เนื้อเพลง Give up คำอ่านไทย Diana Ross

Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)

You better listen well
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ลิ๊สซึ่น เวลล)
When I tell you
(เว็น นาย เทลล ยู)
To be on the look out
(ทู บี ออน เดอะ ลุ๊ค เอ๊าท)
You can’t call for help
(ยู แค็นท คอลลํ ฟอร์ เฮ้ลพ)
‘Cause I know you inside out
(ค๊อส ไอ โนว์ ยู อิ๊นไซด์ เอ๊าท)
Despite all your hideouts
(เดสไพ๊ทํ ออล ยุร hideouts)

I’m no great pretender
(แอม โน เกรท พริเทนเดอะ)
I’ll make you surrender
(อิลล เม้ค ยู เซอร์เร๊นเด้อร์)
So come along quietly
(โซ คัม อะลอง คไวเอ็ทลิ)
Here’s a thought to remember
(เฮียร ซา ธอท ทู รีเม๊มเบ่อร์)
I have not met a man yet
(ไอ แฮ็ฝ น็อท เม็ท ดา แมน เย๊ท)
To escape from my drag-net
(ทู เอสเขพ ฟรอม มาย ดแร็ก เน็ท)

Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)

I’ll give you just the facts man
(อิลล กี๊ฝ ยู จั๊สท เดอะ แฟคท แมน)
And you can draw all your own conclusions
(แอนด์ ยู แคน ดรอว์ ออล ยุร โอว์น ค็อนคลูฉัน)
I’ll keep your mind surrounded
(อิลล คี๊พ ยุร ไมนด์ เซอร์ราวนด์)
With chains of love so strong
(วิธ เชน อ็อฝ ลัฝ โซ สทรอง)
You can’t break through them
(ยู แค็นท เบร๊ค ทรู เด็ม)

My arsenal is stocked
(มาย อาซแน็ล อีส สท๊อค)
With all kinds of seductive weapons
(วิธ ออล ไคนด์ อ็อฝ ซิดัคทิฝ เว๊พ่อน)
Although your heart’s locked up
(ออลโทร ยุร ฮาร์ท ล๊อค อั๊พ)
My love will assist me
(มาย ลัฝ วิล แอสซิ๊สท มี)
So that you can’t resist me
(โซ แดท ยู แค็นท รีซิ๊สท มี)

Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)

Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)

No, no, no
(โน , โน , โน)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)
Give up, give up
(กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ)
Give up you’re love to me
(กี๊ฝ อั๊พ ยัวร์ ลัฝ ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give up คำอ่านไทย Diana Ross

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น