เนื้อเพลง Just a Closer Walk with Thee / Take My Hand Lord Jesus คำอ่านไทย Anne Murray

I am weak, but Thou art strong
(ไอ แอ็ม วี๊ค , บั๊ท เฑา อาร์ท สทรอง)
Jesus, keep me from all wrong
(จีสัซ , คี๊พ มี ฟรอม ออล รอง)
I’ll be satisfied as long
(อิลล บี แซทอิซไฟด แอส ลอง)
As I walk, let me walk close to Thee.
(แอส ซาย ว๊อล์ค , เล็ท มี ว๊อล์ค โคลส ทู ฑี)

Chorus 1:
(ค๊อรัส 1 :)
Just a closer walk with Thee
(จั๊สท ดา โคลเซอร์ ว๊อล์ค วิธ ฑี)
Grant it, Jesus, is my plea
(แกร๊นท ดิธ , จีสัซ , อีส มาย พลี)
Daily walking close to Thee
(เด๊ลี่ วอคกิง โคลส ทู ฑี)
Let it be, dear Lord, let it be.
(เล็ท ดิธ บี , เดียร์ หลอร์ด , เล็ท ดิธ บี)

Chorus 2:
(ค๊อรัส 2 :)
Take my hand Lord Jesus take my hand
(เท้ค มาย แฮนด์ หลอร์ด จีสัซ เท้ค มาย แฮนด์)
Take my hand Lord Jesus take my hand
(เท้ค มาย แฮนด์ หลอร์ด จีสัซ เท้ค มาย แฮนด์)
There’s a race to be run
(แดร์ ซา เร้ซ ทู บี รัน)
There’s a victory to be won
(แดร์ ซา ฝีคทรี่ ทู บี ว็อน)
Every hour give me power to go free.
(เอ๊เฝอร์รี่ เอาเอ้อร์ กี๊ฝ มี พ๊าวเว่อร์ ทู โก ฟรี)

When my feeble life is o’er
(เว็น มาย ฟีเบิล ไล๊ฟ อีส oer)
Time for me will be no more
(ไทม์ ฟอร์ มี วิล บี โน โม)
Guide me gently, safely o’er
(ไก๊ด มี เจนทลิ , เซพลิ oer)
To Thy kingdom shore, to Thy shore.
(ทู ไฑ คีงดัม ชอร์ , ทู ไฑ ชอร์)

Just a closer walk with Thee
(จั๊สท ดา โคลเซอร์ ว๊อล์ค วิธ ฑี)
Grant it, Jesus, is my plea
(แกร๊นท ดิธ , จีสัซ , อีส มาย พลี)
Daily walking close to Thee
(เด๊ลี่ วอคกิง โคลส ทู ฑี)
Let it be, dear Lord, let it be.
(เล็ท ดิธ บี , เดียร์ หลอร์ด , เล็ท ดิธ บี)

Chorus 1 & 2 overlapping
(ค๊อรัส 1 & 2 โอเว่อร์แลปพิน)

Let it be dear Lord, let it be…
(เล็ท ดิธ บี เดียร์ หลอร์ด , เล็ท ดิธ บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just a Closer Walk with Thee / Take My Hand Lord Jesus คำอ่านไทย Anne Murray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น