อฝ ชอคโอะลิท ค๊อส ยัวร์ ฟีลอิง แบ้ด)
Do you paint your toes ’cause you bite your nails
(ดู ยู เพ้นท ยุร โท ค๊อส ยู ไบ้ท์ ยุร เนล)
And call up mama when all else fails
(แอนด์ คอลลํ อั๊พ มามะ เว็น ออล เอ๊ลส เฟล)

Who are you when I’m not around
(ฮู อาร์ ยู เว็น แอม น็อท อะราวนฺดฺ)
When the door is locked and the shades are down
(เว็น เดอะ ดอร์ อีส ล๊อค แอนด์ เดอะ เฉด แซร์ เดาน)
Do you listen to your music quietly
(ดู ยู ลิ๊สซึ่น ทู ยุร มิ๊วสิค คไวเอ็ทลิ)
And when it feels just right ARE YA thinking of me
(แอนด์ เว็น หนิด ฟีล จั๊สท ไร๊ท อาร์ ยา ติ้งกิง อ็อฝ มี)

I wanna know, I wanna know, I wanna know
(ไอ วอนนา โนว์ , ไอ วอนนา โนว์ , ไอ วอนนา โนว์)

My oh my, you’re so good looking
(มาย โอ มาย , ยัวร์ โซ กู๊ด ลุคอิง)
But who are you when I’m not looking
(บั๊ท ฮู อาร์ ยู เว็น แอม น็อท ลุคอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who Are You when I’m Not Looking คำอ่านไทย Joe Nichols

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น