เนื้อเพลง I Get Along Without You Very Well คำอ่านไทย Diana Krall

I get along without you very well,
(ไอ เก็ท อะลอง วิธเอ๊าท ยู เฝ๊รี่ เวลล ,)
Of course I do,
(อ็อฝ คอร์ส ไอ ดู ,)
Except when soft rains fall
(เอ็กเซ๊พท เว็น ซ๊อฟท เรน ฟอลล์)
And drip from leaves, then I recall
(แอนด์ ดริพ ฟรอม ลี๊ฝ , เด็น นาย รีคอลล)
The thrill of being sheltered in your arms.
(เดอะ ธริล อ็อฝ บีอิง เช๊ลเท่อร์ อิน ยุร อาร์ม)
Of course, I do,
(อ็อฝ คอร์ส , ไอ ดู ,)
But I get along without you very well.
(บั๊ท ไอ เก็ท อะลอง วิธเอ๊าท ยู เฝ๊รี่ เวลล)

I’ve forgotten you just like I should,
(แอฝ ฟอร์กอทเดน ยู จั๊สท ไล๊ค ไก เชิด ,)
Of course I have,
(อ็อฝ คอร์ส ไอ แฮ็ฝ ,)
Except to hear your name,
(เอ็กเซ๊พท ทู เฮียร ยุร เนม ,)
Or someone’s laugh that is the same,
(ออ ซัมวัน ล๊าฟ แดท อีส เดอะ เซม ,)
But I’ve forgotten you just like I should.
(บั๊ท แอฝ ฟอร์กอทเดน ยู จั๊สท ไล๊ค ไก เชิด)

What a guy, what a fool am I,
(ว๊อท ดา กาย , ว๊อท ดา ฟูล แอ็ม ไอ ,)
To think my breaking heart could kid the moon.
(ทู ทริ๊งค มาย บเรคคิง ฮาร์ท เคิด คิด เดอะ มูน)
What’s in store? Should I phone once more?
(ว๊อท ซิน สโทร์ เชิด ดาย โฟน วั๊นซ โม)
No, it’s best that I stick to my tune.
(โน , อิทซ เบ๊สท์ แดท ไอ สทิ๊ค ทู มาย จูน)

I get along without you very well,
(ไอ เก็ท อะลอง วิธเอ๊าท ยู เฝ๊รี่ เวลล ,)
Of course I do,
(อ็อฝ คอร์ส ไอ ดู ,)
Except perhaps in Spring,
(เอ็กเซ๊พท เพอร์แฮพส์ ซิน สพริง ,)
But I should never think of Spring,
(บั๊ท ไอ เชิด เน๊เฝ่อร์ ทริ๊งค อ็อฝ สพริง ,)
For that would surely break my heart in two.
(ฟอร์ แดท เวิด ฌูรลิ เบร๊ค มาย ฮาร์ท อิน ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Get Along Without You Very Well คำอ่านไทย Diana Krall

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น