เนื้อเพลง Ready to run คำอ่านไทย Dixie Chicks

When the train rolls by
(เว็น เดอะ เทรน โรลล บาย)
I’m gonna be ready this time
(แอม กอนนะ บี เร๊ดี้ ดิส ไทม์)
When the boy gets that look in his eye
(เว็น เดอะ บอย เก็ท แดท ลุ๊ค อิน ฮิส อาย)
I’m gonna be ready this time
(แอม กอนนะ บี เร๊ดี้ ดิส ไทม์)
When my momma says i look good in white
(เว็น มาย มอมมา เซย์ ซาย ลุ๊ค กู๊ด อิน ไว๊ท)
I’m gonna be ready this time
(แอม กอนนะ บี เร๊ดี้ ดิส ไทม์)

Oh yeah
(โอ เย่)
Ready ready ready ready…ready to run
(เร๊ดี้ เร๊ดี้ เร๊ดี้ เร๊ดี้ เร๊ดี้ ทู รัน)
All I’m ready to do is have some fun
(ออล แอม เร๊ดี้ ทู ดู อีส แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
Whats all this talk about love
(ว๊อท ซอร์ ดิส ท๊อล์ค อะเบ๊าท ลัฝ)

Ifeel the wind blow through my hair
(Ifeel เดอะ วินด โบลว์ ทรู มาย แฮร์)
I’m gonna be ready this time
(แอม กอนนะ บี เร๊ดี้ ดิส ไทม์)
I’ll buy a ticket to anywhere Ii’m gonna be ready this time
(อิลล บาย อะ ทิ๊คเค๊ท ทู เอนอิฮแว Iim กอนนะ บี เร๊ดี้ ดิส ไทม์)
You see it feels like iam starting to care
(ยู ซี อิท ฟีล ไล๊ค iam ซทาททิง ทู แคร์)
And iam gonna be ready this time
(แอนด์ iam กอนนะ บี เร๊ดี้ ดิส ไทม์)

Oh yeah
(โอ เย่)
Ready ready ready ready…ready to run
(เร๊ดี้ เร๊ดี้ เร๊ดี้ เร๊ดี้ เร๊ดี้ ทู รัน)
All i’m ready to do is have some fun
(ออล แอม เร๊ดี้ ทู ดู อีส แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
What’s all this talk about love
(ว๊อท ซอร์ ดิส ท๊อล์ค อะเบ๊าท ลัฝ)

I’m ready to run…I’m ready to run
(แอม เร๊ดี้ ทู รัน แอม เร๊ดี้ ทู รัน)

Oh
(โอ)
Ready ready ready ready…ready to run
(เร๊ดี้ เร๊ดี้ เร๊ดี้ เร๊ดี้ เร๊ดี้ ทู รัน)
All i’m ready to do is have some fun
(ออล แอม เร๊ดี้ ทู ดู อีส แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
whats all this talk about love
(ว๊อท ซอร์ ดิส ท๊อล์ค อะเบ๊าท ลัฝ)
I’m ready to run
(แอม เร๊ดี้ ทู รัน)
I’m ready to run
(แอม เร๊ดี้ ทู รัน)
I’m ready to run
(แอม เร๊ดี้ ทู รัน)
I’m ready to run…ready to run…
(แอม เร๊ดี้ ทู รัน เร๊ดี้ ทู รัน)
Ready to run…Yeah i’m ready to run…I’m ready
(เร๊ดี้ ทู รัน เย่ แอม เร๊ดี้ ทู รัน แอม เร๊ดี้)
Whoa I’m ready to run…I’m ready…
(โว้ว แอม เร๊ดี้ ทู รัน แอม เร๊ดี้)
I’m ready to run…I/m ready
(แอม เร๊ดี้ ทู รัน ไอ /เอ็ม เร๊ดี้)
Oh i’m ready to run…I’m ready
(โอ แอม เร๊ดี้ ทู รัน แอม เร๊ดี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ready to run คำอ่านไทย Dixie Chicks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น