เนื้อเพลง Sexy Boy คำอ่านไทย Jasmine Trias

Do ya, do ya, do ya, do ya, do ya, yah
(ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , ยา)
Do ya, do ya, do ya, do ya, do ya, oh
(ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , โอ)
Do ya, do ya, do ya, do ya, do ya, oh
(ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , โอ)

I saw you on the beach in the sand looking sexy
(ไอ ซอว์ ยู ออน เดอะ บีช อิน เดอะ แซนด์ ลุคอิง เซคซิ)
And I tried to holla but somethin’ ’bout you would hex me
(แอนด์ ดาย ทไร ทู ฮอลละ บั๊ท ซัมติน เบาท ยู เวิด เฮ็คซ มี)
Tried to step to you but my crew left me hanging
(ทไร ทู สเท็พ ทู ยู บั๊ท มาย ครู เล๊ฟท มี แฮงอิง)
While I tried to make my move
(ไวล์ ไอ ทไร ทู เม้ค มาย มู๊ฝ)
What do I do
(ว๊อท ดู ไอ ดู)
When I try and try and try to get next to you
(เว็น นาย ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย ทู เก็ท เน๊กซท ทู ยู)

[REFRAIN:]
([ ริฟเรน : ])
Sexy boy you got me weak
(เซคซิ บอย ยู ก็อท มี วี๊ค)
And I really wanna get to know yeah
(แอนด์ ดาย ริแอ็ลลิ วอนนา เก็ท ทู โนว์ เย่)
I think about what we could be
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ว๊อท วี เคิด บี)
And I think I really really wanna hold ya [I want you]
(แอนด์ ดาย ทริ๊งค ไอ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ วอนนา โฮลด์ ยา [ ไอ ว้อนท ยู ])
If I could move my lips and speak
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด มู๊ฝ มาย ลิพ แซน สพี๊ค)
I’d tell you that I really want ya
(อาย เทลล ยู แดท ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท ยา)
But I can’t, so I’ll be thinking about us [start thinkin’ ’bout you]
(บั๊ท ไอ แค็นท , โซ อิลล บี ติ้งกิง อะเบ๊าท อัซ [ สท๊าร์ท ติ้งกิน เบาท ยู ])
Us chillin’ together
(อัซ ชิลลิน ทูเก๊ทเธ่อร์)

I watch you
(ไอ ว๊อทช ยู)
Tryin’ to give ya them eyes
(ทายอิน ทู กี๊ฝ ยา เด็ม อาย)
So ya see me
(โซ ยา ซี มี)
Hopin’ that when you finally look
(โฮพปิน แดท เว็น ยู ไฟแน็ลลิ ลุ๊ค)
I’m not trippin’
(แอม น็อท ทริพพิน)
Cause I like you
(ค๊อส ไอ ไล๊ค ยู)
Wanna slide you
(วอนนา สไล๊ด ยู)
All my numbers
(ออล มาย นั๊มเบ้อร์)
Cuz I’m really feeling you
(คัซ แอม ริแอ็ลลิ ฟีลอิง ยู)
What do I do
(ว๊อท ดู ไอ ดู)
When I try and try and try
(เว็น นาย ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)
To get next to you
(ทู เก็ท เน๊กซท ทู ยู)

[REPEAT REFRAIN]
([ รีพี๊ท ริฟเรน ])

Do ya, do ya, do ya, do ya, do ya…woh oh…
(ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา โว้ โอ)
Do ya, do ya, do ya, do ya, do ya…woh oh…
(ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา โว้ โอ)
Do ya, do ya, do ya, do ya, do ya…woh oh…
(ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา , ดู ยา โว้ โอ)

Baby I’ve been catchin’ feelings
(เบ๊บี้ แอฝ บีน แคซชิน ฟีลอิง)
It’s crazy
(อิทซ คเรสิ)
I wish we were just chillin’
(ไอ วิ๊ช วี เวอ จั๊สท ชิลลิน)
Maybe if you’re ready & willin’
(เมบี อิ๊ฟ ยัวร์ เร๊ดี้ & วิลลิน)
Baby, baby, baby I love you
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ ลัฝ ยู)

[REPEAT REFRAIN [3x]]
([ รีพี๊ท ริฟเรน [ 3x ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexy Boy คำอ่านไทย Jasmine Trias

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น