เนื้อเพลง Petunia the Gardener’s Daughter คำอ่านไทย Elvis Presley

I’ve gotta gal, oh what a pal
(แอฝ กอททะ แก็ล , โอ ว๊อท ดา แพ็ล)
The apple of my eye
(ดิ แอพ อ็อฝ มาย อาย)
With something rare, a peach of a pear
(วิธ ซัมติง แรร์ , อะ พีช อ็อฝ อะ แพ)
But her dad won’t let us meet and I could die
(บั๊ท เฮอ แด๊ด ว็อนท เล็ท อัซ มี๊ท แอนด์ ดาย เคิด ดาย)

I love Petunia the gardener’s daughter
(ไอ ลัฝ Petunia เดอะ การ์ดเนอร์ ด๊อเท่อร์)
Oooh how that gal can kiss
(อู้ ฮาว แดท แก็ล แคน คิซ)
Her eyes are blue as bluebells
(เฮอ อาย แซร์ บลู แอส bluebells)
Each cheek a rose to see
(อีช ชีค กา โรส ทู ซี)
How I dance when she plants her two lips on me
(ฮาว ไอ แด๊นซ์ เว็น ชี แพล๊นท เฮอ ทู ลิพ ออน มี)
I’m as daffy as a daffodil
(แอม แอส daffy แอส ซา แดฟโฟะดิล)
I long to kiss her all the time
(ไอ ลอง ทู คิซ เฮอ ออล เดอะ ไทม์)
Tonight I’ll steal into her garden
(ทูไน๊ท อิลล สทีล อิ๊นทู เฮอ ก๊าร์เด้น)
And make Petunia’s two lips mine
(แอนด์ เม้ค Petunias ทู ลิพ ไมน์)

[I’ve got a beau, I love him so
([ แอฝ ก็อท ดา โบ , ไอ ลัฝ ฮิม โซ)
The apple of my eye
(ดิ แอพ อ็อฝ มาย อาย)
With something rare, a peach of a pear
(วิธ ซัมติง แรร์ , อะ พีช อ็อฝ อะ แพ)
But my dad won’t let us meet and I could die]
(บั๊ท มาย แด๊ด ว็อนท เล็ท อัซ มี๊ท แอนด์ ดาย เคิด ดาย ])

And we could die
(แอนด์ วี เคิด ดาย)

I love Petunia the gardener’s daughter
(ไอ ลัฝ Petunia เดอะ การ์ดเนอร์ ด๊อเท่อร์)
Oooh how that gal can kiss
(อู้ ฮาว แดท แก็ล แคน คิซ)
[My eyes are blue as bluebells
([ มาย อาย แซร์ บลู แอส bluebells)
Each cheek a rose to see]
(อีช ชีค กา โรส ทู ซี ])
How I dance when she plants her two lips on me
(ฮาว ไอ แด๊นซ์ เว็น ชี แพล๊นท เฮอ ทู ลิพ ออน มี)

[He’s as daffy as a daffodil
([ อีส แอส daffy แอส ซา แดฟโฟะดิล)
He loves to kiss me all the time]
(ฮี ลัฝ ทู คิซ มี ออล เดอะ ไทม์ ])
Tonight I’ll steal into her garden
(ทูไน๊ท อิลล สทีล อิ๊นทู เฮอ ก๊าร์เด้น)
And make Petunia’s two lips mine
(แอนด์ เม้ค Petunias ทู ลิพ ไมน์)

She makes other girls look just like weeds
(ชี เม้ค อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล ลุ๊ค จั๊สท ไล๊ค วีด)
[I’m gonna be his clinging vine]
([ แอม กอนนะ บี ฮิส คลิงงิง ไฝน์ ])
Tonight I’ll steal into her garden
(ทูไน๊ท อิลล สทีล อิ๊นทู เฮอ ก๊าร์เด้น)
And make Petunia’s two lips
(แอนด์ เม้ค Petunias ทู ลิพ)
[My ever loving two lips]
([ มาย เอ๊เฝ่อร์ ลัฝอิง ทู ลิพ ])
Make Petunia’s two lips mine
(เม้ค Petunias ทู ลิพ ไมน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Petunia the Gardener’s Daughter คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น