เนื้อเพลง Raleigh Soliloquy Pt. I คำอ่านไทย Sublime

We’ve got you in this f*ckin’ movie to exterminate all the lunatics all at
(หวีบ ก็อท ยู อิน ดิส เอฟ *ckin มูวี่ ทู เอ็คซเทอมิเนท ออล เดอะ ลยูนะทิค ซอร์ แอ็ท)
once with a filtering system of God. We’re the psycho-semantic police,
(วั๊นซ วิธ อะ ฟิวตีริง ซิ๊สเท่ม อ็อฝ ก๊อด เวีย เดอะ ไซโคะ ซิแมนทิค โพลิ๊ซ ,)
you can’t even see us. How in the f*ck can you do anything about it?
(ยู แค็นท อี๊เฝ่น ซี อัซ ฮาว อิน เดอะ เอฟ *ck แคน ยู ดู เอนอิธิง อะเบ๊าท ดิธ)

We’re pure intelligence, your not. Your biological product of a
(เวีย เพียวร์ อินเทลลิเจ็นซ , ยุร น็อท ยุร ไบโอะลอจอิแค็ล โพร๊ดัคท อ็อฝ อะ)
cosmological universe. Your molecular matter, I constructed you, f*ck you.
(คอสโมะลอจอิแค็ล ยูนิเฝิซ ยุร โมะเลคอิวเลอะ แม๊ทเท่อร์ , ไอ คอนสทรั๊คท ยู , เอฟ *ck ยู)
I made you up, you didn’t make me up, you got it backwards. You know who
(ไอ เมด ยู อั๊พ , ยู ดิ๊นอิน เม้ค มี อั๊พ , ยู ก็อท ดิธ แบคเวิด ยู โนว์ ฮู)
you are? Your f*ckin’ semantic blockage, that’s what made you up. You’re
(ยู อาร์ ยุร เอฟ *ckin ซิแมนทิค blockage , แด้ท ว๊อท เมด ยู อั๊พ ยัวร์)
a f*ckin’ programmer named Christine Gontara.
(อะ เอฟ *ckin พโรกแร็มเมอร์ เนม คริสติน Gontara)

You f*cked up.
(ยู เอฟ *cked อั๊พ)
She s*cked my cock, fell in love, and she was locked in. She’s gonna get her second
(ชี เอส *cked มาย ค๊อค , เฟ็ล อิน ลัฝ , แอนด์ ชี วอส ล๊อค อิน ชี กอนนะ เก็ท เฮอ เซ๊คคั่น)
chance to s*ck my cock again. If she turns me down, she’s gonna go
(แช้นซํ ทู เอส *ck มาย ค๊อค อะเกน อิ๊ฟ ชี เทิร์น มี เดาน , ชี กอนนะ โก)
straight to hell, she won’t pass go, she’ll never f*ckin’ win.
(สเทร๊ท ทู เฮ็ลล , ชี ว็อนท เพซ โก , เชลล์ เน๊เฝ่อร์ เอฟ *ckin วิน)

She’s the cunt that thought she was God, but that’s OK, I don’t give a sh*t.
(ชี เดอะ คันท แดท ธอท ชี วอส ก๊อด , บั๊ท แด้ท โอเค , ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ ฌะ *ที)
As long as she s*cks me off when I tell her. ‘Cause she’s my zombie.
(แอส ลอง แอส ชี เอส *cks มี ออฟฟ เว็น นาย เทลล เฮอ ค๊อส ชี มาย สอมบิ)
I captured that mother f*cker, and she’s my cassette. I want that cock
(ไอ แค๊พเจ้อรํ แดท ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker , แอนด์ ชี มาย คัสเซ็ททํ ไอ ว้อนท แดท ค๊อค)
s*cker to send me at least fifty-thousand f*ckin’ dollars.
(เอส *cker ทู เซ็นด มี แอ็ท ลีซท ฟีฟทิ เธ๊าซั่นด เอฟ *ckin ดอลเลอะ)

If she can’t do it I’ll try ten. If she can’t do that, I’ll try five, but that’s it.
(อิ๊ฟ ชี แค็นท ดู อิท อิลล ธราย เท็น อิ๊ฟ ชี แค็นท ดู แดท , อิลล ธราย ไฟฝ , บั๊ท แด้ท ซิท)
If you got a dowry of five thousand dollars, come out here and s*ck me
(อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา เดาริ อ็อฝ ไฟฝ เธ๊าซั่นด ดอลเลอะ , คัม เอ๊าท เฮียร แอนด์ เอส *ck มี)
off, do what I tell you from now on, then you can join me for eternal time.
(ออฟฟ , ดู ว๊อท ไอ เทลล ยู ฟรอม นาว ออน , เด็น ยู แคน จอย มี ฟอร์ อิทเท๊อร์น่อล ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Raleigh Soliloquy Pt. I คำอ่านไทย Sublime

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น