เนื้อเพลง Senses Working Overtime คำอ่านไทย Mandy Moore

[1,2, 3,4,5]
([ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ])

Hey hey,
(เฮ เฮ ,)
The clouds are whey,
(เดอะ คลาวดํ แซร์ ฮเว ,)
There’s straw for the donkeys,
(แดร์ ซทรอ ฟอร์ เดอะ ดองคิ ,)
And the innocents can all sleep safely,
(แอนด์ ดิ อิ๊นโนเซ้นท แคน ออล สลี๊พ เซพลิ ,)
All sleep safely.
(ออล สลี๊พ เซพลิ)

My, my,
(มาย , มาย ,)
Sun is pie,
(ซัน อีส ไพ ,)
There’s fodder for the cannons,
(แดร์ ฟอดเดอะ ฟอร์ เดอะ แค๊นน่อน ,)
And the guilty ones can all sleep safely,
(แอนด์ เดอะ กีลทิ วัน แคน ออล สลี๊พ เซพลิ ,)
All sleep safely.
(ออล สลี๊พ เซพลิ)

And all the world is football shaped,
(แอนด์ ออล เดอะ เวิลด อีส ฟุทบอล เชพ ,)
It’s just for me to kick in space,
(อิทซ จั๊สท ฟอร์ มี ทู คิ๊ค อิน สเพ๊ซ ,)
And I can see, hear, smell, touch, taste,
(แอนด์ ดาย แคน ซี , เฮียร , สเมลล์ , ทั๊ช , เท๊ซท ,)
And I’ve got one, two, three, four, five
(แอนด์ แอฝ ก็อท วัน , ทู , ทรี , โฟ , ไฟฝ)
Senses working overtime,
(เซ้นส เวิคกิง โอ๊เว่อร์ไทม์ ,)
Trying to take this all in,
(ทไรอิง ทู เท้ค ดิส ซอร์ อิน ,)
I’ve got one, two, three, four, five
(แอฝ ก็อท วัน , ทู , ทรี , โฟ , ไฟฝ)
Senses working overtime,
(เซ้นส เวิคกิง โอ๊เว่อร์ไทม์ ,)
Trying to taste the difference,
(ทไรอิง ทู เท๊ซท เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ,)
‘Tween the lemons and limes,
(Tween เดอะ เล๊ม่อน แซน ไลม ,)
The pain and the pleasure,
(เดอะ เพน แอนด์ เดอะ พเลฉเออะ ,)
And the church bells softly chime.
(แอนด์ เดอะ เชิร์ช เบลล์ ซอฟทลิ ไชม)

Hey hey,
(เฮ เฮ ,)
Night fights day,
(ไน๊ท ไฟ้ท เดย์ ,)
There’s food for the thinkers,
(แดร์ ฟู้ด ฟอร์ เดอะ thinkers ,)
And the innocents can all live slowly,
(แอนด์ ดิ อิ๊นโนเซ้นท แคน ออล ไล้ฝ ซโลลิ ,)
All live slowly,
(ออล ไล้ฝ ซโลลิ ,)
My, my,
(มาย , มาย ,)
The sky will cry,
(เดอะ สกาย วิล คราย ,)
Jewels for the thirsty,
(จิ๊วเอ็ล ฟอร์ เดอะ เธิซทิ ,)
And the guilty one’s can all die slowly
(แอนด์ เดอะ กีลทิ วัน แคน ออล ดาย ซโลลิ)
All die slowly.
(ออล ดาย ซโลลิ)

And all the world is biscuit shaped,
(แอนด์ ออล เดอะ เวิลด อีส บิ๊สกิต เชพ ,)
It’s just for me to feed my face,
(อิทซ จั๊สท ฟอร์ มี ทู ฟี มาย เฟซ ,)
And I can see, hear, smell, touch, taste,
(แอนด์ ดาย แคน ซี , เฮียร , สเมลล์ , ทั๊ช , เท๊ซท ,)
And I’ve got one, two, three, four, five,
(แอนด์ แอฝ ก็อท วัน , ทู , ทรี , โฟ , ไฟฝ ,)
Senses working overtime,
(เซ้นส เวิคกิง โอ๊เว่อร์ไทม์ ,)
Trying to take this all in,
(ทไรอิง ทู เท้ค ดิส ซอร์ อิน ,)
I’ve got one, two, three, four, five,
(แอฝ ก็อท วัน , ทู , ทรี , โฟ , ไฟฝ ,)
Senses working overtime,
(เซ้นส เวิคกิง โอ๊เว่อร์ไทม์ ,)
Trying to taste the difference,
(ทไรอิง ทู เท๊ซท เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ,)
‘Tween the lemons and limes,
(Tween เดอะ เล๊ม่อน แซน ไลม ,)
The pain and the pleasure,
(เดอะ เพน แอนด์ เดอะ พเลฉเออะ ,)
And the church bells softly chime,
(แอนด์ เดอะ เชิร์ช เบลล์ ซอฟทลิ ไชม ,)

And birds might fall from black skies,
(แอนด์ เบิร์ด ไมท ฟอลล์ ฟรอม แบล๊ค สกาย ,)
And bullies might give you black eyes,
(แอนด์ bullies ไมท กี๊ฝ ยู แบล๊ค อาย ,)
And busses might skid on black ice,
(แอนด์ บัซซิส ไมท ซคิด ออน แบล๊ค ไอ๊ซ์ ,)
But to me it’s very very beautiful,
(บั๊ท ทู มี อิทซ เฝ๊รี่ เฝ๊รี่ บยูทิฟุล ,)
[England’s glory!]
([ อีงกแล็นด กล๊อรี่ ! ])
Beautiful
(บยูทิฟุล)
[a striking beauty!]
([ อะ ซทไรคอิง บิ๊วที่ ! ])

And all the world is football shaped,
(แอนด์ ออล เดอะ เวิลด อีส ฟุทบอล เชพ ,)
It’s just for me to kick in space,
(อิทซ จั๊สท ฟอร์ มี ทู คิ๊ค อิน สเพ๊ซ ,)
And I can see, hear, smell, touch, taste,
(แอนด์ ดาย แคน ซี , เฮียร , สเมลล์ , ทั๊ช , เท๊ซท ,)
And I’ve got one, two, three, four, five,
(แอนด์ แอฝ ก็อท วัน , ทู , ทรี , โฟ , ไฟฝ ,)
Senses working overtime,
(เซ้นส เวิคกิง โอ๊เว่อร์ไทม์ ,)
Trying to take this all in,
(ทไรอิง ทู เท้ค ดิส ซอร์ อิน ,)
I’ve got one,two,three, four, five
(แอฝ ก็อท วัน , ทู , ทรี , โฟ , ไฟฝ)
Senses working overtime,
(เซ้นส เวิคกิง โอ๊เว่อร์ไทม์ ,)
Trying to tell the difference,
(ทไรอิง ทู เทลล เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ,)
‘Tween the goods and crimes,
(Tween เดอะ กู๊ด แซน ไคร์ม ,)
Dirt or treasure,
(เดิร์ท ออ เทร๊เช่อร ,)
And there’s one, two, three, four,five
(แอนด์ แดร์ วัน , ทู , ทรี , โฟ , ไฟฝ)
Senses working overtime,
(เซ้นส เวิคกิง โอ๊เว่อร์ไทม์ ,)
Trying to take this all in,
(ทไรอิง ทู เท้ค ดิส ซอร์ อิน ,)
I’ve got one, two, three, four, five,
(แอฝ ก็อท วัน , ทู , ทรี , โฟ , ไฟฝ ,)
Senses working overtime,
(เซ้นส เวิคกิง โอ๊เว่อร์ไทม์ ,)
Trying to taste the difference,
(ทไรอิง ทู เท๊ซท เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ,)
‘Tween the lemons and limes,
(Tween เดอะ เล๊ม่อน แซน ไลม ,)
The pain and the pleasure,
(เดอะ เพน แอนด์ เดอะ พเลฉเออะ ,)
And the church bells softly chime.
(แอนด์ เดอะ เชิร์ช เบลล์ ซอฟทลิ ไชม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Senses Working Overtime คำอ่านไทย Mandy Moore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น