เนื้อเพลง What is It My Love คำอ่านไทย Dolly Parton

You hurt me, you use me, you lie
(ยู เฮิร์ท มี , ยู ยู๊ส มี , ยู ไล)
You’re heartless and hateful and cold
(ยัวร์ ฮาทเลส แซน เฮทฟุล แอนด์ โคลด์)
You don’t care how you make me cry
(ยู ด้อนท์ แคร์ ฮาว ยู เม้ค มี คราย)
You must have the last word
(ยู มัสท์ แฮ็ฝ เดอะ ล๊าสท เวิร์ด)
And be in control
(แอนด์ บี อิน คอนโทรล)
What is it about you I love
(ว๊อท อีส ซิท อะเบ๊าท ยู ไอ ลัฝ)

You’re selfish and stubborn and proud
(ยัวร์ เซลฟิส แอนด์ ซทับเบิน แอนด์ พเราด)
You’re arrogant, boastful and vain
(ยัวร์ อ๊ะโรแก้นท , โบซทฟุล แอนด์ เฝน)
You’re careless and thoughtless and loud
(ยัวร์ แคเล็ซ แซน โตเลส แซน เลาด)
A flirt and a tease
(อะ ฟเลิท แอนด์ อะ ทีส)
And you cause me such pain
(แอนด์ ยู ค๊อส มี ซัช เพน)
What is it about you I love
(ว๊อท อีส ซิท อะเบ๊าท ยู ไอ ลัฝ)
What is it, what is it my love
(ว๊อท อีส ซิท , ว๊อท อีส ซิท มาย ลัฝ)

There’s something about you
(แดร์ ซัมติง อะเบ๊าท ยู)
That I seem to need
(แดท ไอ ซีม ทู นี๊ด)
I have a hunger you know how to feed
(ไอ แฮ็ฝ อะ ฮังเกอะ ยู โนว์ ฮาว ทู ฟี)
And you satisfy me like nobody else
(แอนด์ ยู แซ๊ททิซไฟ มี ไล๊ค โนบอดี้ เอ๊ลส)
Those moments of heaven
(โฑส โม๊เม้นท อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น)
Are worth all this hell
(อาร์ เวิร์ธ ออล ดิส เฮ็ลล)

And I know you love me in your own crazy way
(แอนด์ ดาย โนว์ ยู ลัฝ มี อิน ยุร โอว์น คเรสิ เวย์)
And I know you need me more than you can say
(แอนด์ ดาย โนว์ ยู นี๊ด มี โม แฑ็น ยู แคน เซย์)
I may be a fool but I’ll never give up
(ไอ เมย์ บี อะ ฟูล บั๊ท อิลล เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ)
‘Cause there’s something about you I love
(ค๊อส แดร์ ซัมติง อะเบ๊าท ยู ไอ ลัฝ)
What is it, what is it my love
(ว๊อท อีส ซิท , ว๊อท อีส ซิท มาย ลัฝ)

And there’s something about me
(แอนด์ แดร์ ซัมติง อะเบ๊าท มี)
That you seem to need
(แดท ยู ซีม ทู นี๊ด)
‘Cause you have a hunger I know how to feed
(ค๊อส ยู แฮ็ฝ อะ ฮังเกอะ ไอ โนว์ ฮาว ทู ฟี)
And I satisfy you like nobody else
(แอนด์ ดาย แซ๊ททิซไฟ ยู ไล๊ค โนบอดี้ เอ๊ลส)
Those moments of heaven
(โฑส โม๊เม้นท อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น)
Are worth all this hell
(อาร์ เวิร์ธ ออล ดิส เฮ็ลล)

And I know in my heart that you want to be good
(แอนด์ ดาย โนว์ อิน มาย ฮาร์ท แดท ยู ว้อนท ทู บี กู๊ด)
I understand that you’re misunderstood
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด แดท ยัวร์ มิซันเดิซทูด)
You’re insecure and defensively tough
(ยัวร์ อินเซ็คเคียว แอนด์ ดิเฟนซิฝลิ ทั๊ฟ)
There’s something about you my love
(แดร์ ซัมติง อะเบ๊าท ยู มาย ลัฝ)
What is it, what is it my love
(ว๊อท อีส ซิท , ว๊อท อีส ซิท มาย ลัฝ)
There’s something about you
(แดร์ ซัมติง อะเบ๊าท ยู)
That I seem to need
(แดท ไอ ซีม ทู นี๊ด)
What is it, what is it my love
(ว๊อท อีส ซิท , ว๊อท อีส ซิท มาย ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What is It My Love คำอ่านไทย Dolly Parton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น