เนื้อเพลง House of Sand คำอ่านไทย Elvis Presley

Oh you can take a whole lot of sand
(โอ ยู แคน เท้ค เก โฮล ล็อท อ็อฝ แซนด์)
And build a castle on the beach
(แอนด์ บิ้ลดํ อะ แค๊สเซิ่ล ออน เดอะ บีช)
And though you mold it and you plan
(แอนด์ โธ ยู โมลด์ ดิท แอนด์ ยู แพลน)
Still you got nothing in your reach
(สทิลล ยู ก็อท นัธอิง อิน ยุร รี๊ช)

One little slip and it tumbles down
(วัน ลิ๊ทเทิ่ล สลิ๊พ แอนด์ ดิท ทัมเบิล เดาน)
One wrong step and it crumbles all around
(วัน รอง สเท็พ แอนด์ ดิท แคมเบิล ซอร์ อะราวนฺดฺ)
Like a house without love, that’s sure to fall apart
(ไล๊ค เก เฮ้าส วิธเอ๊าท ลัฝ , แด้ท ชัวร์ ทู ฟอลล์ อะพาร์ท)
A house of sand is an empty work of art
(อะ เฮ้าส อ็อฝ แซนด์ อีส แอน เอ๊มพที่ เวิ๊ร์ค อ็อฝ อาร์ท)

You can build a tower of clay
(ยู แคน บิ้ลดํ อะ เท๊าเว่อร์ อ็อฝ เคลย์)
But if you ask my advice
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู อาสคฺ มาย แอดไฝ๊ซ์)
Well it is worthless as I say
(เวลล อิท อีส เวิธเล็ซ แอส ซาย เซย์)
I got no heart it’s cold as ice
(ไอ ก็อท โน ฮาร์ท อิทซ โคลด์ แอส ไอ๊ซ์)

One little slip and it tumbles down
(วัน ลิ๊ทเทิ่ล สลิ๊พ แอนด์ ดิท ทัมเบิล เดาน)
One wrong step and it crumbles all around
(วัน รอง สเท็พ แอนด์ ดิท แคมเบิล ซอร์ อะราวนฺดฺ)
Like a house without love, that’s sure to fall apart
(ไล๊ค เก เฮ้าส วิธเอ๊าท ลัฝ , แด้ท ชัวร์ ทู ฟอลล์ อะพาร์ท)
A house of sand is an empty work of art
(อะ เฮ้าส อ็อฝ แซนด์ อีส แอน เอ๊มพที่ เวิ๊ร์ค อ็อฝ อาร์ท)

One little slip and it tumbles down
(วัน ลิ๊ทเทิ่ล สลิ๊พ แอนด์ ดิท ทัมเบิล เดาน)
One wrong step and it crumbles all around
(วัน รอง สเท็พ แอนด์ ดิท แคมเบิล ซอร์ อะราวนฺดฺ)
Like a house without love, that’s sure to fall apart
(ไล๊ค เก เฮ้าส วิธเอ๊าท ลัฝ , แด้ท ชัวร์ ทู ฟอลล์ อะพาร์ท)
A house of sand is an empty work of art
(อะ เฮ้าส อ็อฝ แซนด์ อีส แอน เอ๊มพที่ เวิ๊ร์ค อ็อฝ อาร์ท)
A house of sand is an empty work of art
(อะ เฮ้าส อ็อฝ แซนด์ อีส แอน เอ๊มพที่ เวิ๊ร์ค อ็อฝ อาร์ท)
A house of sand is an empty work of art
(อะ เฮ้าส อ็อฝ แซนด์ อีส แอน เอ๊มพที่ เวิ๊ร์ค อ็อฝ อาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง House of Sand คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น