เนื้อเพลง On to the Next One คำอ่านไทย Jay-Z feat Swizz Beatz

[Swizz Beats – Chorus]
([ สวิซ บีท ค๊อรัส ])
I got a million ways to get it
(ไอ ก็อท ดา มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู เก็ท ดิธ)
Choose one [choose one]
(ชู๊ส วัน [ ชู๊ส วัน ])
Hey, bring it back [bring it back]
(เฮ , บริง อิท แบ็ค [ บริง อิท แบ็ค ])
Now double your money and make a stack
(นาว ดั๊บเบิ้ล ยุร มั๊นนี่ แอนด์ เม้ค เก ซแท็ค)

I’m on to the next one
(แอม ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน)
On to the next one
(ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน)
On to the next one
(ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน)
On to the next one
(ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน)
On to the next one
(ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน)
On to the next one
(ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน)
On to the next one
(ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน)

Hold up, freeze
(โฮลด์ อั๊พ , ฟรีส)

Somebody bring me back some money please,
(ซัมบอดี้ บริง มี แบ็ค ซัม มั๊นนี่ พลีซ ,)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Hov on that new sh*t n-ggas like how come
(Hov ออน แดท นิว ฌะ *ที เอ็น ggas ไล๊ค ฮาว คัม)
N-ggas want my old sh-t, buy my old album
(เอ็น ggas ว้อนท มาย โอลด์ ฌะ ที , บาย มาย โอลด์ อั๊ลบั้ม)
N-ggas stuck on stupid, I gotta keep it moving
(เอ็น ggas ซทัค ออน สทิ๊วผิด , ไอ กอททะ คี๊พ อิท มูฝอิง)
N-ggas make the same sh-t, me I make the blueprint
(เอ็น ggas เม้ค เดอะ เซม ฌะ ที , มี ไอ เม้ค เดอะ บลูพริ้น)

Came in Range, hopped out the Lexus
(เคม อิน เร๊นจ , โฮ๊บ เอ๊าท เดอะ เล็กเซด)
every year since i’ve bin on that next sh-t
(เอ๊เฝอร์รี่ เยียร์ ซิ๊นซ แอฝ บิน ออน แดท เน๊กซท ฌะ ที)
traded in the gold for the platinum rolex’s
(ทราด อิน เดอะ โกลด์ ฟอร์ เดอะ พแลทนัม โรเหล็ก)
Now a n-gga wrist match the status of my records
(นาว อะ เอ็น gga ริ๊ซท แหมทช์ เดอะ สเท๊ทัซ อ็อฝ มาย เร๊คขอร์ด)

Used to rock a throwback, ballin on the corner
(ยู๊ส ทู ร๊อค กา โตวแบค , บอลลิน ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
Now I rock a teller suit looking like a owner
(นาว ไอ ร๊อค กา เทลเลอะ ซุ๊ท ลุคอิง ไล๊ค เก โอนเออะ)
No I’m not a Jonus brother I’m a grown up
(โน แอม น็อท ดา Jonus บร๊าเท่อรํ แอม มา กโรน อั๊พ)
No I’m not a virgin I use my cahonas
(โน แอม น็อท ดา เฝ๊อร์จิ้น นาย ยู๊ส มาย cahonas)

I move forward the only direction
(ไอ มู๊ฝ ฟ๊อร์เวิร์ด ดิ โอ๊นลี่ ดิเรคฌัน)
cant be scared to fail Search and perfection
(แค็นท บี ซคา ทู เฟล เซิร์ช แอนด์ เพอะเฟคฌัน)
Gotta keep it fresh even when we sexing
(กอททะ คี๊พ อิท เฟรช อี๊เฝ่น เว็น วี เซกซิง)
but don’t be mad at him when he’s on to the next one
(บั๊ท ด้อนท์ บี แม้ด แอ็ท ฮิม เว็น อีส ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน)

Freeze
(ฟรีส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
F-ck a throwback jersey cos we on to the next one,
(เอฟ ck กา โตวแบค เจอสิ คอซ วี ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน ,)
and f-ck that autotune cos we oohhhhn,
(แอนด์ เอฟ ck แดท autotune คอซ วี oohhhhn ,)
and n-ggas don’t be mad cos it’s all about progression,
(แอนด์ เอ็น ggas ด้อนท์ บี แม้ด คอซ อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท พโรกเรฌอัน ,)
loiterers should be arrested, I used to drink Kristal,
(loiterers เชิด บี อะเร๊สท , ไอ ยู๊ส ทู ดริ๊งค Kristal ,)
muthaf-ckers racist, so I switched Gold Bottles on to that spade sh-t,
(muthaf ckers เรซิสทฺ , โซ ไอ สวิทช์ โกลด์ บ๊อทเทิ่ล ออน ทู แดท ซเพด ฌะ ที ,)
you gon have another drink or you just gon babysit,
(ยู ก็อน แฮ็ฝ อะน๊าเทร่อร์ ดริ๊งค ออ ยู จั๊สท ก็อน babysit ,)
on to the next one, somebody call da waitress,
(ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน , ซัมบอดี้ คอลลํ ดา เวทเร็ซ ,)
Baby i’m a boss, i dunno what they do,
(เบ๊บี้ แอม มา บอส , ไอ ดันโน ว๊อท เด ดู ,)
I don’t get dropped, I dropped the label,
(ไอ ด้อนท์ เก็ท ดร็อพ , ไอ ดร็อพ เดอะ เล๊เบ้ล ,)
World can’t hold me, too much ambition,
(เวิลด แค็นท โฮลด์ มี , ทู มัช แอมบิ๊ชั่น ,)
always knew it’d be like this when I was in the kitchen,
(ออลเว นยู อิทด บี ไล๊ค ดิส เว็น นาย วอส ซิน เดอะ คิ๊ทเช่น ,)
n-ggas in the same spots, me I’m dodging rain drops,
(เอ็น ggas ซิน เดอะ เซม สพอท , มี แอม ดอดจิ้ง เรน ดรอพ ,)
meaning i’m on vacay, chillin on a big yacht,
(มีนนิง แอม ออน vacay , ชิลลิน ออน อะ บิ๊ก ย็อท ,)
yeah i go ton flip flops, white louie boat shoes,
(เย่ ไอ โก ท็อง ฟลิพ ฟล็อพ , ไว๊ท ลูยอี โบ๊ท ชู ,)
you should grow the f-ck up,
(ยู เชิด โกรว์ เดอะ เอฟ ck อั๊พ ,)
come here let me coach you,
(คัม เฮียร เล็ท มี โค้ช ยู ,)
Hold up,
(โฮลด์ อั๊พ ,)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Uh, Big pimpin in the house now,
(อา , บิ๊ก พิมปิน อิน เดอะ เฮ้าส นาว ,)
bought the land, tore the muthaf-cking house down,
(บอท เดอะ แลนด์ , โท เดอะ muthaf คิง เฮ้าส เดาน ,)
bought the car, tore the muthaf-cking roof off,
(บอท เดอะ คารํ , โท เดอะ muthaf คิง รู๊ฟ ออฟฟ ,)
ride clean, i don’t ever take the shoes off,
(ไรด์ คลีน , ไอ ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ เท้ค เดอะ ชู ออฟฟ ,)
bought the jeep, tore the muthaf-cking doors off,
(บอท เดอะ จีพ , โท เดอะ muthaf คิง ดอร์ ออฟฟ ,)
foot out dat b-tch about to sh-t like a skateboard,
(ฟุ้ท เอ๊าท แดซ บี tch อะเบ๊าท ทู ฌะ ที ไล๊ค เก สเคทบอร์ดท ,)
navigation on tryin to find my next thrill,
(แนฝิเกฌัน ออน ทายอิน ทู ไฟนด์ มาย เน๊กซท ธริล ,)
feelin myself i don’t even need an x pill,
(ฟีลิน ไมเซลฟ ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น นี๊ด แอน เอ๊กซฺ พิลล์ ,)
can’t chill but my neck will,
(แค็นท ชิล บั๊ท มาย เน็ค วิล ,)
haters really gon be mad off my next deal,
(เฮเดอ ริแอ็ลลิ ก็อน บี แม้ด ออฟฟ มาย เน๊กซท ดีล ,)
uh, i dont know hwy they really worry bout my pockets,
(อา , ไอ ด้อนท์ โนว์ hwy เด ริแอ็ลลิ ว๊อร์รี่ เบาท มาย พ๊อคเค่ท ,)
meanwhile i had Oprah chillin in the projects,
(มีนวาย ไอ แฮ็ด โอปราห์ ชิลลิน อิน เดอะ โพร๊เจ็คท ,)
had her out in Bed Stuy chillin on the steps,
(แฮ็ด เฮอ เอ๊าท อิน เบ๊ด สตูย ชิลลิน ออน เดอะ สเท็พ ,)
drinking quarter waters gotta be the best,
(ดริงคิง คว๊อร์เท่อร ว๊อเท่อร กอททะ บี เดอะ เบ๊สท์ ,)
MJ at summerjam, Obama on the text,
(MJ แอ็ท summerjam , Obama ออน เดอะ เท๊กซท์ ,)
y’all should be afraid of what I’m gonna do next.
(ยอล เชิด บี อะเฟรด อ็อฝ ว๊อท แอม กอนนะ ดู เน๊กซท)
Hold up,
(โฮลด์ อั๊พ ,)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On to the Next One คำอ่านไทย Jay-Z feat Swizz Beatz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น