เนื้อเพลง Troublesome ’96 คำอ่านไทย 2Pac

Troublesome n*gga
(ทรับเบิลซัม เอ็น *gga)
[chorus plays in background]
([ ค๊อรัส เพลย์ ซิน แบ็คกราว ])
Troublesome 19-muthaf*ckin-96 [westside]
(ทรับเบิลซัม 19 muthaf*ckin 96 [ เวตซาด ])
Let it be known n*gga
(เล็ท ดิธ บี โนน เอ็น *gga)
Boss of all bosses, Makaveli
(บอส อ็อฝ ออล บอซเซซ , แมกเคอเวลลี่)

Menacin’ methods label me a lethal weapon
(Menacin เม๊ธถอท เล๊เบ้ล มี อะ ลี๊ธอล เว๊พ่อน)
making n*ggas die witnessin’ breathless imperfections
(เมคอิง เอ็น *ggas ดาย witnessin บเรธเล็ซ อิมเพอะเฟคฌัน)
can you picture my specific plan
(แคน ยู พิ๊คเจ้อร์ มาย สเพ๊ซิ๊ฟิค แพลน)
to be the man in this wicked land,underhanded hits are planned
(ทู บี เดอะ แมน อิน ดิส วิค แลนด์ , อันเดอะแฮ็นด ฮิท แซร์ แพลน)
scams are plotted over grams and rocks
(scams แซร์ พอเดด โอ๊เฝ่อร กแร็ม แซน ร๊อค)
when undercover agents die by the random shots
(เว็น อันเดอะคัฝเออะ เอเจ้นท ดาย บาย เดอะ แรนดัม ฌ็อท)
we all die in the end, so the feds we swore
(วี ออล ดาย อิน ดิ เอ็นด , โซ เดอะ เฟ็ด วี ซโว)
I was all about my ends, f*ck friends and foes
(ไอ วอส ซอร์ อะเบ๊าท มาย เอ็นด , เอฟ *ck เฟรน แซน โฟ)
me, a born leader, never leave the block without my my heata
(มี , อะ บอน ลีดเออะ , เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ เดอะ บล๊อค วิธเอ๊าท มาย มาย heata)
got me a dog get n*gga Mobb b*tch n*gga eata
(ก็อท มี อะ ด้อกก เก็ท เอ็น *gga หมอบ บี *tch เอ็น *gga eata)
what could they do to me that little brat
(ว๊อท เคิด เด ดู ทู มี แดท ลิ๊ทเทิ่ล บแร็ท)
sh*t them n*ggas shot me and still terrified, I’ll get their ass
(ฌะ *ที เด็ม เอ็น *ggas ฌ็อท มี แอนด์ สทิลล เทลิฟายด์ , อิลล เก็ท แดร์ อาซ)
how can I show you how I feel inside
(ฮาว แคน นาย โชว์ ยู ฮาว ไอ ฟีล อิ๊นไซด์)
we outlawz motherf*ckas can’t kill my pride
(วี เอ้าหลอด motherf*ckas แค็นท คิลล์ มาย ไพรด์)
n*ggas talk a lot of sh*t but that’s after im gone
(เอ็น *ggas ท๊อล์ค กา ล็อท อ็อฝ ฌะ *ที บั๊ท แด้ท แอ๊ฟเท่อร แอม กอน)
cause they fear me in physical form let it be known
(ค๊อส เด เฟียร์ มี อิน ฟิ๊สิคอล ฟอร์ม เล็ท ดิธ บี โนน)
I’m troublesome
(แอม ทรับเบิลซัม)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
tra la la la la la all ya n*ggas die [several times]
(tra ลา ลา ลา ลา ลา ออล ยา เอ็น *ggas ดาย [ เซ๊ฝเฝอรัล ไทม์ ])

trouble sh*t
(ทรั๊บเบิ้ล ฌะ *ที)
gutter ways my mentality is ghetto
(กัทเทอะ เวย์ มาย เม็นแทลอิทิ อีส เกทโท)
we’re guerillas in this criminal war, we all rebels
(เวีย เกะรีลละ ซิน ดิส ครีมอิแน็ล วอร์ , วี ออล เร๊เบ่ล)
death before dishonor bet on bomb on them first n*ggas do
(เด้ท บีฟอร์ ดิซอนเออะ เบ๊ท ออน บอมบฺ ออน เด็ม เฟิร์สท เอ็น *ggas ดู)
we came for murder, pullin’ up in a herse
(วี เคม ฟอร์ เม๊อร์เด้อร์ , พลูลิน อั๊พ อิน อะ herse)
westside was the war cry bustin’ all freely screaming f*ck
(เวตซาด วอส เดอะ วอร์ คราย บัสติน ออล ฟรีลิ ซครีมอิง เอฟ *ck)
all ya’ll n*ggas in Swahili
(ออล ยอล เอ็น *ggas ซิน Swahili)
pistol packin’ fresh out of jail, I ain’t goin’ back
(พิ๊สท่อล แพคกิน เฟรช เอ๊าท อ็อฝ เจล , ไอ เอน โกอิน แบ็ค)
release me to care of my heartless strap
(รีลี๊ส มี ทู แคร์ อ็อฝ มาย ฮาทเลส ซทแร็พ)
say my name three times like Candyman
(เซย์ มาย เนม ทรี ไทม์ ไล๊ค Candyman)
bet I roll on your ass like an avalance
(เบ๊ท ไอ โรลล ออน ยุร อาซ ไล๊ค แอน avalance)
a soul survivor, learned to get high and pull drive bys
(อะ โซล เซอะไฝฝเออะ , เลิร์น ทู เก็ท ไฮฮ แอนด์ พูลล ไดร๊ฝ บายสฺ)
burned my folks, can’t control my nine
(เบิร์น มาย โฟล้ค , แค็นท คอนโทรล มาย ไนน)
hearin’ thoughts of my enemies pleadin’ please
(เฮียริน ธอท อ็อฝ มาย อียีมีสฺ พลีดิน พลีซ)
busta ass motherf*ckas tried to flee
(บัสตร้า อาซ motherf*ckas ทไร ทู ฟลี)
picture me lettin this chump survive
(พิ๊คเจ้อร์ มี เลทดิน ดิส ชัมพ เซอร์ไฝ๊ฝ)
redin’ up on his ass when I’m doped and died
(redin อั๊พ ออน ฮิส อาซ เว็น แอม โดพ แอนด์ ดาย)
cause I’m troublesome
(ค๊อส แอม ทรับเบิลซัม)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

murder murder my mind states sh*t ain’t change since my last rhyme
(เม๊อร์เด้อร์ เม๊อร์เด้อร์ มาย ไมนด์ สเทท ฌะ *ที เอน เช้งจํ ซิ๊นซ มาย ล๊าสท ไรม)
the crime rate ain’t decline
(เดอะ ไคร์ม เหรท เอน ดีไคลน์)
n*ggas bustin’ shots like they lost their mind
(เอ็น *ggas บัสติน ฌ็อท ไล๊ค เด ล็อซท แดร์ ไมนด์)
like twenty-five to life never crossed their mind
(ไล๊ค ทเว้นที่ ไฟฝ ทู ไล๊ฟ เน๊เฝ่อร์ ครอสสํ แดร์ ไมนด์)
tell me young n*gga never learned a thang
(เทลล มี ยัง เอ็น *gga เน๊เฝ่อร์ เลิร์น อะ เตง)
dead at thirteen cause he yearned to bang
(เด้ด แอ็ท เทร๊อทีน ค๊อส ฮี เยิน ทู แบง)
sniffed a lot of flowers, but how can I cry
(ซนิฟ อะ ล็อท อ็อฝ ฟล๊าวเว่อร์ , บั๊ท ฮาว แคน นาย คราย)
try to warn the little n*gga either stop or die
(ธราย ทู วอร์น เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *gga ไอ๊เทร่อ สท๊อพ ออ ดาย)
mercy is for the weak when I speak I scream
(เม๊อร์ซี่ อีส ฟอร์ เดอะ วี๊ค เว็น นาย สพี๊ค ไอ สครีม)
afraid to sleep in havin’ of crazy dreams
(อะเฟรด ทู สลี๊พ อิน เฮฝวิน อ็อฝ คเรสิ ดรีม)
vivid pictures of my enemies and family times
(ฝีฝอิด พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ มาย อียีมีสฺ แซน แฟ๊มิลี่ ไทม์)
God to forgive me cause it’s wrong but I plan to die
(ก๊อด ทู ฟอร์กี๊ฝ มี ค๊อส อิทซ รอง บั๊ท ไอ แพลน ทู ดาย)
need to take me in heaven and understand I was a sheep
(นี๊ด ทู เท้ค มี อิน เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ อั๊นเด้อรสแทนด ดาย วอส ซา ฌีพ)
did the best I could, raised in insanity
(ดิด เดอะ เบ๊สท์ ไอ เคิด , เร้ส อิน อินแซนอิทิ)
or send me to hell cause I ain’t beggin’ for my life
(ออ เซ็นด มี ทู เฮ็ลล ค๊อส ไอ เอน เบคกิน ฟอร์ มาย ไล๊ฟ)
ain’t nothing worse than this cursed ass hopeless life
(เอน นัธอิง เวิ๊ร์ส แฑ็น ดิส เคอร์ส อาซ โฮพเล็ซ ไล๊ฟ)
cause I’m troublesome
(ค๊อส แอม ทรับเบิลซัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Troublesome ’96 คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น