เนื้อเพลง Ghetto Qu’ran (Forgive Me) คำอ่านไทย 50 Cent

[talking]
([ ทอคอิง ])
Uh huh, uh huh, uh huh
(อา ฮู , อา ฮู , อา ฮู)
Southside, what y’all n*ggas know about the dirty south?
(Southside , ว๊อท ยอล เอ็น *ggas โนว์ อะเบ๊าท เดอะ เดอทิ เซ๊าธ)
One time
(วัน ไทม์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Lord forgive me, for I’ve sinned
(หลอร์ด ฟอร์กี๊ฝ มี , ฟอร์ แอฝ แซนชฺ)
Over and over again, just to stay on top
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร อะเกน , จั๊สท ทู สเทย์ ออน ท๊อพ)
I recall memories, filled with sin
(ไอ รีคอลล เมรโมรี , ฟิลล วิธ ซิน)
Over and over again, and again
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร อะเกน , แอนด์ อะเกน)

Yo, when you hear talk of the southside, you hear talk of the team
(โย , เว็น ยู เฮียร ท๊อล์ค อ็อฝ เดอะ southside , ยู เฮียร ท๊อล์ค อ็อฝ เดอะ ทีม)
See n*ggas feared Prince and respected Preme
(ซี เอ็น *ggas เฟียร์ พริ๊นซ์ แอนด์ เรสเพ๊คท Preme)
For all you slow muthaf*ckas I’m a break it down iller
(ฟอร์ ออล ยู สโลว์ muthaf*ckas แอม มา เบร๊ค อิท เดาน iller)
See Preme was a business man and Prince was the killer
(ซี Preme วอส ซา บีสเน็ซ แมน แอนด์ พริ๊นซ์ วอส เดอะ คีลเลอะ)
Remember, he used to push the bulletproof BM, uh huh
(รีเม๊มเบ่อร์ , ฮี ยู๊ส ทู พุช เดอะ บอลเลดพรูฝ BM , อา ฮู)
This here get ya seasick, I sat back and peeped sh*t
(ดิส เฮียร เก็ท ยา seasick , ไอ แซ็ท แบ็ค แอนด์ พีพ ฌะ *ที)
The roll with Easy Rider and they ain’t get blunted
(เดอะ โรลล วิธ อีสอิ ไรดเออะ แอนด์ เด เอน เก็ท บลันท)
Had the whole projects workin for fifty on five-hundred
(แฮ็ด เดอะ โฮล โพร๊เจ็คท เวิคกิน ฟอร์ ฟีฟทิ ออน ไฟฝ ฮั๊นเดร็ด)
As a youth, all I ever did was sell crack
(แอส ซา ยู๊ธ , ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ดิด วอส เซลล์ แคร๊ค)
I used to idolize cat
(ไอ ยู๊ส ทู ไอดะไลส แค๊ท)
Heart me in my heart to hear that n*gga snitched on Pat, how he go out like
(ฮาร์ท มี อิน มาย ฮาร์ท ทู เฮียร แดท เอ็น *gga สนิดชฺ ออน แพ็ท , ฮาว ฮี โก เอ๊าท ไล๊ค)
that?
(แดท)
Rumors in the hood was ?? was snitchin
(รู๊เม่อร์ ซิน เดอะ ฮุด วอส วอส สนิกชิน)
I ain’t believe that, pa, he helped me cop my first GSX-R
(ไอ เอน บีลี๊ฝ แดท , พา , ฮี เฮ้ลพ มี ค็อพ มาย เฟิร์สท GSX อาร์)
Had the four-runner, the Z, the 5 and the 3
(แฮ็ด เดอะ โฟ รันเนอะ , เดอะ ซี , เดอะ 5 แอนด์ เดอะ 3)
Used to drive his truck through the hood draggin jet skis
(ยู๊ส ทู ไดร๊ฝ ฮิส ทรั๊ค ทรู เดอะ ฮุด แดรกกิน เจ๊ต ซคี)
From Gerald Wallace to Baby Wise, don’t be suprised
(ฟรอม Gerald Wallace ทู เบ๊บี้ ไว๊ส , ด้อนท์ บี suprised)
Of how freely I thought of names of games who dealt with pies
(อ็อฝ ฮาว ฟรีลิ ไอ ธอท อ็อฝ เนม อ็อฝ เกม ฮู เด็ลท วิธ ไพ)
Like L-A-N-Y’s, L got shot in the neck, then told us connect
(ไล๊ค แอล อะ เอ็น Ys , แอล ก็อท ฌ็อท อิน เดอะ เน็ค , เด็น โทลด อัซ คอนเน็คท)
Them n*ggas who shot ’em got ’em for ten bricks
(เด็ม เอ็น *ggas ฮู ฌ็อท เอ็ม ก็อท เอ็ม ฟอร์ เท็น บริ๊ค)
F*ckin Dominicans, turned around and gave ’em more bricks
(เอฟ *ckin โดมินนีแคน , เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ เกฝ เอ็ม โม บริ๊ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

That first verse is just a dose of the sh*t that I’m on
(แดท เฟิร์สท เฝิซ อีส จั๊สท ดา โดซ อ็อฝ เดอะ ฌะ *ที แดท แอม ออน)
Consider this the first chapter in the ghetto’s Quran
(คอนซิ๊เด้อร์ ดิส เดอะ เฟิร์สท แช๊พเท่อร์ อิน เดอะ เกทโท Quran)
I know a lot of n*ggas that get dough like Remmy and Joe
(ไอ โนว์ อะ ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggas แดท เก็ท โด ไล๊ค เรมมี่ แอนด์ โจ)
And Prince and Rightous from Hillside with the mole on his nose
(แอนด์ พริ๊นซ์ แอนด์ Rightous ฟรอม เฮลไซด์ วิธ เดอะ โมล ออน ฮิส โน้ส)
Throughout my struggles through the hood, I started learnin
(ธรูเอาท มาย สทรั๊กเกิ้ล ทรู เดอะ ฮุด , ไอ สท๊าร์ท เลินนิน)
Life’s a b*tch, with a pretty face, but she burnin
(ไล๊ฟ ซา บี *tch , วิธ อะ พริ๊ทที่ เฟซ , บั๊ท ชี เบินนิน)
Man I’m a get cheese like Chaz then run through wips like Cigar
(แมน แอม มา เก็ท ชี๊ส ไล๊ค Chaz เด็น รัน ทรู wips ไล๊ค ซิกา)
Gamble all the time like country-curly head Prince and Tata
(แก๊มเบิ้ล ออล เดอะ ไทม์ ไล๊ค คั๊นทรี่ เคอลิ เฮด พริ๊นซ์ แอนด์ ทาทา)
Po-po under pressure too, they know what they facin
(โพ โพ อั๊นเด้อร พเรฌเออะ ทู , เด โนว์ ว๊อท เด facin)
Go against crews like B-Bo and killers like Patty Mason
(โก อะเก๊นสท ครู ไล๊ค บี โบ แอนด์ คีลเลอะ ไล๊ค แพททิ เมสั่น)
A lotta n*ggas I know been corrupted since birth
(อะ ลอทดา เอ็น *ggas ซาย โนว์ บีน คอร์รัพทํ ซิ๊นซ เบริ๊ท)
Enticed to rob nuns for fun, for everything they worth
(เอ็นไทซ ทู ร๊อบ นัน ฟอร์ ฟัน , ฟอร์ เอ๊วี่ติง เด เวิร์ธ)
I know some cats that hail at old complexes like Cooley Wall
(ไอ โนว์ ซัม แค๊ท แดท เฮล แอ็ท โอลด์ complexes ไล๊ค Cooley วอลล์)
Together n*ggas stand and divided they fall
(ทูเก๊ทเธ่อร์ เอ็น *ggas สแทนด์ แอนด์ ดิไฝด เด ฟอลล์)
Round here, shook n*ggas they keep it in motion
(ราวนด เฮียร , ฌุค เอ็น *ggas เด คี๊พ อิท อิน โมฌัน)
Come around here with your rollie you can get robbed like Ocean
(คัม อะราวนฺดฺ เฮียร วิธ ยุร rollie ยู แคน เก็ท รอบ ไล๊ค โอ๊เชี่ยน)
Lord knows, Tommy had loved and sold
(หลอร์ด โนว์ , ทอมมิ แฮ็ด ลัฝ แอนด์ โซลด)
Helicopters, Rolls Royces with Louie VaTonne interior
(เฮลอิคอพเทอะ , โรลล โรยสฺ วิธ ลูยอี VaTonne อินที๊เรีย)
Might sound like I’m fantasizin, but son I’m dead serious
(ไมท ซาวน์ด ไล๊ค แอม fantasizin , บั๊ท ซัน แอม เด้ด ซี๊เรี๊ยส)
Montanna was no dummy, brought Benice to watch the money
(Montanna วอส โน ดัมมิ , บรอท Benice ทู ว๊อทช เดอะ มั๊นนี่)
Had money out the ass, he politic like the Asian
(แฮ็ด มั๊นนี่ เอ๊าท ดิ อาซ , ฮี พอลอิทิค ไล๊ค ดิ เอแฉ็น)
FEDs couldn’t catch him dirty so settled for tax evasion
(เฟ็ด คูดซึ่น แค็ทช ฮิม เดอทิ โซ เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ แท๊กซ อิเฝฉัน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Yo, rest in peace to Rich and Ron, money what they was about yo
(โย , เรสท อิน พี๊ซ ทู ริ๊ช แอนด์ รอน , มั๊นนี่ ว๊อท เด วอส อะเบ๊าท โย)
The twins was some queens but got crazy cream with Alpo
(เดอะ ทวิน วอส ซัม ควีน บั๊ท ก็อท คเรสิ ครีม วิธ Alpo)
Throughout my time I heard tales of Himey, Frenchy, Jamaican Pauly, Ducky
(ธรูเอาท มาย ไทม์ ไอ เฮิด เทล อ็อฝ Himey , ฟเรนชิ , จะเมแค็น Pauly , ดัคคิ)
Cally
(Cally)
Rodney Bump and Chick, sh*t
(ลอตนี่ บั๊มพํ แอนด์ ชิค , ฌะ *ที)
A lot a n*ggas flow the way I flow
(อะ ล็อท ดา เอ็น *ggas โฟลว์ เดอะ เวย์ ไอ โฟลว์)
but ain’t been in the game all their life so don’t know who I know
(บั๊ท เอน บีน อิน เดอะ เกม ออล แดร์ ไล๊ฟ โซ ด้อนท์ โนว์ ฮู ไอ โนว์)
Writin rhymes is the best way I express how I feel
(ไรดิน ไรม ซิส เดอะ เบ๊สท์ เวย์ ไอ เอ็กซเพรส ฮาว ไอ ฟีล)
If I ain’t rich by twenty-six, I’ll be dead or in jail
(อิ๊ฟ ฟาย เอน ริ๊ช บาย ทเว้นที่ ซิกซ์ , อิลล บี เด้ด ออ อิน เจล)
Comin up I heard sippin to much booze’ll leave you confused
(คัมอิน อั๊พ ไอ เฮิด ซิบปิ่น ทู มัช boozell ลี๊ฝ ยู คอนฟิ้วส)
And if you watch the news you see playas in this game that lose
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว๊อทช เดอะ นิว ยู ซี พอลเย ซิน ดิส เกม แดท ลู้ส)
I’m forgettin Lefty and Jazz, Pretty Tony and Lance
(แอม forgettin Lefty แอนด์ แจ็ส , พริ๊ทที่ โทนี่ แอนด์ ลานซ)
Head Lou, Mel son, Troy and E Money Bags
(เฮด ลู , Mel ซัน , ทรอย แอนด์ อี มั๊นนี่ แบ๊ก)
And a conversation over shrimp and lobster
(แอนด์ อะ คอนเฝอะเซฌัน โอ๊เฝ่อร ชิ๊มพ์ แอนด์ ลอบซเทอะ)
And Benny Hiners heard Chico stopped boxin, and started robbin diners
(แอนด์ เบนนี Hiners เฮิด ชีโค สต๊อปพฺ boxin , แอนด์ สท๊าร์ท รอบบิน ไดนเออะ)
Shout out to Clanvis and Clutch, Bob Dre, Black Will
(เช๊าท เอ๊าท ทู Clanvis แซน คลัทซ์ , บ็อบ ดรี , แบล๊ค วิล)
If the flow don’t kill you the Mac will
(อิ๊ฟ เดอะ โฟลว์ ด้อนท์ คิลล์ ยู เดอะ แมค วิล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghetto Qu’ran (Forgive Me) คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น