เนื้อเพลง All My Love (Richard Manuel is Dead) คำอ่านไทย Counting Crows

Got a message in my head
(ก็อท ดา เม๊สเสจ อิน มาย เฮด)
that the papers had all gone
(แดท เดอะ เพ๊เพ่อร์ แฮ็ด ออล กอน)
Richard Manuel is dead
(ริชราท Manuel อีส เด้ด)
And the daylight’s coming on
(แอนด์ เดอะ เดย์ไลท์ คัมอิง ออน)
I’ve been wandering through the dark
(แอฝ บีน วอนเดอะริง ทรู เดอะ ด๊าร์ค)
now I’m standing on the lawn
(นาว แอม ซแทนดิง ออน เดอะ ลอน)

If I could give all my love to you
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด กี๊ฝ ออล มาย ลัฝ ทู ยู)
I could justify myself
(ไอ เคิด จั๊สทิฟาย ไมเซลฟ)
but I’m just not coming through
(บั๊ท แอม จั๊สท น็อท คัมอิง ทรู)
You’re a pill to ease the pain
(ยัวร์ อะ พิลล์ ทู อี๊ส เดอะ เพน)
of all the stupid things I do
(อ็อฝ ออล เดอะ สทิ๊วผิด ทริง ซาย ดู)
I’m an anchor on the line
(แอม แอน แอ๊งเค่อร์ ออน เดอะ ไลน์)
of a clock that tells the time
(อ็อฝ อะ คล๊อค แดท เทลล เดอะ ไทม์)
that is running out on you
(แดท อีส รันนิง เอ๊าท ออน ยู)
Well it was cold when i woke
(เวลล อิท วอส โคลด์ เว็น นาย โวค)
and the day was halfway done
(แอนด์ เดอะ เดย์ วอส ฮอฟเวย์ ดัน)
Nearly spring in San Francisco
(เนียลิ สพริง อิน แซน แฟรนคิซโก)
but I cannot feel the sun
(บั๊ท ไอ แคนน็อท ฟีล เดอะ ซัน)
you were sleeping next to me
(ยู เวอ ซลีพพิง เน๊กซท ทู มี)
but I knew that you’d be gone
(บั๊ท ไอ นยู แดท ยูต บี กอน)

If I could give all my love to you
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด กี๊ฝ ออล มาย ลัฝ ทู ยู)
I could justify myself
(ไอ เคิด จั๊สทิฟาย ไมเซลฟ)
but I’m just not coming through
(บั๊ท แอม จั๊สท น็อท คัมอิง ทรู)
You’re a pill to ease the pain
(ยัวร์ อะ พิลล์ ทู อี๊ส เดอะ เพน)
of all the stupid things I do
(อ็อฝ ออล เดอะ สทิ๊วผิด ทริง ซาย ดู)
I’m an anchor on the line
(แอม แอน แอ๊งเค่อร์ ออน เดอะ ไลน์)
of a clock that tells the time
(อ็อฝ อะ คล๊อค แดท เทลล เดอะ ไทม์)
that is running out on you
(แดท อีส รันนิง เอ๊าท ออน ยู)
Take some time before you go
(เท้ค ซัม ไทม์ บีฟอร์ ยู โก)
think of monday’s coming down
(ทริ๊งค อ็อฝ มันดิ คัมอิง เดาน)
and the people that you knew
(แอนด์ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท ยู นยู)
The ones that aren’t around
(ดิ วัน แดท อเร้น อะราวนฺดฺ)
you’ve been fading day to day
(ยู๊ฟ บีน เฟดิง เดย์ ทู เดย์)
I’ve been moving town to town
(แอฝ บีน มูฝอิง ทาวน์ ทู ทาวน์)

If I could give all my love to you
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด กี๊ฝ ออล มาย ลัฝ ทู ยู)
I could justify myself
(ไอ เคิด จั๊สทิฟาย ไมเซลฟ)
but I’m just not coming through
(บั๊ท แอม จั๊สท น็อท คัมอิง ทรู)
You’re a pill to ease the pain
(ยัวร์ อะ พิลล์ ทู อี๊ส เดอะ เพน)
of all the stupid things i do
(อ็อฝ ออล เดอะ สทิ๊วผิด ทริง ซาย ดู)
I’m an anchor on the line
(แอม แอน แอ๊งเค่อร์ ออน เดอะ ไลน์)
of a clock that tells the time
(อ็อฝ อะ คล๊อค แดท เทลล เดอะ ไทม์)
that is running out on you
(แดท อีส รันนิง เอ๊าท ออน ยู)
[2X]
([ 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All My Love (Richard Manuel is Dead) คำอ่านไทย Counting Crows

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น