เนื้อเพลง Lay Down Your Weary Tune คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

Lay down your weary tune, lay down,
(เลย์ เดาน ยุร เวียริ จูน , เลย์ เดาน ,)
Lay down the song you strum,
(เลย์ เดาน เดอะ ซ็อง ยู ซทรัม ,)
And rest yourself ‘neath the strength of strings
(แอนด์ เรสท ยุรเซลฟ นี๊ต เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ สทริง)
No voice can hope to hum.
(โน ว๊อยซ์ แคน โฮพ ทู ฮัม)

Struck by the sounds before the sun,
(ซทรัค บาย เดอะ ซาวน์ด บีฟอร์ เดอะ ซัน ,)
I knew the night had gone.
(ไอ นยู เดอะ ไน๊ท แฮ็ด กอน)
The morning breeze like a bugle blew
(เดอะ ม๊อร์นิ่ง บร๊ซ ไล๊ค เก bugle บลู)
Against the drums of dawn.
(อะเก๊นสท เดอะ ดรัม อ็อฝ ดอว์น)
Lay down your weary tune, lay down,
(เลย์ เดาน ยุร เวียริ จูน , เลย์ เดาน ,)
Lay down the song you strum,
(เลย์ เดาน เดอะ ซ็อง ยู ซทรัม ,)
And rest yourself ‘neath the strength of strings
(แอนด์ เรสท ยุรเซลฟ นี๊ต เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ สทริง)
No voice can hope to hum.
(โน ว๊อยซ์ แคน โฮพ ทู ฮัม)

The ocean wild like an organ played,
(ดิ โอ๊เชี่ยน ไวลด์ ไล๊ค แอน อ๊อร์แกน เพลย์ ,)
The seaweed’s wove its strands.
(เดอะ ซีหวีด โวฝ อิทซ สแทรนด)
The crashin’ waves like cymbals clashed
(เดอะ แคลชชิน เว๊ฝ ไล๊ค ซีมแบ็ล แคลช)
Against the rocks and sands.
(อะเก๊นสท เดอะ ร๊อค แซน แซนด์)
Lay down your weary tune, lay down,
(เลย์ เดาน ยุร เวียริ จูน , เลย์ เดาน ,)
Lay down the song you strum,
(เลย์ เดาน เดอะ ซ็อง ยู ซทรัม ,)
And rest yourself ‘neath the strength of strings
(แอนด์ เรสท ยุรเซลฟ นี๊ต เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ สทริง)
No voice can hope to hum.
(โน ว๊อยซ์ แคน โฮพ ทู ฮัม)

I stood unwound beneath the skies
(ไอ ซทูด อันเวานด บีนี๊ทร เดอะ สกาย)
And clouds unbound by laws.
(แอนด์ คลาวดํ อันเบานด บาย ลอว์)
The cryin’ rain like a trumpet sang
(เดอะ คายอิน เรน ไล๊ค เก ทรัมเพ็ท แซ็ง)
And asked for no applause.
(แอนด์ อาสคฺ ฟอร์ โน แอ็พลอส)
Lay down your weary tune, lay down,
(เลย์ เดาน ยุร เวียริ จูน , เลย์ เดาน ,)
Lay down the song you strum,
(เลย์ เดาน เดอะ ซ็อง ยู ซทรัม ,)
And rest yourself ‘neath the strength of strings
(แอนด์ เรสท ยุรเซลฟ นี๊ต เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ สทริง)
No voice can hope to hum.
(โน ว๊อยซ์ แคน โฮพ ทู ฮัม)

The last of leaves fell from the trees
(เดอะ ล๊าสท อ็อฝ ลี๊ฝ เฟ็ล ฟรอม เดอะ ทรี)
And clung to a new love’s breast.
(แอนด์ คลัง ทู อะ นิว ลัฝ บรี๊สทฺ)
The branches bare like a banjo played
(เดอะ แบรนเชด แบร์ ไล๊ค เก แบนโจ เพลย์)
To the winds that listened best.
(ทู เดอะ วินด แดท ลิ๊สซึ่น เบ๊สท์)

I gazed down in the river’s mirror
(ไอ เก เดาน อิน เดอะ ริ๊เฝ่อร์ มิเร่อร์)
And watched its winding strum.
(แอนด์ ว๊อทช อิทซ ไวนดิง ซทรัม)
The water smooth ran like a hymn
(เดอะ ว๊อเท่อร สมู๊ธ แร็น ไล๊ค เก ฮิม)
And like a harp did hum.
(แอนด์ ไล๊ค เก ฮาพ ดิด ฮัม)
Lay down your weary tune, lay down,
(เลย์ เดาน ยุร เวียริ จูน , เลย์ เดาน ,)
Lay down the song you strum,
(เลย์ เดาน เดอะ ซ็อง ยู ซทรัม ,)
And rest yourself ‘neath the strength of strings
(แอนด์ เรสท ยุรเซลฟ นี๊ต เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ สทริง)
No voice can hope to hum.
(โน ว๊อยซ์ แคน โฮพ ทู ฮัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lay Down Your Weary Tune คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น