เนื้อเพลง Heatseeker คำอ่านไทย AC/DC

Blow Up Your Video [1988]
(โบลว์ อั๊พ ยุร ฝีดอิโอ [ 1988 ])
LIVE [1992]
(ไล้ฝ [ 1992 ])
SINGLE: Heatseeker/Go Zone-Snake Eye [1988]
(ซิ๊งเกิ้ล : Heatseeker/โก โซน สเน๊ค อาย [ 1988 ])
[Young, Young, Johnson]
([ ยัง , ยัง , จอนสัน ])

[Oooh, we’re gettin’ ready
([ อู้ , เวีย เกดดิน เร๊ดี้)
Ow
(เอ้า)
Here we go
(เฮียร วี โก)
hahaha
(ฮาฮาฮา)
I’m ready
(แอม เร๊ดี้)
Oooh]
(อู้ ])

Getting ready to rock
(เกดดดิ้ง เร๊ดี้ ทู ร๊อค)
Getting ready to roll
(เกดดดิ้ง เร๊ดี้ ทู โรลล)
I’m gonna turn up the heat
(แอม กอนนะ เทิร์น อั๊พ เดอะ ฮีท)
I’m gonna fire up the coal
(แอม กอนนะ ไฟเออะร อั๊พ เดอะ โคล)
I gotta keep that motor turning
(ไอ กอททะ คี๊พ แดท ม๊อเท่อร์ เทินนิง)
I gotta keep that engine clean
(ไอ กอททะ คี๊พ แดท เอ๊นจิ้น คลีน)
I gotta keep those tires burning
(ไอ กอททะ คี๊พ โฑส ไทร์ เบรินนิง)
I’ve got the best you’ve ever seen
(แอฝ ก็อท เดอะ เบ๊สท์ ยู๊ฟ เอ๊เฝ่อร์ ซีน)

And I’m a heatseeker charging up the sky
(แอนด์ แอม มา heatseeker chargings อั๊พ เดอะ สกาย)
And I’m a heatseeker, and I, I don’t need no life preserver
(แอนด์ แอม มา heatseeker , แอนด์ ดาย , ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ไล๊ฟ preserver)
I don’t need no one to hose me down
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน วัน ทู โฮส มี เดาน)
To hose me down
(ทู โฮส มี เดาน)

Getting ready to break
(เกดดดิ้ง เร๊ดี้ ทู เบร๊ค)
Getting ready to go
(เกดดดิ้ง เร๊ดี้ ทู โก)
Get your shoes off and shake
(เก็ท ยุร ชู ออฟฟ แอนด์ เช้ค)
Get your head down and blow
(เก็ท ยุร เฮด เดาน แอนด์ โบลว์)
You gotta keep that woman firing
(ยู กอททะ คี๊พ แดท วู๊แม่น ไฟเออะริง)
You gotta keep that serpent clean
(ยู กอททะ คี๊พ แดท เซอเพนท คลีน)
You gotta make her sound the siren
(ยู กอททะ เม้ค เฮอ ซาวน์ด เดอะ ไซ๊เร่น)
You gotta hear that lady scream
(ยู กอททะ เฮียร แดท เล๊ดี้ สครีม)

Cause I’m a heatseeker, burning up the town
(ค๊อส แอม มา heatseeker , เบรินนิง อั๊พ เดอะ ทาวน์)
And I’m a heatseeker, I don’t, I don’t need no life preserver
(แอนด์ แอม มา heatseeker , ไอ ด้อนท์ , ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ไล๊ฟ preserver)
I don’t need no one to hose me down
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน วัน ทู โฮส มี เดาน)
Don’t hose me down
(ด้อนท์ โฮส มี เดาน)

[Aw yeah, here ya go, yow! Ready? Heatseeker!]
([ อาว เย่ , เฮียร ยา โก , yow ! เร๊ดี้ Heatseeker ! ])

I wanna see you get up
(ไอ วอนนา ซี ยู เก็ท อั๊พ)
And see the whites of your eyes
(แอนด์ ซี เดอะ ไว๊ท อ็อฝ ยุร อาย)
And I’m a heatseeker, heatseeker, yeah!
(แอนด์ แอม มา heatseeker , heatseeker , เย่ !)
I’m gonna measure you up
(แอม กอนนะ เม๊เช่อร์ ยู อั๊พ)
I’m gonna try you for size
(แอม กอนนะ ธราย ยู ฟอร์ ไซ๊ซ)
And I’m a heatseeker
(แอนด์ แอม มา heatseeker)
Gotta keep that motor turning
(กอททะ คี๊พ แดท ม๊อเท่อร์ เทินนิง)
You gotta keep that engine clean
(ยู กอททะ คี๊พ แดท เอ๊นจิ้น คลีน)
You gotta keep those tires burning
(ยู กอททะ คี๊พ โฑส ไทร์ เบรินนิง)
I’ve got the best you’ve ever seen
(แอฝ ก็อท เดอะ เบ๊สท์ ยู๊ฟ เอ๊เฝ่อร์ ซีน)

And I’m a heatseeker, and I don’t need no life preserver
(แอนด์ แอม มา heatseeker , แอนด์ ดาย ด้อนท์ นี๊ด โน ไล๊ฟ preserver)
I don’t need no one to hose me down, woah
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน วัน ทู โฮส มี เดาน , ว้าว)
I’m a heatseeker
(แอม มา heatseeker)
And I’m a heatseeker
(แอนด์ แอม มา heatseeker)
Heatseeker
(Heatseeker)

Out on the street feel the heat
(เอ๊าท ออน เดอะ สทรีท ฟีล เดอะ ฮีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heatseeker คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น