เนื้อเพลง China Girl คำอ่านไทย John Mellencamp

China girl,
(ไชนะ เกิร์ล ,)
I met you on the sea sand.
(ไอ เม็ท ยู ออน เดอะ ซี แซนด์)
You touched me with your cool hand.
(ยู ทั๊ช มี วิธ ยุร คูล แฮนด์)
Your perfume’s in the wind.
(ยุร เพ๊อร์ฟูม ซิน เดอะ วินด)

China girl,
(ไชนะ เกิร์ล ,)
Your daddy tells you white lies
(ยุร แดดดิ เทลล ยู ไว๊ท ไล)
To keep you from by blue eyes.
(ทู คี๊พ ยู ฟรอม บาย บลู อาย)
To know me is no sin.
(ทู โนว์ มี อีส โน ซิน)

And I won’t break you, China girl,
(แอนด์ ดาย ว็อนท เบร๊ค ยู , ไชนะ เกิร์ล ,)
If you take me into your world.
(อิ๊ฟ ยู เท้ค มี อิ๊นทู ยุร เวิลด)
It’s been my good fortune to find you,
(อิทซ บีน มาย กู๊ด ฟ๊อร์จูน ทู ไฟนด์ ยู ,)
China girl.
(ไชนะ เกิร์ล)

Stolen flowers are sweetest in the mornin’.
(ซโทเล็น ฟล๊าวเว่อร์ แซร์ สีสเดส อิน เดอะ มอร์นิน)
The Eastern sun is dawnin’.
(ดิ อีซเทิน ซัน อีส dawnin)
Your silk’s against my skin.
(ยุร ซิ้ลค อะเก๊นสท มาย สกิน)

China girl,
(ไชนะ เกิร์ล ,)
Take me to your jasmine place.
(เท้ค มี ทู ยุร แจ๊สมิน เพลส)
Cool me with your subtle grace.
(คูล มี วิธ ยุร ซับเดิล เกร๊ซ)
To know me is no sin.
(ทู โนว์ มี อีส โน ซิน)

And I won’t break you, China girl,
(แอนด์ ดาย ว็อนท เบร๊ค ยู , ไชนะ เกิร์ล ,)
If you take me into your world.
(อิ๊ฟ ยู เท้ค มี อิ๊นทู ยุร เวิลด)
It’s been my good fortune to find you,
(อิทซ บีน มาย กู๊ด ฟ๊อร์จูน ทู ไฟนด์ ยู ,)
China girl.
(ไชนะ เกิร์ล)

And I won’t break you, China girl,
(แอนด์ ดาย ว็อนท เบร๊ค ยู , ไชนะ เกิร์ล ,)
If you take me into your world.
(อิ๊ฟ ยู เท้ค มี อิ๊นทู ยุร เวิลด)
It’s been my good fortune to…
(อิทซ บีน มาย กู๊ด ฟ๊อร์จูน ทู)

Find you, China girl,
(ไฟนด์ ยู , ไชนะ เกิร์ล ,)
If you take me into your world.
(อิ๊ฟ ยู เท้ค มี อิ๊นทู ยุร เวิลด)
It’s been my good fortune to find you,
(อิทซ บีน มาย กู๊ด ฟ๊อร์จูน ทู ไฟนด์ ยู ,)
China girl.
(ไชนะ เกิร์ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง China Girl คำอ่านไทย John Mellencamp

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น