เนื้อเพลง Girlfriend/Boyfriend คำอ่านไทย Blackstreet

[Teddy]
([ เท๊ดดี้ ])
Blackstreet, JJ
(Blackstreet , JJ)
Come on
(คัมมอน)
Uh, uh, uh, uh
(อา , อา , อา , อา)
Yeah, what what
(เย่ , ว๊อท ว๊อท)
[Teddy and Janet]
([ เท๊ดดี้ แอนด์ แจนเนท ])
What’s up girlfriend?
(ว๊อท อั๊พ เกลิลเฟรน)
What’s up boyfriend?
(ว๊อท อั๊พ บอยเฟรน)
Yo meet my girlfriend
(โย มี๊ท มาย เกลิลเฟรน)
Meet my boyfriend
(มี๊ท มาย บอยเฟรน)
This is my girlfriend
(ดิส ซิส มาย เกลิลเฟรน)
This is my boyfriend
(ดิส ซิส มาย บอยเฟรน)
So what’s up girlfriend?
(โซ ว๊อท อั๊พ เกลิลเฟรน)
So what’s up boyfriend?
(โซ ว๊อท อั๊พ บอยเฟรน)
Yeah you know, uh huh, what’s up?
(เย่ ยู โนว์ , อา ฮู , ว๊อท อั๊พ)
[Teddy]
([ เท๊ดดี้ ])
I can’t get her off my back
(ไอ แค็นท เก็ท เฮอ ออฟฟ มาย แบ็ค)
Give her a little love she don’t know how to act
(กี๊ฝ เฮอ รา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ชี ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท)
She be gettin’ mad ’cause I don’t want her back
(ชี บี เกดดิน แม้ด ค๊อส ไอ ด้อนท์ ว้อนท เฮอ แบ็ค)
I didn’t know honey gets down like that
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ฮั๊นนี่ เก็ท เดาน ไล๊ค แดท)
Now girl I gotta watch us pack
(นาว เกิร์ล ไอ กอททะ ว๊อทช อัซ แพ็ค)
This female is a fatal attract
(ดิส ฟี๊เมล อีส ซา เฟ๊ท่อล แอทแทร็คท)
Maybe ’cause she got zipper to jack
(เมบี ค๊อส ชี ก็อท สีพเพอะ ทู แจ็ค)
She didn’t know I puts it down like that
(ชี ดิ๊นอิน โนว์ ไอ พุท ซิท เดาน ไล๊ค แดท)
that’s why…
(แด้ท วาย)
[Teddy]
([ เท๊ดดี้ ])
1 – Girlfriend on the phone
(1 เกลิลเฟรน ออน เดอะ โฟน)
Call me all day on the telephone
(คอลลํ มี ออล เดย์ ออน เดอะ เท๊ลเลโฟน)
Blowin’ up my beeper ’cause she ready to bone
(โบลวิน อั๊พ มาย บีเพอ ค๊อส ชี เร๊ดี้ ทู โบน)
Played me once, won’t leave me alone
(เพลย์ มี วั๊นซ , ว็อนท ลี๊ฝ มี อะโลน)
She keep paging me, calling me, stalking me, hawkin’ me
(ชี คี๊พ เพจจิ้ง มี , คอลลิง มี , stalkings มี , hawkin มี)
Followin’ me, telling me that she lovin’ me
(Followin มี , เทลลิง มี แดท ชี ลัฝวิน มี)
But my girlfriend said, just handle it
(บั๊ท มาย เกลิลเฟรน เซ็ด , จั๊สท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I can’t handle it
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Just handle it
(จั๊สท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I can’t handle it
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Just handle it
(จั๊สท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I can’t handle it
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Uh, pick it up JJ one time
(อา , พิค อิท อั๊พ JJ วัน ไทม์)
[Janet Jackson]
([ แจนเนท แจคสัน ])
I can’t get him out of my hair
(ไอ แค็นท เก็ท ฮิม เอ๊าท อ็อฝ มาย แฮร์)
Had the boy playin’ truth or dare
(แฮ็ด เดอะ บอย เพลย์ยิน ทรู๊ธ ออ แดร์)
Callin’ my phone this is where I be
(คอลลิน มาย โฟน ดิส ซิส แวร์ ไอ บี)
Boy said, sweetie you’re my main squeeze
(บอย เซ็ด , ซวิทอิ ยัวร์ มาย เมน สควี๊ซ)
It’s 2am and he’s back again
(อิทซ 2am แอนด์ อีส แบ็ค อะเกน)
Arms on my waist, all in my way
(อาร์ม ออน มาย เว๊สท , ออล อิน มาย เวย์)
Boy there must be more spice than this
(บอย แดร์ มัสท์ บี โม สไพ๊ซ แฑ็น ดิส)
[Janet]
([ แจนเนท ])
2 – Boyfriend on the phone
(2 บอยเฟรน ออน เดอะ โฟน)
Call me all day on the telephone
(คอลลํ มี ออล เดย์ ออน เดอะ เท๊ลเลโฟน)
Blowin’ up my beeper ’cause he ready to bone
(โบลวิน อั๊พ มาย บีเพอ ค๊อส ฮี เร๊ดี้ ทู โบน)
Played me once, won’t leave me alone
(เพลย์ มี วั๊นซ , ว็อนท ลี๊ฝ มี อะโลน)
He keep paging me, calling me, stalking me, hawkin’ me
(ฮี คี๊พ เพจจิ้ง มี , คอลลิง มี , stalkings มี , hawkin มี)
Followin’ me, telling me that he’s lovin’ me
(Followin มี , เทลลิง มี แดท อีส ลัฝวิน มี)
But my baby said, just handle it
(บั๊ท มาย เบ๊บี้ เซ็ด , จั๊สท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I can’t handle it
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Just handle it
(จั๊สท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I can’t handle it
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Just handle it
(จั๊สท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I can’t handle it
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Just handle it
(จั๊สท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I can’t handle it
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Yeah, turn the lights off, it’s about to get plenty dark
(เย่ , เทิร์น เดอะ ไล๊ท ออฟฟ , อิทซ อะเบ๊าท ทู เก็ท เพล๊นที่ ด๊าร์ค)
You wasn’t smart, you started f*ckin’ Ja with your heart
(ยู วอสซึ้น สมาร์ท , ยู สท๊าร์ท เอฟ *ckin จา วิธ ยุร ฮาร์ท)
If I ripped it apart don’t hate me, thank me baby
(อิ๊ฟ ฟาย ริพ ดิท อะพาร์ท ด้อนท์ เฮท มี , แธ๊งค์ มี เบ๊บี้)
If my world was yours it would drive you crazy
(อิ๊ฟ มาย เวิลด วอส ยุร ซิท เวิด ไดร๊ฝ ยู คเรสิ)
‘Cause I love what I do, like f*ckin’ you hoes and soon
(ค๊อส ไอ ลัฝ ว๊อท ไอ ดู , ไล๊ค เอฟ *ckin ยู โฮ แซน ซูน)
Talk to your tears until you feel there’s something to prove
(ท๊อล์ค ทู ยุร เทียร์ อันทิล ยู ฟีล แดร์ ซัมติง ทู พรู๊ฝ)
And with nothing to lose I can see you being a tease
(แอนด์ วิธ นัธอิง ทู ลู้ส ไอ แคน ซี ยู บีอิง อะ ทีส)
You f*ckin’ with me, just know we f*ckin’ for free
(ยู เอฟ *ckin วิธ มี , จั๊สท โนว์ วี เอฟ *ckin ฟอร์ ฟรี)
[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Yeah I know that you was lost, first bite had you tossed
(เย่ ไอ โนว์ แดท ยู วอส ล็อซท , เฟิร์สท ไบ้ท์ แฮ็ด ยู ท็อซ)
E-V-E, caramel skin b*tch cost
(อี วี อี , แคระเม็ล สกิน บี *tch คอสทํ)
And before you stroke the kitty n*gga better break off
(แอนด์ บีฟอร์ ยู ซโตรก เดอะ คิดดี เอ็น *gga เบ๊ทเท่อร์ เบร๊ค ออฟฟ)
N*gga wanna f*ckin’ run, better shake off
(เอ็น *gga วอนนา เอฟ *ckin รัน , เบ๊ทเท่อร์ เช้ค ออฟฟ)
Show me something, diamonds and the furs ain’t nothin’
(โชว์ มี ซัมติง , ได๊ม่อนดํ แซน เดอะ เฟอร์ เอน นอทติน)
Impress me, bless me with a Hummer, think I’m frontin’?
(อิมเพรส มี , เบล๊ส มี วิธ อะ ฮัมเมอร์ , ทริ๊งค แอม ฟ้อนดิน)
Big cat with the big gat ready to f*ck
(บิ๊ก แค๊ท วิธ เดอะ บิ๊ก แกท เร๊ดี้ ทู เอฟ *ck)
One nutt you done screamin’ damn baby I’m stuck!
(วัน nutt ยู ดัน สครีมมิน แดมนํ เบ๊บี้ แอม ซทัค !)
[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Why in the world would you continue to run my way?
(วาย อิน เดอะ เวิลด เวิด ยู คอนทิ๊นิว ทู รัน มาย เวย์)
Got hit once, found out that I don’t play
(ก็อท ฮิท วั๊นซ , เฟานด เอ๊าท แดท ไอ ด้อนท์ เพลย์)
What the deal mami?
(ว๊อท เดอะ ดีล มัมมี)
Who pushed you through the irony of F*ckin’
(ฮู พุช ยู ทรู ดิ ไอ๊ออนนี่ อ็อฝ เอฟ *ckin)
and s*ckin’ me, splitin’ the coke with me
(แอนด์ เอส *ckin มี , splitin เดอะ โคค วิธ มี)
[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Yeah you used to have me flippin’
(เย่ ยู ยู๊ส ทู แฮ็ฝ มี ฟริพพิน)
All your ex-hoes had me b*tchin’
(ออล ยุร เอ็คซ โฮ แฮ็ด มี บี *tchin)
Daddy, I never front, your d*ck game keep me twitchin’
(แดดดิ , ไอ เน๊เฝ่อร์ ฟร๊อนท , ยุร ดี *ck เกม คี๊พ มี twitchin)
[no doubt] How can you deny this freak?
([ โน เดาท ] ฮาว แคน ยู ดีนาย ดิส ฟรี๊ค)
Shhh…no need to speak, just meet me on Blackstreet
(Shhh โน นี๊ด ทู สพี๊ค , จั๊สท มี๊ท มี ออน Blackstreet)
Repeat 1
(รีพี๊ท 1)
Repeat 2
(รีพี๊ท 2)
Repeat 1 and repeat 2 [at the same time]
(รีพี๊ท 1 แอนด์ รีพี๊ท 2 [ แอ็ท เดอะ เซม ไทม์ ])
[Both]
([ โบทรฺ ])
She/he keep paging me, calling me, stalking me, hawkin’ me
(ชี /ฮี คี๊พ เพจจิ้ง มี , คอลลิง มี , stalkings มี , hawkin มี)
Followin’ me, telling me that s/he lovin’ me
(Followin มี , เทลลิง มี แดท เอส /ฮี ลัฝวิน มี)
But my baby/girlfriend said, just handle it
(บั๊ท มาย เบ๊บี้ /เกลิลเฟรน เซ็ด , จั๊สท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I can’t handle it
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Just handle it
(จั๊สท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I can’t handle it
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Just handle it
(จั๊สท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I can’t handle it
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Just handle it
(จั๊สท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I can’t handle it
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
[Teddy]
([ เท๊ดดี้ ])
We out
(วี เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girlfriend/Boyfriend คำอ่านไทย Blackstreet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น