เนื้อเพลง Mama Say คำอ่านไทย Mr.Cheeks

[Stephen Marley]
([ สติบเปน มาร์รี ])
And EH!
(แอนด์ เอ !)
And I see you passing by my way, again…
(แอนด์ ดาย ซี ยู พาซซิง บาย มาย เวย์ , อะเกน)
And I’m wondering if we can be good friends…
(แอนด์ แอม วันเดอะริง อิ๊ฟ วี แคน บี กู๊ด เฟรน)
And I see you passing by my way, again…Yeah
(แอนด์ ดาย ซี ยู พาซซิง บาย มาย เวย์ , อะเกน เย่)
And I’m wondering if we can be good friends…
(แอนด์ แอม วันเดอะริง อิ๊ฟ วี แคน บี กู๊ด เฟรน)
Can’t ‘cha get along?
(แค็นท ชา เก็ท อะลอง)

Mama say, mama say, mama say, mama say..
(มามะ เซย์ , มามะ เซย์ , มามะ เซย์ , มามะ เซย์)
Got to get along
(ก็อท ทู เก็ท อะลอง)
Papa say, papa say, papa say, papa say..
(พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์)
[This is where you belong…]
([ ดิส ซิส แวร์ ยู บีลอง ])
Mama say, mama say, mama say, mama say..Uh
(มามะ เซย์ , มามะ เซย์ , มามะ เซย์ , มามะ เซย์ อา)
And papa say, papa say, papa say, papa say..
(แอนด์ พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์)
[This is where you belong…]
([ ดิส ซิส แวร์ ยู บีลอง ])

[Mr. Cheeks]
([ มีซเทอะ ชีค ])
Eh, excuse me dime piece,
(เอ , เอ็กซคิ้วส มี ไดม พี๊ซ ,)
Where you headed off to with that chip up on ya shoulder
(แวร์ ยู เฮด ออฟฟ ทู วิธ แดท ชิพ อั๊พ ออน ยา โช๊ลเด้อร์)
Lemme help get that off you [Yeah]
(เลมมี เฮ้ลพ เก็ท แดท ออฟฟ ยู [ เย่ ])
Walkin around like you lost and from out of town
(วอคกิน อะราวนฺดฺ ไล๊ค ยู ล็อซท แอนด์ ฟรอม เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์)
Who got you down, yo sh*t, you too hot to frown
(ฮู ก็อท ยู เดาน , โย ฌะ *ที , ยู ทู ฮอท ทู ฟเราน)
I see you time to time whenever you creep through
(ไอ ซี ยู ไทม์ ทู ไทม์ ฮเว็นเอฝเออะ ยู ครีพ ทรู)
You know my cousin D2, yea that’s my peop-le
(ยู โนว์ มาย เค๊าซิน D2 , เย แด้ท มาย peop le)
I always ask about ‘cha, I guess I spoke you up
(ไอ ออลเว อาสคฺ อะเบ๊าท ชา , ไอ เกสส ซาย ซโพค ยู อั๊พ)
I swear if you was trees, I’d roll, light, and smoke you up [Yeah]
(ไอ สแวร์ อิ๊ฟ ยู วอส ทรี , อาย โรลล , ไล๊ท , แอนด์ สโม๊ค ยู อั๊พ [ เย่ ])
And I’m not kiddin wit’cha, for real a n*gga dig ya
(แอนด์ แอม น็อท คิดดิน วิทชา , ฟอร์ เรียล อะ เอ็น *gga ดีกกํ ยา)
But can we hang out, spend some time, that’s what I’m tryna figure
(บั๊ท แคน วี แฮง เอ๊าท , สเพ็นด ซัม ไทม์ , แด้ท ว๊อท แอม ทายนา ฟิ๊กเก้อร)
Live alone, got a style all your own
(ไล้ฝ อะโลน , ก็อท ดา สไทล์ ออล ยุร โอว์น)
Cin-a-min complexion skin tone, I know you been grown
(Cin อะ มีน ค็อมพเลคฌัน สกิน โทน , ไอ โนว์ ยู บีน กโรน)
The mouth is statured with a work, for real it got me hurtin
(เดอะ เม๊าธ อีส ซแทชเออะ วิธ อะ เวิ๊ร์ค , ฟอร์ เรียล อิท ก็อท มี ฮาร์ดิน)
Of course a n*gga flirtin, come from behind that curtain
(อ็อฝ คอร์ส อะ เอ็น *gga เฟอทอิน , คัม ฟรอม บีฮายน์ แดท เค๊อร์เท่น)
I got some more deliveries but yet I be back
(ไอ ก็อท ซัม โม deliveries บั๊ท เย๊ท ไอ บี แบ็ค)
And when I get back I wanna see that [see that]
(แอนด์ เว็น นาย เก็ท แบ็ค ไอ วอนนา ซี แดท [ ซี แดท ])
Matter-a fact gimme that number lemme hit you on the arm
(แม๊ทเท่อร์ รา แฟคท กีมมิ แดท นั๊มเบ้อร์ เลมมี ฮิท ยู ออน ดิ อาร์ม)
By the time I get back you be gone [be gone]
(บาย เดอะ ไทม์ ไอ เก็ท แบ็ค ยู บี กอน [ บี กอน ])
Yeah, I got that number from her, cuz after work she outtie
(เย่ , ไอ ก็อท แดท นั๊มเบ้อร์ ฟรอม เฮอ , คัซ แอ๊ฟเท่อร เวิ๊ร์ค ชี เอ้าดี)
Headed back to the crib where she can live and get it clouty
(เฮด แบ็ค ทู เดอะ คริบ แวร์ ชี แคน ไล้ฝ แอนด์ เก็ท ดิธ clouty)
At eight o’clock, we meet up at that after-work spot [Yeah]
(แอ็ท เอท โอคล็อก , วี มี๊ท อั๊พ แอ็ท แดท แอ๊ฟเท่อร เวิ๊ร์ค สพอท [ เย่ ])
If no one told ya today, yo that shirt is skirr-hot
(อิ๊ฟ โน วัน โทลด ยา ทูเดย์ , โย แดท เชิ๊ร์ท อีส skirr ฮอท)
You keep ya nails painted, always got ya hair done
(ยู คี๊พ ยา เนล เพ้นท , ออลเว ก็อท ยา แฮร์ ดัน)

Tonight’s the night me and you go out and share one
(ทูไน๊ท เดอะ ไน๊ท มี แอนด์ ยู โก เอ๊าท แอนด์ แชร์ วัน)

[Stephen Marley]
([ สติบเปน มาร์รี ])
And I see you passing by my way, again…Eh
(แอนด์ ดาย ซี ยู พาซซิง บาย มาย เวย์ , อะเกน เอ)
And I’m wondering if we can be good friends…
(แอนด์ แอม วันเดอะริง อิ๊ฟ วี แคน บี กู๊ด เฟรน)
And I see you passing by my way, again…Eh
(แอนด์ ดาย ซี ยู พาซซิง บาย มาย เวย์ , อะเกน เอ)
And I’m wondering if we can be good friends…
(แอนด์ แอม วันเดอะริง อิ๊ฟ วี แคน บี กู๊ด เฟรน)
Can’t ‘cha get a- Eh!
(แค็นท ชา เก็ท ดา เอ !)

Mama say, mama say, mama say, mama say..Eh
(มามะ เซย์ , มามะ เซย์ , มามะ เซย์ , มามะ เซย์ เอ)
And papa say, papa say, papa say, papa say..
(แอนด์ พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์)
[This is where you belong…]
([ ดิส ซิส แวร์ ยู บีลอง ])
Mama say, mama say, mama say, mama say..What’cha say?
(มามะ เซย์ , มามะ เซย์ , มามะ เซย์ , มามะ เซย์ วอทชา เซย์)
And papa say, papa say, papa say, papa say..
(แอนด์ พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์)
[This is where you belong…]
([ ดิส ซิส แวร์ ยู บีลอง ])

[Mr. Cheeks]
([ มีซเทอะ ชีค ])
Yeah, aiyyo,
(เย่ , เออายเอว ,)
We meet in front the jazz spot, she lookin right as ever
(วี มี๊ท อิน ฟร๊อนท เดอะ แจ็ส สพอท , ชี ลุคกิน ไร๊ท แอส เอ๊เฝ่อร์)
Boostin mastergloves, them gloves that master leather
(Boostin mastergloves , เด็ม กลัฝ แดท ม๊าสเต้อร์ เล๊เธ่อร์)
Smile when she see me, I guess I’m lookin comfy
(สไมล์ เว็น ชี ซี มี , ไอ เกสส แอม ลุคกิน คัมฟิ)
She grabbed my hand and walked in front me, man I think she want me
(ชี แกรบเบด มาย แฮนด์ แอนด์ ว๊อล์ค อิน ฟร๊อนท มี , แมน นาย ทริ๊งค ชี ว้อนท มี)
Got a table for two in the rear
(ก็อท ดา เท๊เบิ้ล ฟอร์ ทู อิน เดอะ เรียร์)
Cuz over there, you’s allowed to throw somethin in the air
(คัซ โอ๊เฝ่อร แดร์ , ยู อะลาว ทู โธรว์ ซัมติน อิน ดิ แอร์)
Music soundin good, we hopped up out our chairs
(มิ๊วสิค ซาวดิน กู๊ด , วี โฮ๊บ อั๊พ เอ๊าท เอ๊า แชร์)
I’m close up on them smells, we’re burnin L’s and bears
(แอม โคลส อั๊พ ออน เด็ม สเมลล์ , เวีย เบินนิน Ls แซน แบร์)
We had a few drinks, we ate a meal and all
(วี แฮ็ด อะ ฟิว ดริ๊งค , วี เอท อะ มีล แอนด์ ออล)
This night and her cousin, for real I feel it all
(ดิส ไน๊ท แอนด์ เฮอ เค๊าซิน , ฟอร์ เรียล ไอ ฟีล อิท ดอร์)
She got me woide open, I guess she wide too
(ชี ก็อท มี woide โอ๊เพ่น , ไอ เกสส ชี ไวด์ ทู)
Cuz she done told me anytime I wanna slide through
(คัซ ชี ดัน โทลด มี เอนี่ไทม์ ไอ วอนนา สไล๊ด ทรู)
That I can slide through, I take you on that offer
(แดท ไอ แคน สไล๊ด ทรู , ไอ เท้ค ยู ออน แดท อ๊อฟเฟ่อร์)
I had to warn her, laughed and joked a bit, now I’m back up on her
(ไอ แฮ็ด ทู วอร์น เฮอ , ล๊าฟ แอนด์ โจ้ก อะ บิท , นาว แอม แบ็ค อั๊พ ออน เฮอ)
Not tonight but give me some time, I’ma bag you
(น็อท ทูไน๊ท บั๊ท กี๊ฝ มี ซัม ไทม์ , แอมอา แบ๊ก ยู)
and make you my permanent Ragu
(แอนด์ เม้ค ยู มาย เพ๊อร์มาเน้นท Ragu)

[Stephen Marley]
([ สติบเปน มาร์รี ])
And I see you passing by my way, again…Eh
(แอนด์ ดาย ซี ยู พาซซิง บาย มาย เวย์ , อะเกน เอ)
And I’m wondering if we can be good friends…
(แอนด์ แอม วันเดอะริง อิ๊ฟ วี แคน บี กู๊ด เฟรน)
And I see you passing by my way, again…
(แอนด์ ดาย ซี ยู พาซซิง บาย มาย เวย์ , อะเกน)
And I’m wondering if we can be good friends…
(แอนด์ แอม วันเดอะริง อิ๊ฟ วี แคน บี กู๊ด เฟรน)
Can’t ‘cha get Eh!
(แค็นท ชา เก็ท เอ !)

Mama say, mama say, mama say, mama say..Eh
(มามะ เซย์ , มามะ เซย์ , มามะ เซย์ , มามะ เซย์ เอ)
Papa say, papa say, papa say, papa say..
(พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์ , พาพ่า เซย์)
[This is where you belong..]
([ ดิส ซิส แวร์ ยู บีลอง ])

*music fades out*
(*มิ๊วสิค เฟด เอ๊าท *)

[feat. Stephen Marley]
([ ฟีท สติบเปน มาร์รี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mama Say คำอ่านไทย Mr.Cheeks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น